trpeli za vieru

Tam, kde je živá a pravá sv. viera, tam je aj duchovný boj

Neraz v ňom vo fyzickom svete svätci prehrajú, ale duchovne víťazí Vzkriesený Kristus a tí, čo sa ho držali, dôjdu aj nebeskej aj historickej

Božej slávy

sestry Kristíny a bratia Kristovci,

čo trpeli za vieru od vlkov v cirkevnom prostredí

Všetci, čo sa pochabili v cirkevných funkciách a pritom prenasledovali

počas svojho života niekoho čestného či aj svätého,

čo sa hrali či iba hrajú v cirkvi na kresťanov alebo na svätých

tí v sebe nespracovali tzv. tiene antikrista

a hádzali ich slovami či skutkami na svoje nevinné obete

aj kôli tomu nebudú nikdy matkou cirkvou vyhlásení za svätých

„svätí manekýni“ veľmi radi rôznorodo a kreatívne prenášajú

svoje hriechy a tresty na spravodlivých

Vyhnanstvá, kruté tresty, osočenia, poníženia

sú opakujúcou sa bosoráckou taktikou padlých anjelov

ktorí pravdepodobne Posledný súd vôbec neočakávajú

možno trocha aj „veria“ v Boha,

„Brány pekelné cirkev postavenú na skale nepremôžu“

povedal Ježiš apoštolovi Petrovi

To prenasledovanie pre spravodlivosť od karéristov a falošných bratov

je s veľkou pravdepodobnosťou jedna z tých pekelných brán

Ecclesia Dei, divné věci se v ní někdy dějí

kľúčové mystické dielo od spolupatrónky Európy

blah. Anna Katarína Emmerichová

dôležité zjavenia od ct. Márie z Agredy

Z mystického denníčka svätej Faustína

Origenes

sv . Ján Zlatoústy

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Mistr Eckhart

stigmatizovaná Marta Robinová

stigmatizovaná blah. Anna Katarína Emmerichová

Bl. Alexandra da Costová


o sv.Hildegarde

kňaz v mimoriadnej situácii, 16 rokov mu nemilosrdne zakázali slúžiť sv. omše Dolindo Ruotolo

vyčlenený na boj proti sobodomurárom v matke cirkvi Don Luigi Villa