"Pravda Vás vyslobodí "

                 

WHO definuje človeka ako bio - psycho - spirituálno - sociálnu bytosť. V každej z týchto dimenzií sa dá byť zdravý a vyvážený, a dá sa aj ochorieť. Problémy sú na to aby sme ich začali riešiť. Pritom sa mnohé aj naučíme. Až keď máme za sebou bolesť, až vtedy si mnohé dôležité začneme uvedomovať. Vážiť si hodnoty. Choroba, bolesť, výčitky či pocity viny, nám môžu byť lepšími učiteľmi než úspech, zábava, oslavy, cestovanie či kurzy so sľubmi kvantových skokov. Vitajte v spirituálnom poradenstve

N

Nepotuluj sa už, začni putovať

Nežiť život niekoho iného, lebo to nás robí zlými či neurotickými. Iba vnútorný pokoj je ten správny luxus.    Žijeme v pravde, ktorá oslobodzuje, alebo sme obete manipulácií či sebaklamov?

N

Uzdrav sa z dezorientácie

Ak si človek správne vyberie, tak rozvíja cnosti. Ak nie, zdokonaľuje si nevedome neresti. Treba sa nám naučiť rozlišovať medzi muchotrávkami a dubákmi.

N

Z mínusov sa uč vyrábať plusy

Mnohé rady sa opíjajú iba jednostranne pozitivitou. Tá dospelejšia spiritualita učí spracovávať nahrávky aj negatívna. A dávať aj mu aj góly. Neúspech môže byť náš kvalitnejší tréner než úspech.

N

V tichej radosti sú pravé víťazstvá

Za pochabením sveta je tieň straty radosti z bytia. Učme sa to mentálne spracovať. Kto to nevie, bude hádzať svoje hrôzy nedôstojne na iných… Viem ja vôbec, čo je to prinášať obetu chvály? 

N

Autenticita je in falošnosť je out?

Olej v našich lampách vzniká pri  neulievaní sa  v životných skúškach. Je to niekedy náročné umenie nestratiť svoju identitu. Spravodlivý človek sa  snaží dať každému to, čo mu patrí. 

N

Svätená voda či exorcizmus?

Kto si príliš zamiluje svoj zlozvyk,  duchovne ho temné sily spútajú. Začne trápiť aj iných, lebo predtým zadymil svoje telo. Prosí ich tak o pomoc. Tu už nepomôže vodopád so svätenou vodou, ale účinne zaberie iba exorcizmus.

 

                            Mať správne rád Stvoriteľa

                                    blížnych,   aj seba samého, 

                                                      je zo všetkých druhov zdravia

                                   naisto to najdôležitešie

       

                                                                         vedie nás spoľahlivo                                                                                                                                                ku kráľovskej slobode                                                                                                                                

„Kto správne slúži iným, ten kraľuje“

 

Svoje telo pri bolesti či operácii by sme nemali zveriť diletantom, však?

Ale kvalifikovaným lekárom. Zubárovi, ortopédovi, chirurgovi.

Dušu psychológovi, psychoterapeutovi či psychiatrovi.

O nášho ducha sa starajú ozajstní otcovia, kňazi a múdro žijúci.

 Duch Svätý sa nás stará lepšie, než my sami.

  Preto je podstatné sa napojiť na Neho  

 

Duch Boží je oveľa hlbší než duch ezoterický

Ezoterika ponúka pestrú spiritualitu, ale bez Ducha Svätého. Rieši chladné zákony karmy a ani netuší, že to je súčasť tzv. večného trápenia sa, nie je to ešte účasť na večnom živote 

Príčiny diania sú často skryté pod povrchom

Príčiny našich problémov sú často v hľbkach, ktoré sú nášmu vedomiu utajené. Ak má niekto jemné antény ducha, dostane sa aj ku príčinám. Tie si treba uvedomiť, porozumieť im, až potom účinne odstránime následky

Presné pomenovanie je základ správnej liečby

Kto sa neulieva pri vzdelávaní, pri plnení si povinností a trénuje sa v službe Pravde, môže patriť medzi Troch kráľov, ktorých vizitka je presnosť. Terapia bez správnej diagnózy môže stav človeka iba skomplikovať 

Nediletantská rada

Odborná rada je na dávaná na základe mnohoročných pozorovaní, overená na osudoch mnohých, vybraná spomedzi mnohých iných rád. Neodborná je natláčať iným iba svoju individuálnu skúsenosť. 

Liečba Božím dotykom

Vnútorný svet je reálnejší než ten vonkajší, ktorý sa mení. Kto žije iba na povrchu, ten bude postihnutý naivitou. Mnohé boľavé v nás treba odovzdať nebu cez umenie modlitby.

Sloboda od zbytočností

Čím je niekto väčší odborník na správne prežitý život, tým viac bude iných chápať. A menej posudzovať a unáhlene odsudzovať. Mnohokrát trpíme nie iba za seba, ale nevedome aj za iných. Po oslobodení z pút prichádza detská radosť

         Duchovné zdravie je aj                 

zdravý odstup od seba   

 priznanie si svojej chyby 

          ochota zmeniť niečo k lepšiemu    

 stop šebapoškodzovaniu, utekaniu, pochabeniu sa

           „Ja som prišiel, aby ste mali život, aby ste ho hojnejší mali.“  Jn 10,10                   

Vyvážený stav  tela + duše + ducha = správny život a kompletný človek

 Od naivnej viery bojazlivej ovce ku  dospelejšej viere obetného baránka. 

 

 

“ Po 22 rokoch kňazskej služby v klasickej aj špeciálnej pastorácii v nemocnici som dostal možnosť slobodne pracovať aj v civilnej spoločenskej oblasti. Najmä pre hľadajúcich, duchovne nezorientovaných, nikde nepatriacich, duchovne osamelých, polokatolíkov,  bývalých kresťanov, ateistov, agnostikov či gnostikov. Aj pre tých, čo sú poranení sociopatiami, nedôslednosťou či naivitou v cirkevnom prostredí.“

„Po turbulentných 7. rokoch nedobrovoľného „odsúdeného na slobodu“ som za dar slobodného prejavu aj médiách nebu už veľmi vďačný. Lebo kňaz v pastorácii má minimálnu možnosť sa verejne vyjadriť slobodne, úprimne a bez strachu. To je nie normálny ani zdravý jav. Ďalší, že ak začnete pomenúvať veci pravými menami, označia Vás iba za negatívneho. To toto je aké ovocie  hlásania  Ježišovho učenia o láske?“

„Prežívaná nespravodlivosť, aj nepríjemná viktimizácia nám môže priniesť niečo veľmi vzácne pre náš duchovný rozvoj. Odsunutie na čestné posledné miesto môže byť z pohľadu zhora tým najcennejším vyznamenaním .“

„Meníme sa denne na anjelskú alebo démonskú podobu.“

„Dôležité je nielen začať, ale správne sa aj dohotoviť. „

Pavel Pakoš

spiritual coach  

Nezabúdaj, že si Boží chrám

 Spirituálne  Poradenstvo cez skype, email, cez telefón, či osobne

 

IBAN: SK4483300000002901327210

pay pal 

 Vďaka za podporu. Rád Vám venujem na pamiatku originálny obraz

 

0908 232 014

Ružomberok 2020