Poradenstvo duchovného zdravia

Naučiť sa mať v správnej úcte sám seba

rešpektovať iných

mať rád prírodu

a naučiť sa správnemu rešpektu ku Stvoriteľovi 

žiť ten správny zmysel života

umenie ako sa vyhnúť sa pascám a extrémom

autoexorcizmus 

spirituálna diagnostika a etikoterapia

 

spiritualcapital@centrum.sk