drvivá väčšina o chystanom celoplanetárnom prevrate mlčí? nezaslúži si ho takto vlastne? 3 min 45 KTO SA NEMO PRIZERÁ VYKASTOVANIU KOMPETENCIÍ SVOJHO ŠTATU, TEN JE SÁM VYKASTROVANÝ

Pokiaľ ide o antikrista, videli sme, že v Novom zákone vždy preberá rany súčasných dejín. Nemôže byť obmedzený na jedného jednotlivca. Jeden a ten istý nosí v každej generácii veľa masiek„. —Kardinál Ratzinger

spia stále sladko v Bioetickej subkomisii pri KBS
aj v Pápežskej akadémii pre život???
zobudenie nebude také sladké
vážení MUDr, čo si o tomto máme myslieť?

„Kto nevidí, že spoločnosť v súčasnosti trpí strašnou a hlboko zakorenenou chorobou, ktorá sa dnes, viac ako v akomkoľvek minulom veku a ktorá ju každým dňom vyvíja a jedí do svojej najskrytejšej bytosti, ťahá do deštrukcie? Chápete, ctihodní bratia, čo je to táto choroba -odpadnutie od Boha … Ak sa toto všetko považuje za opodstatnené, obávame sa, aby táto veľká zvrátenosť nebola taká, aká bola predzvesťou, a možno začiatkom tých zlých, ktoré sú vyhradené na posledné dni; a to tam môže byť už na svete „Syn zatratenia“, o ktorom hovorí apoštol“. sv. PIUS X

patenty na modifikáciu počasia


hovorca KBS v r. 2021 povedal v čase waxyteroru voči slovenským občanom , že nemáme právo na výhradu vo svedomí v oblasti očkovania, lebo je to „iba prudko pozitívne“,
„Očkovanie ako také však vo svojej podstate zlé nie je. Ak ho niekto odmieta, nemôže sa odvolávať na výhradu vo svedomí.“

Ono to bolo aj prudko negatívne a v mnohých prípadoch, pretože išlo už o miliardy zmanipulovaných a dostrašených

dodnes to veľké pohoršenie + megakrádež katolíckej zásady + pošliapavanie ľudských práv + herézu uplatňovanú v praxi ani on ani nik z KBS ani Vatikánu neodvolal ani sa neospravedlnil!!
Ak si niekto namýšľa, že to je to veľké pozitívum, tak NIE JE

ten, kto pápeža Františka dezinformoval, že vakcíny proti kovidu sú iba spoľahlivé a treba ich všetkým odporučiť, bude mať na svedomí najrosiahlejšie škodlivé a smrtonosné účinky v dejinách medicíny
tento podľa oficiálnych dát hrozivý monitoring je vraj iba špica apkalyptického ľadovca

„Teraz stojíme tvárou v tvár najväčšej historickej konfrontácii, akú kedy ľudstvo zažilo. Teraz čelíme konečnej konfrontácii medzi Cirkvou a proticírusom, medzi evanjeliom a anti-evanjeliom, medzi Kristom a antikristom“. Kardinál Karol Woytla

Varovanie v Mariánskych zjaveniach

čas sa kráti i, II

je aj nejaký dospelý muž medzi cirkevnými papalášmi?

Lebo ten by určite do hlavných médií ako prorok zakričal : Beda Vám, čo takto ubližujete maličkým!!!

„Videl som duše tých, ktorí boli sťatí za svedectvo Ježišovi a za Božie slovo a ktorí neuctievali šelmu ani jej obraz a neprijali jej znak na čele alebo na rukách, budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ Zj. 20: 4, 6

Čo je pred nami? Anton Angerer

Maria od Božieho Milosrdenstva – pravá či falošná prorokyňa

posledných čias?

.. keď Antikrist zdevastuje všetko na tomto svete, bude kraľovať tri roky a šesť mesiacov a bude sedieť v jeruzalemskom chráme; a potom Pán vyjde z neba v oblakoch … pošle tohto človeka a tých, ktorí ho nasledujú, do ohnivého jazera; ale prinášať spravodlivým časy kráľovstva, to znamená odpočinok, posvätný siedmy deň … Tieto sa majú konať v časoch kráľovstva, to znamená siedmy deň … pravý sabat spravodlivých. „-St. Irenaeus z Lyonu

SAPIENTIAE CHRISTIANAE
ENCYKLIKA PÁPEŽA LEVA XIII
. O KRESŤANOCH AKO OBČANOCH

  1. O tom, čo by sa malo uprednostňovať, by nikto nemal na chvíľu balansovať. Je skutočne veľkým zločinom odňať vernosť Bohu, aby sa páčilo ľuďom, činom vrcholnej skazenosti porušiť zákony Ježiša Krista, podriadiť sa pozemským vládcom, alebo pod zámienkou dodržiavania občianskeho zákona. ignorovať práva Cirkvi; „Boha máme poslúchať viac ako ľudí.“(4) Túto odpoveď, ktorú starý Peter a ostatní apoštoli používali na to, aby dávali civilným autoritám, ktoré prikazovali nespravodlivé veci, musíme za podobných okolností dávať vždy a bez váhania. Niet lepšieho občana, či už v čase mieru alebo vojny, ako kresťan, ktorý dbá na svoje povinnosti; ale taký by mal byť pripravený trpieť všetko, dokonca aj samotnú smrť, namiesto toho, aby opustil vec Božiu alebo Cirkev.
  2. Preto tí, ktorí obviňujú a nazývajú vzburou, tento neochvejný postoj pri voľbe povinnosti, správne nepochopili silu a povahu pravého zákona.
  3. Ak sú však zákony štátu v zjavnom rozpore s Božím zákonom, obsahujú ustanovenia, ktoré ubližujú Cirkvi alebo vydávajú príkazy nepriaznivé voči povinnostiam uloženým náboženstvom, alebo ak v osobe najvyššieho veľkňaza porušujú autoritu Ježiša Krista sa potom, naozaj, odporovať sa stáva pozitívnou povinnosťou, poslúchať, zločinom; zločin, navyše v kombinácii s priestupkom proti samotnému štátu, keďže každý priestupok proti náboženstvu je zároveň hriechom proti štátu.
    Na príkazy, ktoré sú vydané v neprospech Božej cti, a teda sú mimo rámca spravodlivosti, treba ich považovať za hocičo , a nie za zákony.

o troch dňoch temnoty

svetová vláda úraduje z úkrytu 23.12. 2023 110 r ? / od 15 min /
ak niečo na výročie chystajú, bude to „oslava“ princa sveta
je to príklad všetkých príkladov nebedlivosti celého ľudstva


Benedikt XVI ju nazval anonymnou mocou
v Apokalypse je nazvaná šelma z mora

má 7 hláv /bankstrov zakladateľov? či tajných vládcov výkonnej moci? / a 10 rohov / asi sfér vplyvu/

my katolíci nevieme o podobnej praxi vo Vatikáne vôbec nič, považujeme to za jeden z podlých útokov na Sv. matku cirkev a pápeža / vina tamojších prelátov je v mlčaní o týchto hrôzach na tejto planéte /

Hľadáte katolícke Vademecum apocalypticum ?

svatý Bellarmin: „Papež, který je zjevným heretikem, automaticky přestává být papežem a hlavou, stejně jako automaticky přestává být křesťanem a členem církve.“

„Teraz stojíme pred konečnou konfrontáciou medzi Cirkvou a anticirkvou, medzi evanjeliom a anti-evanjeliom, medzi Kristom a antikristom. Táto konfrontácia leží v plánoch Božej Prozreteľnosti; je to skúška, ktorú musí podstúpiť celá Cirkev a najmä poľská cirkev. Je to skúška nielen nášho národa a Cirkvi, ale v istom zmysle skúška 2,000-ročnej kultúry a kresťanskej civilizácie so všetkými dôsledkami pre ľudskú dôstojnosť, práva jednotlivca, ľudské práva a práva národov“. —Kardinál Karol Wojtyla (JÁN PAVOL II.), na Eucharistickom kongrese vo Philadelphii

čo je to ten prepad planéty?

Blahoslavená Elena Aiello Rusko bude pochodovať po Európe

Vzbura a pád anjelov

Nový Svetový poriadok a Antikrist

Mario Luigi kardinál Ciappi, teolog papežské domácnosti po desetiletí a osvědčený odborník na fatimské poselství, zanechal v roce 1995, v dopise přiznal: „Ve třetím tajemství je mimo jiné předpovězeno, že velké odpadlictví v Církvi začne shora.“

Tretie Fatimské posolstvo podľa svedectva Martina Malachiho

všetky digitálne technológie budú nakoniec pod úplnou kontrolou a riadením diabla.

iba vďaka správnemu poznaniu sa dostaneme cez múr nekvalitnej lásky / podľa sv. Kataríny Sienskej/

Proroctvo o bezhotovostnej spoločnosti

Ilumináti presadzujú „náboženstvo jedného sveta“

Pretože Kniha zjavení je plná symbolov a alegórií a neobmedzuje sa iba na jednu historickú udalosť, jeden výraz Bohom zjaveného Slova, napríklad ‚znamenie šelmy‘, sa môže skutočne vzťahovať na viac než jednu interpretáciu.

Kardinál Ratzinger (pápež Benedikt XVI.) objasňuje tento bod, keď tvrdí, že výraz „‚Antikrist‘ sa nemôže obmedziť na žiadneho jednotlivca. / v doterajšom čase/ Jeden a ten istý nosí v každej generácii veľa masiek.

“Pokiaľ ide o biblický význam výrazu ‚znamenie šelmy‘, pôvodné slovo Koine pre „znamenie“ je Káragma (χάραγμα), čo vôbec neznamená „znamenie“, ale dôraznejšie „úder, ktorý zanecháva odtlačok,“ alebo „znak vo vnútri tela“

A veľký otec Cirkvi sv. Cyril, arcibiskup jeruzalemský, vo svojich „Katechetických náukách“, pozoruhodných dôležitosťou a hĺbkou obsahu, priamo a rozhodne napomína kresťanov: „Poznáte znamenia Antikrista: nepamätajte si ich sami, ale veľkodušne ich oznamujte všetkým“ ( Vyučovanie 15.)

Koľkože je tých vonkajších trojuholníkov, ich cípov
a špicov toho včelieho plástiku vnútri ?
/alebo tiež aj skrytých vnútorných trojuholníkov/
Žeby to číslo človeka 666 z Jánovej Apokalypsy
a táto značka pre židov odsúdených na šoa bola číra náhoda?

Chystajú mimozemskú inváziu?

Starší Kirill (Pavlov):“Potom Antikrist nabídne, že zjednotí štáty a náboženstvá a vytvorí jeden bankový systém s prijatím nápisov už na tele. A opäť voľba: nápis alebo utrpenie v ešte horšej verzii ako teraz.“

pápeža Františka iba negativizuje. V kritike II. Vat. koncilu zjavne preháňa. Ale v mnohom až prorocky diagnostikuje Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Libera nos a malo.

Diabolské pozadie tzv. Nového svetového poriadku


Apokalypsa je dobrá zpráva do špatné doby
/ Zjavenie aké budú záverečné Božie súdy a dopustenia, aj záverečný príchod Víťazného Baránka, Odhalenie dlho utajovaných skutočností, Dekonšpirácia a posledná vojna dobra zo zlom, symbolický popis ako Babylonský svet dostane záverečný výprask a ako príde Božia vláda nebešťanov z Nebeskej Metropoly/

Znak šelmy je už tu?

mozaika z oficiálne neodhalenej časti III. Fatimského posolstva

ČTENÍ Z PÍSMA SV. NOVÉHO ZÁKONA ZJEVENÍ

KNIHA ZJEVENÍ recenzia obsah Sacra Pagina

agenda 2030 Pyramída hierarchie svetovej moci

človek, ktorý je poznačený znakom Antikrista

vo svojom intelekte a vo svojej vôli

ultradrzé nanotechnológie

šelma z mora a šelma zo zeme

v každej sestre je ukrytá aj SV. PANNA a v každom pokrstenom dieťatku je aj reálne prítomný JEŽIŠKO, bodaj by v nás, veriacich mužoch bolo čím viac z ducha sv. Jozefa

Sme totiž Božím chrámom a sme povolaní vytvárať malú sv. rodinu už tu

čím náročnejšie budú časy, nech nás tým viac teší to Božie z neba, čo sme ako Dar dostali

detaily z Veľkého Babylonu

sv. František o závere dejín Christologie knihy Zjevení

Proroctvá svätcov a mystikov Apokalypsa podľa pátra Dolinda

Šelma podobná baránkovi

ANTIKRIST

plány NWO vs. plán Boží

co nesmíte věďet

Pyramída moci

„Ale keď Antikrist zdevastuje všetko na tomto svete, bude kraľovať tri roky a šesť mesiacov a bude sedieť v jeruzalemskom chráme; a potom Pán vyjde z neba v oblakoch… pošle tohto človeka a tých, ktorí ho nasledujú, do ohnivého jazera; ale prinášať spravodlivým časy kráľovstva, to znamená odpočinok, posvätný siedmy deň… Tie sa majú konať v časoch kráľovstva, to znamená na siedmy deň… pravý sabat/nedeľa spravodlivých… Tí, ktorí videli Jána, učeníka Pána, [povedzte nám], že od neho počuli, ako Pán učil a hovoril o týchto časoch… “ ( Sv. Irenej z Lyonu, cirkevný otec (140 – 202 n. L.); Adversus Haereses, Irenej z Lyonu, Otcovia cirkvi, CIMA Publishing Co).

bankári zavádzajú nový systém

„galaktickí“ šašovia

bosoráctvo vo vakcínach

Projekt Blue Beam

Invázia falošných mimozemšťanov

FBI evakuovala sluneční observatoř

Antikrist dle sv. Hildegardy z († 1179) I. II. III.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/

“ Svet spravodlivých prenasleduje.
Preto, lebo má z nich strach“
sv. Katarína Sienská

Nenávisť voči bratom vytvára priestor pre Antikrista; lebo diabol vopred pripravuje roztržky medzi ľudom, aby im bol príjemný ten, ktorý má prísť. — sv. Cyril Jeruzalemský, cirkevný lekár, (okolo 315-386), Katechetické prednášky , Prednáška XV, č.9


Dokonca aj démoni sú kontrolovaní dobrými anjelmi, aby neublížili tak, ako by chceli. Podobne ani Antikrist nenarobí toľko zla, koľko by si želal. — sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologica , Časť I, Q.113, čl. 4


[The] New Age zdieľa s mnohými medzinárodne vplyvnými skupinami cieľ nahradiť alebo prekonať konkrétne náboženstvá, aby sa vytvoril priestor pre univerzálne náboženstvo , ktoré by mohlo zjednotiť ľudstvo. S tým úzko súvisí aj veľmi sústredené úsilie zo strany mnohých inštitúcií o vynájdenie globálnej etiky . — Ježiš Kristus, Nositeľ vody života, č. 2.5 , Pápežské rady pre kultúru a medzináboženský dialóg


Obrovské časti spoločnosti sú zmätené v tom, čo je správne a čo nie, a sú vydané na milosť a nemilosť tým, ktorí majú moc „vytvárať“ názor a vnucovať ho ostatným. — PÁPEŽ JOHN PAUL II, Homília v Cherry Creek State Park, Denver, Colorado, 1993


Ľudia sa musia každý deň modliť ruženec. Panna Mária to opakovala vo všetkých svojich zjaveniach, ako by nás chcela vopred vyzbrojiť proti týmto časom diabolskej dezorientácie , aby sme sa nenechali oklamať falošnými doktrínami a aby sme sa modlitbou nepozdvihli k Bohu. byť zmenšený…. Toto je diabolská dezorientácia napádajúca svet a zavádzajúca duše! Je potrebné sa tomu postaviť… — Sestra Lucy, svojej priateľke Done Marii Teresa da Cunha


Všetka spravodlivosť bude zmätená a zákony budú zničené . —Lactantius (asi 250 – asi 325), Otcovia Cirkvi: Božské inštitúty , Kniha VII, Kapitola 15, Katolícka encyklopédia


Ako som napísal v Spiraling Toward the Eye , táto celosvetová udalosť postaví Cirkev a anticirkev do ich „konečnej konfrontácie“. V posolstve mystičke Barbare Rose Boh Otec hovorí o tomto oddelení buriny od pšenice:
Aby som prekonal obrovské následky generácií hriechu, musím poslať silu preraziť a premeniť svet. Ale tento nárast sily bude nepríjemný, pre niektorých dokonca bolestivý. To spôsobí, že kontrast medzi tmou a svetlom bude ešte väčší . —zo štyroch zväzkov Vidieť očami duše, 15. november 1996; ako cituje Zázrak osvietenia svedomia Dr. Thomas W. Petrisko, s. 53;


„Keď opäť príde komunizmus, všetko sa stane.“
Autor odpovedal: „Čo myslíš tým, že sa znova objaví?“
„Áno, keď to znova príde,“ odpovedala.
„Znamená to, že komunizmus pred tým zanikne?“
„Neviem,“ povedala v odpovedi, „blahoslavená Panna jednoducho povedala, keď príde komunizmus.“ — Garabandal – Der Zeigefinger Gottes ( Garabandal – Boží prst ), Albrecht Weber, n. 2


„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,“ povedal Ježiš – nie podľa našej teologickej dokonalosti, ale „ak budete mať lásku jeden k druhému“. [4] Dnešné rozdelenia možno teda zhrnúť do…
Tí, ktorí bránia pravdu bez lásky
proti tým, ktorí bránia lásku bez pravdy.

V našej dobe sa teda zrodili totalitné systémy a formy tyranie, ktoré by neboli možné v čase pred technologickým skokom vpred… Dnes môže kontrola preniknúť do najvnútornejšieho života jednotlivcov… — Inštrukcia o kresťanskej slobode a Oslobodenie


… náboženský podvod ponúkajúci ľuďom zjavné riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najvyšším náboženským podvodom je klam Antikrista… — Katechizmus Katolíckej cirkvi , č. 675

„Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“

„Když se Antikristu nepodaří duše Kristu věrné získat ani lichocením, ani vyhrožováním, přikáže je ukrutně mučit.“ Světice pak dále praví: „Syn zatracení bude nejprve sladkými slovy lákat lidstvo, ale tam, kde nepochodí, bude hrozným a krutým tyranem“.

Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce. Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti zdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit?

Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti zdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili.

Protože kdyby lidské děti takto nepřicházely na svět, neměly by vůbec možnost působit. Proto musíte vědět, čím vlastně jste. Protože ten, který vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Já však vám říkám, že musíte poznat sami sebe, čím jste. Protože já jsem vás stvořil a jsem úplně celý ve všem.

Bude to období, kdy se z židovské řeholnice, falešné panny, zrodí Antikrist, který bude ve společenství se starým hadem. Bude učitelem nečistoty; jeho otcem bude biskup. nastanou války až do poslední války, kterou vyvolá deset králů Antikristových, kteří budou mít společný záměr a budou jedinými vladaři na světě. Z nebe spadne oheň a zničí tři města.

„Minulú noc medzi 11:00 a 03:00 som mala fantastickú víziu dvoch cirkví a dvoch pápežov, ako aj ďalších vecí, dávnych i moderných.

Pokúsim sa opísať najlepšie ako viem všetko, čo si z vízie pamätám. Môj strážny anjel prišiel ku mne a povedal mi, že mám ísť do Ríma a doniesť pápežovi dve veci. Už si ale nespomínam, čo onými vecami bolo. Snáď je to vôľa Božia, že som to zabudla… Náhle som sa ocitla pred pápežom. Neviem teraz povedať, či spal, alebo sa modlil, ale mala som mu povedať dve veci, alebo dať mu dve veci.(Vízia Ríma a pápeža zo 7. storočia)Potom som mala (ďalšiu) fantastickú víziu. Rím sa mi zjavil ako v skorých dobách a ja som videla pápeža a cisára, ktorého meno som nepoznala. V meste som sa stratila. Všetko bolo tak odlišné, dokonca aj sväté slávnosti, no napriek tomu som ich spoznala ako katolícke.

Videla som okrúhlu budovu, ako kupola. Bola plná nádherných pohanských sôch. Nemala žiadne okná, ale na vrchu kupoly bola diera, akoby mal cez ňu do budovy padať dážď. Zdalo sa, akoby tam boli všetky modly, ktoré kedy existovali. Mnohé z nich boli nádherné a ďalšie zas veľmi zvláštne…

V centre budovy stála veľmi vysoká pyramída úplne zhotovená z tých sôch. Nevidela som žiadnych pohanských uctievačov, napriek tomu, že modly boli starostlivo zachovávané. Poslovia od pápeža chodili ku cisárovi s požiadavkou, aby sa tento pohanský chrám zmenil na kresťanský kostol. Počula som, ako (cisár) odkazoval, že pohanské sochy by mali zostať, no na ich vrchol sa môže umiestniť kríž, čo by bola tá najväčšia udelená pocta. Tento návrh – ako sa mi zdalo – nebol urobený v zlej vôli, ale dobrej. Videla som, ako sa poslovia vracali s odpoveďou a Bonifác (pápež je sv. Bonifác IV., pápežom bolo medzi rokmi 608 až 615) uvažoval o vyhovení cisárovej požiadavke. Potom som videla svätého kňaza modliť sa pri kríži. Keď sa kňaz domodlil, vstal a povedal Bonifácovi, že (cisárovu) požiadavku nesmie za žiadnych okolností prijať. Poslovia potom boli poslaní ku cisárovi s požiadavkou, aby bol chrám úplne vyčistený. Potom som videla ľudí, ako brali množstvo sôch do cisárskeho mesta (Konštantínopolu), no mnohé sochy stále ostávali v Ríme.Potom som videla vysvätenie chrámu. Počas ceremónie prisluhovali svätí martýri s Máriou na čele. Oltár nebol v centre budovy, ale (umiestnený) proti stene. Videla som viac ako tridsať vozov svätých relikvií privážaných do kostola.(„Súčasný pápež“)Ako som vnímala túto víziu, zjavil sa mi zrazu súčasný pápež a temný kostol jeho čias v Ríme. Vypadal ako veľká stará budova, ako mestská radnica, s veľkými stĺpmi vpredu.

Nevidela som v ňom žiadneho oltára, len lavičky a v strede niečo ako kazateľnicu. A kázalo sa v ňom a spievalo, ale nič iného. Len pár ľudí sa v ňom nachádzalo. A každý člen zhromaždenia si vytiahol modlu zo svojej náprsnej kapsy, položil ju pred seba a modlil sa k nej…Modly zaplnili celé miesto. Napriek tomu, že tam bolo tak málo veriacich, zaplnili celé miesto modlami! Keď sa „omša“ skončila, modly opäť skončili v náprsných kapsách.

Celý kostol bol ponurý a čierny, a všetko, čo sa v ňom dialo, bolo zahalené v temnej hmle.Potom som videla vzťah medzi tými dvoma pápežmi a tými dvoma chrámami. Je mi ľúto, že už som zabudla presné čísla, ale bolo mi ukázané, akú slabú podporu mal („starý“ pápež), ale tiež som videla, akou silou a odvahou disponoval, aby zničil tak veľa (pohanských) bohov a zjednotil tak veľa rozličných uctievaní do jedného. A, na druhú stranu, aké veľké boli počty (stúpencov) toho druhého a aký bol nerozhodný vo svojich činoch, keďže povolil stavanie falošných chrámov; dovolil, aby boli jediný pravý Boh a jediné pravé náboženstvo stratené medzi takým veľkým množstvom falošných bohov a falošných náboženstiev. Tiež mi bolo ukázané, že tí pohania v skromnosti uctievali svojich bohov a že by aj boli vo svojej jednoduchosti ochotní uctievať jediného Boha – Najsvätejšiu Trojicu… Tento obraz bol prepojený na (obraz) starej doby, keďže vtedy bolo pohanské náboženstvo na ústupe, kým v týchto dňoch je to presne naopak.(„Fatálne dôsledky“)

Videla som tiež fatálne dôsledky tejto falošnej proticirkvi. Videla som heretikov všetkých druhov zbiehať sa v meste (Ríme). Videla som tiež vlažnosť kňazstva (a) rozširujúci sa kruh temnoty. Teraz sa moja vízia rozšírila. Videla som katolíkov na mnohých miestach utláčaných, znevažovaných, obmedzovaných a zbavovaných slobody. Kostoly boli zatvárané.

Všade sa rozmohlo veľké utrpenie, vojna a krviprelievanie.Videla som hrubých, ignorantských ľudí, ktorí kládli násilný odpor. Ale tento stav dlho netrval. Vo svojej vízii som tiež videla Chrám sv. Petra podrývaný plánom tajnej sekty (slobodomurárstvom). V rovnakej chvíli bol tiež chrám ničený zvonka búrkou, avšak zachránený bol v momente najväčšej tiesne. I videla som Presvätú Pannu Máriu, ako svojím plášťom chrám prikryla.V tejto poslednej scéne som už nevidela (dosiaľ) vládnuceho pápeža, ale jedného z jeho nasledovníkov. (Bol to) mierny, no rázny muž, ktorý vedel, ako k sebe pripútať svojich kňazov, zatiaľ čo držal tých zlých ďaleko od seba. Videla som všetko obnovené. Videla som kostol, ktorý siahal zo zeme až k nebesiam. Videla som jedného z 12 nových apoštolov – verných kňazov.“Anna Katarína Emmerichová, 13. mája 1820

12.septembra1820.„Videla som stavať zvláštny kostol proti všetkým
pravidlám…Na stavebné operácie nedohliadali žiadni anjeli.V tom kostole
neprichádzalo nič zhora…Bolo tam len rozdelenie a chaos. Je to pravdepodobnecirkev ľudského stvorenia podľa najnovšej módy, ako aj nový

heterodoxný kostol Ríma,ktorý sa zdá byť rovnakého druhu…“

„Znova som videla ten zvláštny veľký kostol,ktorý tam (v Ríme) stavali. Nebolo
v ňom nič sväté. Videla som to rovnako,ako som videla hnutie vedené
ekleziatikmi, ku ktorému prispeli anjeli. svätých a iných kresťanov. Ale tam (v
podivnom veľkom kostole) sa všetka práca vykonávala mechanicky (tj podľa
stanovených pravidiel a vzorcov).Všetko sa dialo podľa ľudského rozumu…“

„Videla som všetky druhy ľudí, vecí,doktrín a názorov.Bolo v tom niečo hrdé,
trúfalé a násilné a zdalo sa ,že boli veľmi úspešní. Nevidel som jediného anjela
ani jediného svätca, ktorý by pomáhal pri práci. Ale ďaleko v pozadí som videla
sídlo krutého ľudu vyzbrojeného kopijami. A videla som vysmiatu postavu, ktorá
povedala: ‚Postavte to tak pevne, ako viete: stiahneme to na zem.’“

Prof. Franz Spirago Antikrist

Antikrist bude hlásat volnou lásku a zničí nejposvátnější svazky rodinného života. „Opovrhne vším posvátným a svátostiny Církve zahrne ďábelským posměchem.“ – Zatratí pokoru a bude šířit pyšné a hrozné učení. Bude opovrhovat tím, co nechal Bůh zapsat a učit ve Starém i Nové zákonu. Bude tvrdit, že hříchy a nepravosti nejsou hříchy a nepravostmi.

Antikrist udělá z Jeruzaléma střed své světové říše a kromě toho si zvolí ještě Řím za svou druhou rezidenci… Svatý Irenej praví: „V čase svého panování si Antikrist zřídí trůn v Jeruzalémě.“

 jako světový monarcha zakáže křesťanské bohoslužby, ba dokonce každý, kdo vysloví sebemenší pochybnosti o božství Antikrista, bude považován za bezbožného člověka, propůjčí svým přívržencům bohatství, pocty a moc, a rozdělí mezi ně zdarma i pozemky. „Ctíti je bude zlatem i stříbrem, dá jim moc nadmnohými, a zemi jim rozdělí zdarma.“

znovu zavede svěcení soboty, obřízku a židovské obřady. Svatý církevní učitel Efrem (i svatý biskup Martin) říká, že Antikrist nařídí lidem podřizovat se židovským obřadům i obřízce. Také svatá Hildegarda praví: „Bude nařízeno dbát obřízky i židovských obřadů, naproti tomu přikázání křesťanství se prohlásí za bezvýznamná. Křest a svaté Evangelium se zavrhnou a předpisy katolické církve budou vysmívány.“– Antikrist obnoví Jeruzalém i chrám znovu vystaví a Židům bude sděleno, že si podrobí celou zem.

proroctvo z Japonska – Panny Márie z Akity:
Dielo diabla prenikne dokonca aj do Cirkvi takým spôsobom, že uvidíme kardinálov, ktorí sa postavia proti kardinálom, biskupov proti biskupom. Kňazmi, ktorí si ma ctia, budú opovrhovať ich spolubratia… a budú vyplienené kostoly a zdemolované oltáre; Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy, a démon bude tlačiť na mnohých kňazov a zasvätené duše, aby opustili službu Pánovi… (sestra Agnes Sasagawa, Akita, 13. októbra 1973).

Možno „tretie tajomstvo“, ktoré dostali tri fatimské deti, týkajúce sa „biskupa v bielom“, má ďalší význam: Anjel zvolal silným hlasom: ‚Pokánie, pokánie, pokánie!‘. A v nesmiernom svetle, ktoré je Boh, „niečo podobné tomu, ako sa ľudia javia v zrkadle, keď pred ním prechádzajú“ – sme videli biskupa odetého v bielom. Mali sme dojem, že to bol Svätý Otec.“ Aj iných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky stúpajúcich na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z drsných kmeňov akoby korku s kôrou. Predtým, ako tam Svätý Otec dorazil, prešiel veľkým mestom napoly v ruinách a napoly roztraseným krokom so zastávkami, postihnutý bolesťou a smútkom, modlil sa za duše mŕtvych, ktorých cestou videl. Keď dosiahol vrchol hory, na kolenách pri úpätí veľkého kríža ho zabila skupina vojakov, ktorá na neho vystrelila guľkami a šípmi, a rovnakým spôsobom zahynuli jeden po druhom ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky i rôzni laici rôzneho postavenia a pozícií. Pod dvoma ramenami kríža boli po dvaja anjeli, každý v ruke s krištáľovým aspersóriom, v ktorom zhromažďovali krv mučeníkov a ňou kropili duše, ktoré smerovali k Bohu. (Fatimské posolstvo, 13. júla 1917; vatican.va)

Je to naša vlastná ospalosť voči prítomnosti Boha, ktorá nás robí necitlivými voči zlu. Boha nepočujeme, pretože nechceme, aby nás niekto rušil, a preto zostávame ľahostajní k zlu… Ospalosť učeníkov nie je problémom len pre okamih keď sa to udialo, ale skôr celých dejín. „Ospalosť“ je naša, tých z nás, ktorí nechcú vidieť plnú silu zla a nechcú vstúpiť do Jeho umučenia.“ (Benedikt XVI., Catholic News Agency, Vatican City, 20.4.2011, generálna audiencia)

„Sú to rany, ktoré som utŕžil v dome tých, ktorí ma milovali. Zranili ma moji priatelia, ktorí neurobili nič, aby ma bránili a ktorí sa pri každej príležitosti stali spolupáchateľmi mojich protivníkov.‘ Túto výčitku možno namieriť na slabých a plachých katolíkov všetkých krajín. (Sv. Pius X.: Publikácia dekrétu hrdinských cností sv. Johanky z Arku, atď., 13.12.1908; vatican.va)

My vo Svetovej zdravotníckej organizácii neobhajujeme uzamykania ako primárny prostriedok na kontrolu tohto vírusu…

 Začiatkom budúceho roka sa môžeme dočkať zdvojnásobenia chudoby vo svete. Možno budeme mať minimálne dvojnásobnú detskú podvýživu, pretože deti v škole sa nestravujú a ich rodičia a chudobné rodiny si to nemôžu dovoliť. Toto je vlastne strašná, príšerná globálna katastrofa. A preto skutočne apelujeme na všetkých svetových vodcov: prestaňte používať uzamknutie ako svoju primárnu metódu kontroly. Vyviňte lepšie systémy. Spolupracujte a učte sa jeden od druhého. Pamätajte však, že uzamknutia majú iba jeden dôsledok, ktorý nikdy nesmiete zľahčovať – robí to chudobných ľudí nesmierne chudobnejšími. (Dr. David Nabarro, osobitný vyslanec Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 10. októbra 2020; Týždeň za 60 minút # 6 s Andrewom Neilom; gloria.tv)

Proroctví stigmatizované Marie – Julie Jahenny / + 1941/ týkající se nové mše

„Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“

„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.

..Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“

Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“


V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky,totiž Satana a lžiproroka. V Apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a zúst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem,šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jakopři vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společnětaké tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.“

  1. fatimské tajemství: „Po dvou částech, které jsem již vysvětlila, jsme po levici Naší Paní a kousek výš viděli anděla s planoucím mečem v levé ruce, který se blýskal, a vyletovaly z něj plameny, které vypadaly, že by dokázaly zapálit celý svět, ale hasly, když se setkaly s září, jež vycházela k andělovi z pravice Naší Paní. Anděl s pravicí napřaženou k zemi hlasitě zvolal: ,Pokání, pokání, pokání.‘
    A toto jsme viděli v nesmírném světle, kterým je Bůh. Podobně jako vypadají lidé, když přechází před zrcadlem bíle oděný biskup. Měli jsme dojem, že je to Svatý otec. Další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholu byl velký kříž z hrubě osekaných kmenů a korkový strom s loďkou, než tam Svatý otec došel, procházel velkým zpola rozbořeným městem a chvěje se, zasažen bolestí a žalem, modlil se za duše mrtvých, jež cestou míjel.
    Když dorazil na vrchol, byl zabit kleče u paty velkého kříže skupinou vojáků, kteří po něm stříleli kulkami a šípy a stejným způsobem tam umírali jeden po druhém biskupové, kněží, řeholnice a řeholníci i různí laici z různých postavení a pozic. Pod dvěma rameny kříže byli dva andělé, každý s křišťálovou kropenkou, do níž sbírali krev mučedníků a kropili s ní duše odcházející k Bohu.“

Před smrtí svolal sv. František (Assiský) své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou velké útrapy a svízele, kdy nastane mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, naše neposkvrněná čistota i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrná papeži a římské Církvi. Papež bude zvolen nesprávnou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávat mnohým falešné a smrtonosné své učení. Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit. Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství. Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených. Ti pak co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země. A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt. V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce.

sv. Ján z Damašku

Je potrebné vedieť, že Antikrist sa musí objaviť. Totiž antikristom je každý, „kto nevyznáva Syna Božieho, prišlého v tele“, ktorý sa ako dokonalý Boh stal dokonalým človekom, ale zostal naďalej Bohom. V osobitnom a výlučnom význame nazývame Antikristom toho, ktorý má prísť pri skončení veku. Skôr však musí byť evanjelium hlásané všetkým národom, ako povedal Pán, a vtedy onen príde, aby bola dokázaná bezbožnosť židov. Povedal im totiž Pán: „Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Ak príde iný vo svojom vlastnom mene, prijali „. A apoštol píše: „Pretože neprijali a nemilovali pravdu, ktorá by ich zachránila, preto je Boh vydáva do moci klamu, aby uverili lži; tak budú odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale našli zaľúbenie v neprávosti „. Židia neprijali toho, ktorý je Syn Boží a Boh, Pána Ježiša Krista, (513) ale prijmú podvodníka, ktorý sa bude vydávať za Boha. O tom, že sa vyhlási za Boha, hovoril totiž anjel, ktorý poučil Daniele: „neprikloní sa ani k bohom svojich otcov“. Apoštol tiež varuje: „Žiadnym spôsobom sa nedajte od nikoho klamať, pretože nenastane (deň Kristovho súdu), kým nedôjde k vzbure proti Bohu a neobjavia sa človek neprávosti, Syn zatratenie. Ten sa postaví na odpor a „povyšuje nad všetko, čo má meno Božie“ alebo čomu sa vzdáva Božská pocta. Dokonca „usadne v chráme Božom a bude sa vydávať za Boha“. V chráme Božom, nie v našom, ale starom, židovskom.
Nie k nám totiž príde, ale k židom; nie kvôli (zvestovanie) Krista (ale proti Kristovi) a proti tým, ktorí sú Kristovi. Práve preto je vlastne nazvaný Antikristom.
Preto je nutné, aby najprv bolo hlásané evanjelium všetkým národom. „A potom sa ukáže ten zlý, príde v moci satanovej, bude konať kdejaký mocný čin, nepravdivé znamenia a zázraky, a všemocnú neprávosťou bude zvádzať tých, ktorí idú k záhube, ktorého Pán zabije slovom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom.“
Diabol sám sa nestane človekom tak, ako sa ním stal vtelením Pán – preč s takou myšlienkou !, ale zo smilstva sa narodí človek, ktorý sa úplne podrobí pôsobeniu satana. Boh, poznajúcej vopred o jeho neslýchane zvrátených úmysloch, dovolí, aby sa v ňom diabol usadil.
Splodeniu zo smilstva, ako sme povedali, a v kútiku vychovávaný, náhle povstane, spôsobí vzburu a bude panovať. Na začiatku svojej skôr tyranie ako vlády, bude predstierať svätosť. Akonáhle však získa väčšiu moc, bude prenasledovať cirkev Božiu a prejaví celej svojej zlo.
Príde potom s „klamnými znameniami a zázrakmi“, falošnými a nepravdivými – zvedie tých, ktorí opierajú svoje myslenie o slabé a chatrné základy, a tak ju zo živého Boha; „Zviedol by i vyvolených, keby to bolo možné.“
Enoch a Eliáš Thesbitský budú potom poslaní na zem a nakloní „srdcia otcov k synom“, to znamená synagógy k Pánovi nášmu Ježišovi Kristovi a k ​​apoštolskému kázne; budú potom Antikristom odstránení.
Vtedy sa zjaví Pán s neba, takým spôsobom, ako ho videli svätí apoštoli odchádzať do neba. On, dokonalý Boh a dokonalý človek, v sláve a moci, zničí človeka neprávosti, syna zatratenia „dychom svojich úst“. Nikto nech teda neočakáva, že Pán príde z krajiny, lebo príde s neba, ako sám vyhlásil.

Poznámka 507: Tu v prenesenom zmysle Kristov odporcu. (V krst. Staroveku iba Hypolit Rímsky napísal špeciálny knihu O Antikristovi. Vydal ju A. Achelis v Berlíne 1897. Z tohto diela čerpá sv. Ján Damascénsky a dopĺňa úvahami zo spisu sv. Ireneja lyonskej Vyvrátenie bludov / Adversus haereses, PG 7 /) .

Dle proroctví z Garabandalu z r.1962-1965 ke poslednímu pronásledování Katolické církve v Evropě dojde až po návštěvě papeže v Moskvě. 

Apostoli poslednych časov:

Pre chudobnych a malickych budu vsade lubeznou vonou Kristovou, ale pre dolezitych, bohatych a pysnych tohto sveta budu vonou smrtiacouDiablove prenasledovania porastu az do nastupu vlady antikrista a najmä na ne sa vztahuje ona prva slavna Bozia predpoved o prekliati, vynesena proti hadovi v pozemskom raji. Boh ucinil a vytvoril iba jediné nepriatelstvo, a to nezmieritelné, ktoré potrva, ba porastie az do konca. Je to nepriatelstvo medzi Mariou, Jeho dostojnou Matkou, a diablom, medzi detmi a sluzobnikmi Panny Marie a medzi detmi a privrzencami Luciferovymi. Co Lucifer stratil pychou, to Maria ziskala pokorou. Co Eva zavrhla neposlusnostou, to Maria ziskala poslusnostou. Boh polozil aj mnohé nepriatelstva, medzi pokolenia Panny Marie a pokolenia démonove. To znamena, ze Boh polozil odpor a skrytu nenavist medzi pravé deti a sluzobnikov Mariinych a deti a otrokov diablovych. Ti sa vobec nemaju radi a nemaju medzi sebou ziaden vnutorny vztah.Mariina moc nad vsetkymi diablami sa zaskvie najmä v poslednych casoch. Vtedy Satan zavedie uklady jej päte, to znamena pokornym utlacanym a chudobnym detom, ktoré Maria povzbudi, aby mu vypovedali vojnu. V ociach sveta budu malicki a ubohi a budu pred vsetkymi ponizeni ako päta. Bude sa po nich sliapat, ako sa naslapuje na pätu, budu utlacani tak, ako ostatné udy tela tlacia na pätu. Zato vsak budu obohateni Bozimi milostami, ktoré im Maria bude v hojnom pocte rozdavat.Svojou svätostou budu pred Bohom velmi velki a vyvyseni. Svojim nadsenim predcia vsetkych ludi a budu tak silno opreti o pomoc Boziu s pokorou svojej päty, ze v spojeni s Mariou rozdrvia hlavu pekelného hada a nastolia vitazstvo Jezisa Krista.Boh chce, aby v pritomnej dobe viac ako kedykolvek inokedy bola jeho sväta Matka poznavana, milovana a uctievana. To sa bezpochyby stane, ked predurceni zacnu s milostou Ducha Svätého uctievat Pannu Mariu vnutornym dokonalym ukonom. Pod jej vedenim zakotvia v dobrom pristave napriek vsetkym burkam a piratom. Spoznaju, ze Maria je najjednoduchsia, najkratsia a najdokonalejsia cesta ku Kristovi, a celkom sa jej oddaju telom a dusou, aby tym istym sposobom patrili Kristovi.Budu to sluzobnici Pana, ktori ako blciaci ohen vsade zalozia ohen bozskej lasky.Budu ostrymi sipmi v ruke mocnej Marie, ako sipy v ruke mocného, aby prebodli nepriatela. Vo svojom srdci ponesu zlato lasky, vo svojom duchu kadidlo modlitby a vo svojom tele myrhu umrtvovania. Pre chudobnych a malickych budu vsade lubeznou vonou Kristovou, ale pre dolezitych, bohatych a pysnych tohto sveta budu vonou smrtiacou.Budu to hrmiace oblaky, poletujuce vzdychanim na najjemnejsi zavan Ducha Svätého. K nicomu sa nebudu viazat, nicomu sa nebudu divit, nebudu si robit ziadne starosti, ale budu sirit dazd Bozieho slova a vecného zivota.Budu hrmiet proti hriechu, buracat proti svetu, zasiahnu diabla a jeho pomocnikov dvojsecnym mecom slova Bozieho, prebodnu skrz naskrz k zivotu alebo k smrti vsetkych, ktorych k nim Boh posle.Budu to pravi apostoli poslednych casov, ktorym mocny Pan udeli slovo a silu, aby konali divy a vydobyli spät od nepriatela slavnu korist. Budu bezstarostni medzi inymi knazmi, duchovnymi a klerikmi. Avsak budu mat strieborné kridla holubice, aby leteli, kamkolvek ich Duch Sväty zavola, s cistym umyslom hladat slavu Boziu a spasu dusi. Na miestach, kde budu kazat, zanechaju po sebe len zlato lasky, ktora je naplnenim celého zakona.A vieme, ze to budu pravi ucenici Kristovi. Budu kracat v slapajach jeho chudoby, pokory, pohrdania svetom a lasky, budu ucit uzkej ceste k Bohu v cistej pravde podla svätého evanjelia a nie podla zasad tohto sveta.Nicim sa nebudu znepokojovat, nebudu brat ohlad na postavenie cloveka, nikoho nebudu setrit, nebudu sa bat ani pocuvat ziadneho cloveka, aj keby bol akokolvek mocny. V pravej ruke ponesu kriz, v lavej ruzenec a v srdci budu mat sväta mena Jezis a Maria. V celom svojom spravani budu prejavovat skromnost a Jezisovo umrtvovanie.Hla, to su velikani, ktori pridu, a Maria bude pritomna z Bozieho rozkazu, aby rozopäla svoju moc nad mocou bezboznikov, modlosluzobnikov a mohamedanov. Kedy sa to stane? To vie len Boh. Na nas je mlcat, modlit sa, tuzit a cakat: Cakal som a cakal (Z 42, 2)Existuju vsak aj nepravi marianski ctitelia, totiz ctitelia pokrytecki, ktori pod plastom tejto vernej Panny ukryvaju svoje hriechy a neresti, aby sa javili v ociach druhych takymi, akymi nie su.

svätý L. M. Grignion z Monfortu, O pravej marianskej ucte, MCM Olomouc 1997 (s. 37-43)

BISKUP FULTON SHEEN V R. 1950 POVEDAL O FALOŠNOM PROROKOVI – ANTIKRISTOVI:

„Žijeme v dňoch apokalypsy, posledné dni našej éry. Dve veľké sily: Kristovo mystické telo a antikristovo mystické telo sa začínajú pripravovať na posledný boj.Falošný prorok založí náboženstvo bez kríža. Náboženstvo bez večného života. Náboženstvo na zničenie náboženstiev. Cirkev bude falošná. Kristova (katolícka) Cirkev bude jedna a falošný prorok vytvorí ďalšiu. Falošná Cirkev bude svetská, ekumenická a globálna. Bude to federácia cirkví. A náboženstvá vytvoria akési globálne združenie. Svetový parlament cirkví. Bude zbavený všetkého božského obsahu a bude mystickým telom Antikrista. Mystické telo na zemi bude mať svojho Judáša Iškariotského a bude to falošný prorok. Satan ho dosadí medzi našich biskupov.Antikrist sa nebude volať svojim pravým menom – Antikrist, inak by nemal žiadnych nasledovníkov. Nebude nosiť červené pančuchy, ani chrliť síru, neponesie trojzubec ?, ani nebude mať chvost. To pomôže Diablovi presvedčiť ľudstvo, že neexistuje. Čím viac ho človek popiera, tým je mocnejší. Boh sa definoval ako „Ja som, ktorý som“, a Diabol ako „Ja som, ktorý nie som.“ Nikde vo Svätom Pisme nenájdeme Diabla označeného za blázna. Skôr je označený ako anjel padlý z neba, ako „knieža tohto sveta“, ktorého účelom je presvedčiť nás, že večný život neexistuje. Jeho logika je jednoduchá: ak nie je nebo, nie je ani peklo; ak niet pekla, niet hriechu; ak nie je hriech, potom nie je sudca a ak niet súdu, potom zlo je dobré a dobro je zlé. Ako nás však presvedčí o svojom náboženstve? Podľa presvedčenia ruskej spoločnosti z obdobia pred komunizmom bude prezlečený za veľkého humanitárneho pracovníka, bude hovoriť o mieri, prosperite a hojnosti nie ako o prostriedkoch, ktoré nás majú viesť k Bohu, ale ako o cieľoch samých o sebe.Tretím pokušením, ktorým Satan zvádzal Krista, aby ho uctieval a všetky kráľovstvá sveta by boli Jeho, sa stane pokušením mať nové náboženstvo bez kríža, liturgie, večného života, náboženstvo na zničenie náboženstva, alebo politiku, ktorá bude náboženstvom, ktorá bude dávať cisárovi i to, čo je Božie. Uprostred všetkej jeho lásky k ľudstvu a zjavného prejavu slobody a rovnosti bude veľké tajomstvo, ktoré nikomu nepovie: neverí v Boha, pretože jeho náboženstvo bude bratstvom bez Božieho otcovstva. Bude chcieť oklamať aj vyvolených. Založí pultovú cirkev (proticirkev), ktorá bude opicou Cirkvi, pretože on je opicou Boha. Bude mať všetky znaky a charakteristiky Cirkvi, ale v opačnom zmysle a bez Božieho obsahu. Bude to mystické telo Antikrista, ktoré sa vo všetkých vonkajších veciach bude podobať mystickému Kristovmu telu.“

v každej sestre je ukrytá aj SV. PANNA a v každom pokrstenom dieťatku je aj reálne prítomný JEŽIŠKO, bodaj by v nás, veriacich mužoch bolo čím viac z ducha sv. Jozefa

Sme totiž Božím chrámom a sme povolaní vytvárať malú sv. rodinu už tu

čím náročnejšie budú časy, nech nás tým viac teší to Božie z neba, čo sme ako Dar dostali