vývoj náuky aj u pápežov

vývoj náuky aj u pápežov

pápežské dokumenty Vakcínam, pri výrobe ktorých boli použité bunkové línie z potratených detí, majú zdravotníci a otcovia rodín odvážne so sv. vierou ODPOROVAŤsv. Ján Pavol II. 2005, príklad tzv. ortodoxie a katolíckeho ideálu Vakcíny, o ktorých odborníci prehlásili,...

Kráľovská presnosť

Kráľovská presnosť

         Vážne veci netreba brať ľahkovážne                                           Snaha Byť férovým človekom ctiť si Pravdu, Dobro a Krásu       Hľadať Boží plán vo svojom príbehu Čo je Tvoja vôľa, Otče Umenie rozlišovať čo...

Bludy, čiže spirituálne dezinformácie

Bludy, čiže spirituálne dezinformácie

    zoznam katolíckych dogiem  Ak niekto robí inak ako hlása, evanjelium Ježišovo ho pomenúva pokrytcom. Je to náboženský podvodník. To je ten, kto berie Božie Meno v skutočnosti nadarmo. Ten čo hreší slovami je až v druhej kategórii etickej nahnitosti. Ak niekto...

suma cností

suma cností

    Čo je duchovné striebro a zlato?    1222 ľudských a kresťanských čností   v trinástich európskych jazykoch   Tých hlavných je v tomto diele 22.   Zoznam tých ostatných zďaleka nie je úplný.    Kto počas života nadobúda...

Christotherapy

Christotherapy

47. CIRKEV ALEBO CIRKUS Ignoranti Otcovho plánu podliehajú sekulárnemu Circusu maximu. Kultu vonkajšej krásy. Prečo je tu? Aby ukryl to vnútorné a hrozné? Kultu mamony. Aby duchovným bedárom nabulikal, akí sú len boha- tí? Kultu herectva.No ak nežijeme tak ako sa má,...

veriť vedieť vidieť

    Ja nie som dôležitý Pri návšteve Poľska pápež Ján Pavol II. povedal skandujúcemu davu mladých, ktorí opakovali nahlas zostaň s nami, zostaň s nami: „Ja nie som dôležitý. Dôležitý je Kristus. A ten ostáva s Vami.“ Hľa, aký krásny človek. Hoci bol pápežom,...

Podstatné veci

Podstatné veci

Čo sú tie veci podstatné? Evanjeliová jednoduchosť je až zarážajúca. Povedal....uveril....uzdravil sa. .....uverili i ostatní....Je to síce správa z tohto sveta spred 20. st., ale je to také jednoduché, akoby z inej planéty. My už žijeme v oveľa komplikovanejšom...

Spirituálna diagnostika

Spirituálna diagnostika

Seznam dogmat katolické církve Věděli jste, že existuje 255 neomylně vyhlášených dogmat víry? Většina lidí si není vědoma obrovského množství dogmat. V době, ve které žijeme, kde je pravda pod útokem, je dobré si připomenout pravdu, která je vlastní katolické církvi....

Filozofickým nadhľadom

              Aby sme ohlasovali nepančované evanjelium   K Ježišovmu evanjeliu sa hlási iba tretina         zo 7 miliárd ľudí. Je to preto, lebo je to pre nich veľmi vysoká morálna a intelektuálna latka, ktorú si preskočiť...

Virosis classica ecclesiastica

Virosis classica ecclesiastica

    téma spirituálnych diagnóz   je niekedy až strašne vážna,   teda ak ideme pomenúvať reálny stav v duchovnom svete, ktorý sa niekomu nevydaril, pretože sa dal oklamať profesionálnymi amatérmi a sofistikovanými podvodníkmi so spirituálnym kapitálom.    Preto je...