Arcibiskup C.M. Viganó.

prorok + nahnevkaný infantil?

Jeho plusy a mínusy , od 32 min 32 sec

Arcikacír či prorok?

články na PP

V stredu 11. mája 2022 sme sa dozvedeli, že úrady v Hong Kongu zatkli kardinála Josepha Zena. Zatknutie a vyšetrovanie vykonala špeciálna policajná sekcia zriadená pekinskou vládou. Tento útvar je poverený kontrolou čínskej celonárodnej bezpečnosti, to znamená, že je zameraný aj na sledovanie a potláčanie akejkoľvek formy nesúhlasu či protestu proti porušovaniu ľudských práv páchaným čínskou diktatúrou.

Kardinál, ktorý má už svoje roky (* 1932) a už dávnejšie vyjadril svoju ostrú kritiku tajnej dohody podpísanej medzi čínskym režimom a Svätou stolicou, bol vypočúvaný, no našťastie prepustený na kauciu. Zobrali mu aj cestovný pas. To, čo sa stalo, je veľmi vážnym porušením slobôd a práv, ktoré má každá ľudská osoba, o to je to poľutovaniahodnejšie, že ide o kardinála Svätej rímskej cirkvi.

Tlačová kancelárie Svätej stolice sa k veci vyjadril so zjavnými rozpakmi, pričom sa obmedzila len na vyjadrenie „znepokojenia“ bez akéhokoľvek formálneho protestu voči vláde v Pekingu. Len pár dní predtým desať ďalších kňazov z komunity Baoding, ktorí patria k tajnej cirkvi, bolo unesených a poslaných na nútenú prevýchovu Čínskou komunistickou stranou, lebo neboli ochotní vstúpiť do vlasteneckej sekty. Toto je ďalší prípad v zozname zneužívania moci a útlaku voči katolíkom, ktorí sú verní Katolíckej podzemnej cirkvi.

Otrávené plody čínsko-vatikánskej dohody sú teraz zjavné. Bergogliánska cirkev radšej mlčí o prenasledovaní katolíkov, ktorí patria k tajnej Cirkvi, po tom, čo ich vydala do milosť a nemilosť vlasteneckej sekte a Komunistickej strany Číny. Výmenou za to Peking odmeňuje Svätú stolicu značným ročným finančným príspevkom: žoldnieri sa nechajú kúpiť tridsiatimi striebornými, z ktorých kvapká krv mučeníkov umlčanej Cirkvi.

V septembri 2020, v predvečer obnovenia tejto neslávne známej dohody, prišiel kardinál Zen do Ríma, aby sa stretol s Bergogliom, ktorý ho neprijal. Urobil tak preto, lebo vie o jeho postoji k spomínanej čínsko-vatikánskej dohode, ktorá sa navyše opakovane porušuje. Táto urážka kniežaťa Cirkvi dala jasný signál čínskej diktatúre, ktorá sa vďaka tomu cítila slobodná konať bez strachu z nejakých následkov vatikánskeho stanoviska.

Hlava Vatikánu si však vždy nájde čas na prijatie vysokých predstaviteľov Nového svetového poriadku, predstaviteľov globalizmu a úžerníckych financií, diktátorov a vojnových zločincov, ba dokonca aj manželky vojakov bojujúcich v neonacistickom prápore Azov, ktorý nedávno využíval civilistov ako ľudské štíty počas ruského obliehania oceliarne Azovstal.

Pozorovatelia poukázali aj na to, že rusko-kanadský aktivista Pjotr Verzilov nedávno sprevádzal na audienciu dve ukrajinské ženy. Tento Verzilov je zakladateľom a hovorcom feministickej skupiny Pussy Riot, ktorá je známa páchaním znesväcovania a svätokrádeží v pravoslávnych kostoloch v Rusku; je to nasledovníčka skupiny Femen aktívnej na Západe. Sme znepokojení, že na audiencii vo Vatikáne bol prijatý predstaviteľ protikresťanského hnutia, ktoré urobilo z rúhania jadro svojej podvratnej činnosti.

Tento postoj dvojakého prístupu, ktorý je všetko, len nie jednoznačný a jasný, ukazuje, ako Bergogliova temná cirkev je úplne v súlade nielen s psychopandemickým príbehom, ale aj so šialeným riadením rusko-ukrajinskej krízy temným štátom. Kardinál Zen sa pridal ku kardinálom, ktorí vyslovili svoje dubia, teda pochybnosti (vo veci encykliky Amoris laetitia). Bergoglio týmto kardinálom nikdy neodpovedal ani ich verejne neprijal. Je zrejmé že ich mienku nebral do úvahy, keď P. Jamesovi Martinovi SJ napísal osobný list, kde mu vyjadril svoju podporu, že má v úmysle normalizovať pansexualizmus, túto nehanebnú ideológiu LGBTQ v Katolíckej cirkvi a spolu s tým aj následné večné zatratenie mnohých duší.

Múdrosť a obozretnosť vatikánskej diplomacie, toto vzácne dedičstvo stáročných skúseností, ktoré kedysi obdivovali všetky vlády sveta, je dnes pod vedením Pietra Parolina už len vzdialenou pamäťou: záujmy dvorov, finančné zisky a zločinecké úklady, toto všetko nehanebne víťazí priamo pred očami Boha i ľudí. Veriaci hľadia pohoršene na túto premenu Svätej stolice na lotrovský pelech (Lk 19, 46).

Vyzývam svojich bratov biskupov a kňazov, ako aj verných laikov, aby podporili Jeho Eminenciu otca kardinála Zena modlitbou a vyjadrili mu tak svoju blízkosť a solidaritu v tejto ťažkej chvíli. Nech táto skúška, ktorú kardinál Zen musel podstúpiť, mu zaslúži v nebi tú odmenu, ktorú Pán prisľúbil tým, čo verne slúžia Svätej cirkvi, a ktorí zostanú pevní vo viere, bez toho, aby sa nechali nakaziť duchom sveta.

  1. mája 2022

rozhovor

Nemyslite si však, že váš boj za základné práva sa tu končí: Útok je celosvetový a každý z nás si musí byť vedomý hrozby, ktorá teraz visí nad každým z nás.

Toto nie je zrážka, v ktorej môžeme spoločného nepriateľa poraziť iba ľudským úsilím: je to epochálny boj, v ktorom ide o osudy ľudstva ako celku, ako aj každého z nás jednotlivo, a to v čase aj v vo večnosti. A predovšetkým: zástancovia Veľkého resetu sú vnútorne protikresťanskí a antikristi, pretože tento „Nový poriadok“ nie je nič iné ako pekelný chaos.

Dostali ste možnosť rozhodnúť. Nielen vtedy, ak je zelený preukaz nelegitímny, ale či sa chcete definitívne zriecť toho, čo vám zostalo z vašej slobody, a nechať na seba uvaliť dystopickú nočnú moru o tyranii, že dnes je diktatúra zdravia a zajtrajšok bude ekologický alebo transľudský. A nech Boh pomáha a ochraňuje tých, ktorí mu patria.
Prejav arcibiskupa C. M. Viganó pri príležitosti prvého festivalu na pamiatku mons. Antonia Livi v Benátkach: „Kto predsedá Cirkvi, je bábkou v rukách Bábkára.“ Mocná freska reality, ktorej politické a cirkevné aspekty sú už poriadne prepojené, ktorá hovorí o slobodnom a odvážnom svedomí, aby zhromaždila okolo slova pravdy všetkých ľudí, ktorí sa nehodlajú poddať šíreniu neprávosti, ktorá už každého obklopuje potom, čo hlboko prenikla do radov vodcov Cirkvi.

TENTO prvý festival filozofie je pomenovaný po mons. Antoniu Livio, na ktorého si všetci uchovávame drahú a vďačnou spomienku, a to ako pre svedectvo viery, tak pre vzácnu erudíciu v teologických disciplínach. Učený rímsky prelát ma zvláštnym spôsobom spája s cestou „obrátenia“ k tradíciu, ktorá ho niekoľko rokov predo mnou viedla k vytrvalej oslave úctyhodné apoštolskej liturgie v dokonalej súdržnosti s náukou, v ktorej bol úplne univerzálne. Obaja sme zistili, že znovu objavujeme poklady omše, svätenie a útechu zo znovuobjavenie nášho kňazstva v jeho plnosti. Ak si dnes chceme dôstojne pripomenúť monsignora Liviho, myslím, že nemožno opomenúť Školu „zdravého rozumu“, ktorej bol iniciátorom, a ktorá v tomto okamihu predstavuje príležitosť na prehĺbenie súčasnej reality, veľkých otrasov tohto roka, takzvané pandémie a všeobecnejšie krízy, v ktorej sa svet a cirkev nachádzajú. spravodlivú nemesis tejto nešťastnej výzvy./ gr. aj lat. Nemesis) bola grécka bohyňa spravodlivej pomsty. Bola dcérou bohyne noci/

Sv. Pavol nás nabáda k racionálnej viere, k rationabile obsequium (Rim 12: 1), v ktorom nás viera a rozum, ako dve krídla nútia pristúpiť k rozjímaniu o Pravde, teda o samotnom Bohu. Varovanie apoštola teda tiež znamená zdravý odstup od svetskej mentality: Noli conformari Huić saeculo (Rím 12: 2), varovanie, ktoré dnes cítime, že zdieľame tvárou v tvár šialenstvu tohto sveta.

Ďakujem teda vám všetkým, a najmä milému profesorovi Francescovi Lamendolovi, organizátorovi konferencie, Andrei Comettimu, významným rečníkom – medzi ktorými vidím mnoho priateľských tvárí – a moderátorom. Ak ste už mali príležitosť vypočuť si môj prejav vlani 15. mája pre Konfederáciu Triarii [tu], všimnete si, že predstavoval Abrego, ktoré sa chystám povedať úplnejšie. Dúfam, že dnešné video je predmetom rovnakej cenzúry zo strany YouTube, pretože to predchádzajúce, po jeho odstránení, bolo šírené a videné ešte viac ľuďmi, a to aj vďaka správnemu hlasu vyvolanému náhubkom mainstreamu.
významný precedens
Keď sa Stalin v roku 1932 rozhodol eliminovať milióny Ukrajincov genocídou, ktorou bol Golodomor, naplánoval hladomor ako nástroj sociálneho inžinierstva, prostredníctvom ktorého znárodnil poľnohospodársku pôdu a potom pridelil zisky priemyslu. Stalin napísal: «K eliminácii kulakov ako triedy nestačí politika obmedzovania a vylučovanie jednotlivých skupín; […] je nutné prelomiť odpor tejto triedy otvoreným bojom a pripraviť ju o ekonomickej zdroje jej existencie a rozvoja „(Josif Stalin, question di leninizmu, Rím, 1945). Stalin potom nechal zabaviť pšenicu, repu, zemiaky, zeleninu a všetky druhy potravín; zakázal akýkoľvek obchod – znie to povedome? – a zabavil Ukrajincom finančné zdroje. Deti utekajúci z vidieka boli zatknuté a deportované do kolektorov a sirotincov, kde zomreli na podvýživu. Aby sa zabránilo šíreniu správ o hladomore, ústredný výbor zakázal cestovanie – akési uzamknutie ante litteram – a obvinil tých, ktorí odsúdili masaker Ukrajincov, že sú nepriateľmi ľudu. Popierači – používajúce termín v správnom zmysle – o Golodomoru tvrdí, že ku genocíde na sovietskej Ukrajine v rokoch 1932-1933 nikdy nedošlo, alebo aj došlo, ale bez akéhokoľvek zámeru. Cenzúra režime pomohla skryť tragédiu, ktorú teraz mnoho krajín uznáva ako zločin proti ľudskosti a ktorá bola podľa analýzy metód a účelu tiež veľkým resetom.

Keby sa Ukrajinec divil, prečo ruská vláda v prípade hladomoru nepomohla obyvateľstvu zaslaním potravín, ale naopak zakázala začatia komerčných aktivít a akéhokoľvek hnutia, ktoré by prispelo k zlepšeniu situácie, pravdepodobne by sa dopustil rovnakej chyby ako tí, ktorí sa dnes za panovania údajné pandémie čuduje , prečo vlády ničia verejné zdravie, zakazovali účinnú liečbu, podávali škodlivé, ak nie smrtiace terapie a teraz núti občanov vydieraním udržiavať uzamknutie a podstupovať vakcíny, ktoré nielenže nezaručujú žiadnu imunitu, ale skôr vedú k závažným krátkodobým a dlhodobým vedľajším účinkom a ďalšiemu šíreniu rezistentnejší foriem vírusu.

Zmena zorného uhla

Hľadanie logiky v tom, čo nám hovoria médiá hlavného prúdu, vládcovia, virológovia a takzvaní „experti“, je náročná výzva, ktorá sa stáva súčasťou najcyničtějšej racionality, pokiaľ máme čo len trochu intelektuálnu poctivosť pootočiť náš zorný uhol. To znamená, že by sme sa mali aj vzdať uspokojujúceho názoru, podľa ktorého naši vládcovia konajú pre naše dobro, a všeobecnejšie, že naši partneri sú čestní, úprimní a vedení dobrými princípmi.

Chápem to dobre, verte mi, že je ľahšie vyhrievať sa v ilúzii, že „všetko bude v poriadku“ a že táto pandémia je strašná katastrofa, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Je oveľa jednoduchšie si myslieť, že vodcovia po celom svete by mali byť súdení s vďačnou zhovievavosťou a ospravedlňovaním za chyby, ktorých by sa ktokoľvek na ich mieste mohol dopustiť v boji proti „neviditeľnému nepriateľovi“. Je povzbudivé veriť, že nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa drogami a medzinárodné zdravotnícke inštitúcie nemajú na srdci nič iné ako naše dobro a že nikdy nemôžu distribuovať, iba pre ekonomický kalkul, experimentálne lieky, ktoré nás nakoniec všetkých chronicky postihnú, alebo vyhladia. A je neuveriteľne ťažké a psychologicky vyčerpávajúce čeliť každodennému domácemu boju s príbuznými a priateľmi, známymi a kolegami z práce, zo samotnej skutočnosti, že považujeme príbeh Covid za absurdný. Byť považovaní za „konšpiračných teoretikov“ či „popieračov“ a stať sa predmetom poľutovania, opovrhnutia a sociálneho odsudzovania je nevďačný osud, najmä keď sú nám ľudia, ktorí prijali globálne lož, milí. A je ešte nepríjemnejšie cítiť sa v našej cirkevnej komunite ako diskriminovaní a ostrakizování, o to viac, ak je vnímané, ako sa ideologické sploštenie záležitosti u mainstreamu prejavuje aj na strane biskupov a najvyšších špičiek hierarchie.

Realita je úplne odlišná a ak ju nechceme prijímať, dostávame sa do kognitívnej disonancie, ktorú sociálna psychológia rozsiahlo študovala. Realita je nielen odlišná, ale diametrálne odlišná od toho, čo nám bolo povedané, a bude pre nás lepšie, ak jej chceme porozumieť, rozpoznať ju, čeliť jej a bojovať s ňou zo všetkých síl. Tiež preto, že modus operandi, s ktorým boli podobné prípady riešené v priebehu histórie, je v podstate rovnaký.
/Pozor, držte si klobouky, jedeme z kopce/
Vžite sa do pozície priaznivcov Great Resetu

Začnime teda z pohľadu tých, ktorí tento komplot zorganizovali, a nie tých, ktorí ho nevedomky podstupujú. Ak sa vžijeme do kože Billa Gatesa, Georgea Sorosa alebo Klausa Schwaba, nebude ťažké pochopiť, že ak bezohľadne oznámime, že sme sa rozhodli zdecimovať svetovú populáciu prostredníctvom génového séra, s najväčšou pravdepodobnosťou nezískame súhlas más ani podporu inštitúcií. Pretože náš kriminálny plán by vyvolal vzburu a predovšetkým by odhalil naše plány, odkryl karty…

V skutočnosti sme tiež niekoľkokrát deklarovali naše projekty, písali sme ich do zborníkov našich kongresov, opakovali sme ich v rozhovoroch a inštitucionálnych stretnutiach, nechali sme ich dokonca vyryť do Georgia digestiones. Možno naša domnienka, že ide o kriminálne návrh, znela príliš krikľavo a tí, ktorí sa tým mohli cítiť ohrození, radšej hľadali inde, obvinili tých, ktorí vzbudili poplach, neslýchané Laocoonta.

Rozhodli sme sa teda vyrozprávať „krásny príbeh“ o globálnej povinnosti, ekologickej udržateľnosti, inkluzivitě a odolnosti tvárou v tvár vírusu, ktorý sme pravdepodobne sami vytvorili vo wuhanskom laboratóriu, sami ho financovali a prezentujeme ho ako smrteľnú pandémiu, ktorá vyžaduje okamžité opatrenia zdôvodnené zdravotnou starostlivosťou . A pretože táto mimoriadna situácia nemohla vzniknúť sama, a pretože sa jedná o chrípkový syndróm, čo je bežný vírus Corona, aký sa vyskytuje každý rok, vynútime si to úradníkmi WHO – inštitúcie financované takmer výhradne nami a čínskou komunistickou diktatúrou, naším spojencom – a budeme dávať pokyny k zákazu liečby , ako dosiahnuť vysoký počet úmrtí spôsobených Covid, naviesť pacientov k úmrtiam podrobením sa nútenou ventiláciou. Je zrejmé, že farmaceutické spoločnosti, ktorých akcionári sme sami, prostredníctvom investičného fondu Black Rock, majú všetok záujem na výrobe vakcín bez povinného overovania, pretože ak je liečba zakázaná, je možné upustiť od zákonov na ochranu verejného zdravia a vakcíny – vlastne: génová séra – možno povoliť pre experimentálnu distribúciu. A k zapečateniu factum Sceleriss faktických zločinov skrze čínsky režim spúšťame dážď objednávok na masky, ventilátory a zdravotnícke potreby, aj keď vieme, že sú k ničomu a ani nespĺňajú zdravotné normy. Medzitým naši „odborníci“ – takmer vždy bývalí zamestnanci alebo pracovníci ústavov a poradenských spoločností, ktoré sponzorujeme – šíria paniku v médiách s tak absurdnými projekciami a desivými prognózami, zatiaľ čo novinári a televízne moderátori sa prostituujú svojmu novému šéfovi, odhadzujú profesionálnu etiku a povinnosť rešpektovať pravdu za každú cenu. Ale vieme dobre, že peniaze a slávu si môžu ľahko kúpiť kurtizánskou spoluprácou a mlčaním mnohých osôb, najmä ak nám dlhuje svoje miesto, ak sme akcionári médií, v ktorých pracujú, alebo hlavnými držiteľmi reklamného priestoru. Zároveň zabezpečujeme, aby verejné prostriedky boli prideľované na financovanie médií s implicitným záväzkom šíriť oficiálne podanie a cenzurovať akýkoľvek nesúhlasný hlas.

Zdravotníctvo je tiež v našich rukách, a to už po celé roky! Postupne sme ničili to verejné, využívali sme našich zamestnancov v štáte, v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách; a potom, čo sme ho zničili, sťažovali sme si na jeho neúčinnosť a odporučili nahradiť ho súkromnou zdravotnou starostlivosťou, ktorej sme akcionári. To, čo zostalo z verejného zdravia, je však postavené na obchodnom modeli, ktorý stavia zisk pred poskytovaním neziskových služieb, a v každom prípade je to vždy štát, ktorý spláca dlhy zdravotníckych spoločností. Dobre vieme, že po nákladoch na pandémiu mnoho ľudí túži, aj keď mlčí tvárou v tvár zbytočným hospitalizáciám či úmrtiam pacientov kvôli terapiám, ktoré sme namiesto domácej starostlivosti zaviedli. Tri tisícky eur denne za lôžko na jednotke intenzívnej starostlivosti o pacienta Covid takto sa legitimizuje sociálny poplach, pretože tých lôžok je málo – za posledných niekoľko rokov sme ich znížili vďaka spokojným politikom – a zvýšiť ich by v plnej pandemickej pohotovosti stálo veľké peniaze. Ak sa nám potom podarí pomocou testov presvedčiť, že veľmi vysoké percento populácie je na vírus pozitívnych, zabezpečíme pretrvávanie výnimočného stavu a s ním spojených lockdownových opatrení, ktoré zničia ekonomiku. A to je presne to, čo chceme: zrušiť malé podniky, donútiť obyvateľov nakupovať on-line to, čo si už nemôžu kúpiť v miestnom obchode, zhrabnúť provízie aj od šéfkuchára pizze alebo reštaurácie, ktorá je nútená uchýliť sa k doručovacím spoločnostiam, ktorých sme akcionári. A napokon, aby bol tento útok kompletný, zvyšujeme nelegálne prisťahovalectvo vďaka našim „humanitárnym“ nadáciám a mimovládnym organizáciám, zvyšujeme tak kriminalitu, presmerujeme prostriedky určené na náklady na prijímanie a napádanie Európy vlnami islamistov, ktorí sa dožadujú svojich práv. Ich prítomnosť nám umožňí na hulváta rozbiť sociálnu a náboženskú štruktúru národov, v mene solidárnosti a spoliehanie sa na pocit previnenia voči nim, na nebezpečenstvo rasizmu.

Je zrejmé, že destabilizácia spoločnosti, ktorú sme vytvorili, nám umožňuje prijímať zákony proti diskriminácii a rasovej nenávisti a potláčať disent tých, ktorí sa cítia napadnutí a ohrození. A Napokon, zelená ekonomika. To znamená veľký reset.

Najprv sa nám podarilo vytvoriť teror proti „neviditeľnému nepriateľovi“ a umlčať nesúhlasné hlasy vedcov, intelektuálov a obyčajných občanov; potom sa nám podarilo prinútiť ľudí veriť, že záchrana sveta závisí na vakcínach; teraz sme schopní vydierať miliardy ľudí, ktorí, ak sa chcú vrátiť k nejakej forme uvoľnenia uložených obmedzení, musia vraj prijať zelený preukaz, aby mohli cestovať do zahraničia, ísť na štadión alebo nakupovať. Tlak, ktorý sme vyvinuli na masy, je taký, že mnohí tieto formy kontroly prijmú a čoskoro dosiahnu aj implantáciu podkožného čipu, čo nám umožní uskutočniť náš plán.

To všetko je teraz realitou: ako očkovací pas, ktorý nemusí byť nutne obmedzený len na Covid, tak aj elektronické platby namiesto hotovosti. „Nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nenesie značku“ (Zj 13, 17). Stačí teda stlačiť tlačidlo – a my ho aj stlačíme -, aby sa človek vyradil zo spoločenského života.

Pre hanbu civilizácie, ktorú nenávidíme, prinútime masy, aby sa živili chrobákmi a larvami, budeme vychvaľovať ich nutričné ​​vlastnosti a ich malý vplyv na životné prostredie, zatiaľ čo my si vyhradzujeme jesť lahodné mäso. Donútime ich, aby sa vzdali súkromného majetku tým, že ho vymenia za univerzálny príjem, vďaka ktorému ich donúme platiť lízing aj za svoju bytovú jednotku 30 metrov štvorcových, zjavne s nulovými emisiami. Pošleme ich jazdiť na elektrickom skútri vyrobenom v Číne, zatiaľ čo my jazdíme v znečisťujúcich automobiloch na špeciálnu zákazku, plavíme sa v drahých jachtách a cestujeme vrtuľníkom. A zatiaľ čo vyhodení z práce vo svojich 50 rokoch nachádzajú zamestnanie ako doručovatelia, my dostávame miliardy dividend od našich spoločností založených v daňových rajoch. Dosiahli sme takej úrovne zotročenia más, že nemáme dôvod sa obávať akejkoľvek vzbury, ktorá by aj tak bola v každom prípade potlačená obuškami, za mlčania médií a našej spojeneckej ľavice.

A keď pandemická fraška nebude mať vďaka nepredvídateľným udalostiam požadované účinky, máme pripravený ďalší krok: klimatická kríza ako zámienka pre zavedenie „ekologického prechodu“ a „trvalo udržateľného rozvoja“; alebo zahájime ďalší konflikt na Strednom východe, aby sme vyvolali teroristické útoky v našich mestách a paniku medzi obyvateľstvom. A ak ani tieto vyskúšané triky nebudú úspešné, máme už vymyslený – prečo aj nie? – mimozemský útok, pri ktorom niektorí naši súdruhovia už začínajú už aj otvárať toto slávne Overtonovo okno: čo viac než mimozemšťanov možno považovať za „neviditeľného nepriateľa“, ktorý priživí kolektívny strach, po desaťročiach filmov, premietajúcich invázia tvorov z vesmíru? … veď už aj mainstream to hovorí, akokoľvek absurdné a iracionálne to môže byť. Stačí to vidieť v televízii.
The Great Reset modus operandi

A teraz, keď sme opustili rolu GATESa alebo Sorosa, pozorujme celú operáciu zvonku a snažme sa identifikovať opakujúce sa prvky. Prvým, ako som už povedal skôr, je nepochopiteľnosť tohto kriminálneho plánu elít a potreba zamaskovať ho prijateľnými ideálmi. Druhým je vytvorenie núdzové situácie – v minulosti to mohla byť vojna vedená zbraňami, dnes biologická vojna alebo konflikt finančný – a preto je nevyhnutné uchýliť sa k riešeniam, ktoré elita pripravila a naplánovala. Tretí prvok spočíva v zjavnom riešení, ktoré umožňuje vykonať tieto „reformy“ v obmedzovaní osobných slobôd, ktoré by za normálnych okolností boli neprijateľné a nelegitímne. To rozdelí spoločnosť vnútri.

Ak uvažujeme o útoku z 11. septembra 2001, chápeme, že modus operandi je v podstate rovnaký, ako tomu bolo vo vojne v Perzskom zálive alebo v líbyjskej občianskej vojne. Teroristická hrozba bola použitá ako Profáza, tj. Ako zjavná príčina, ako falošná zámienka k povoleniu investícií do vojnového priemyslu, sprísnenie kontroly populácie, pre politické otrasy a snaha o primerané energetickým zdrojom v Iraku a Líbyi a na odvrátenie hospodárskej nezávislosti afrických štátov od franku CFA. Takto dosiahnutá destabilizácia podporila plán etnickej substitúcie v Európe a súčasne oslabila Afriku mladých generácií, ktoré by ju mohli urobiť prosperujúcou a autonómnou; zasiahla katolícke komunity v bývalých kolóniách podnecovaním islamského fanatizmu ako predpokladu krvavých konfliktov a teraz tieto konflikty exportuje do odkresťančenia Európy, ktorá nečinne sleduje každodenné vypaľovanie svojich kostolov a globálne otepľovanie.

Na základe tohto modus operandi vždy a v každom prípade existuje lož, ktorá slúži na zakrytie skutočných zámerov elít a k tomu, aby sme prijali ako nevyhnutné tie zmeny, ktorým stojíme tvárou v tvár, pričom v podmienkach relatívnej normality by bolo ťažké potlačiť vzbury. Obviňovanie disidentov, kriminalizácia osôb, ktoré vakcínu neprijímajú, psychiatrizáca „popieračov“ alebo „sprisahancov“ sa v posledných mesiacoch formuje v záchytných táboroch, so zákazom pohybu bez zdravotných kontrol a predovšetkým vďaka bubnovaniu médií. Šírenie technológie 5G, ktoré v mnohých krajinách zostalo bez povšimnutia kvôli karanténám, umožní sledovanie populácie vďaka aplikáciám alebo podkožného čipu v neustálom pripojení sa k sieti.

Veľký reset má rad precedensov

Lož je teda známkou architektov Veľkého resetu v minulých storočiach. Bol tu skvelý reset protestantskej pseudoreformacie, ktorá zasiahla Európu v jej jednote viery a vytvorila tržnú ranu, ktorej škodlivé dôsledky vidíme dodnes; bola to francúzska revolúcia, bolo to Risorgimento, bola to ruská revolúcia, boli to dve svetové vojny, priemyselná revolúcia, ’68 a zrútenie Berlínskeho múru. Zakaždým, keď si všimnete, zjavný dôvod týchto revolúcí nikdy nezodpovedal skutočnosti: predaj odpustkov ako zámienka pre Lutherovmu vzburu sa opieral o túžbu nemeckých kniežat po majetku kláštorov a diecéz a musel vytvoriť šírenie herézy vo svete a oslabenie pápežstva, prvú to obranu kresťanstva; chudoba ľudí ako zámienka pre zrušenie francúzskej monarchie a vznik slobodomurárskej a protikresťanskej republiky; rozdelenie talianskych štátov a ašpirácie na ideál národnej jednoty ako zámienku pre zničenie kráľovstva aj vojvodstva a pripojenie pápežských štátov k talianskemu kráľovstvu, ktorého monarchie bola podriadená lóží a ktorá od nich na oplátku bola zrušená, akonáhle bola úloha dokončená; útlak ruských roľníkov ako zámienka pre elimináciu cára a nastolenie komunistickej diktatúry; nárokovanie jednotlivých národností ako zámienka pre prvú svetovú vojnu k vymazaniu rakúsko-uhorského impéria a udržiavanie etnických konfliktov; druhá svetová vojna, v ktorej nacizmus najprv financoval a potom proti nemu bojoval, slúžila ako zámienka ku kolonizácii Európy a jej hospodárskemu a kultúrnemu vystaveniu americkému liberalizmu alebo ruskému komunizmu, čo ju oslabilo; stav robotníkov ako zámienka ku ich vykorisťovaniu v továrňach a kŕmenie Molocha moderného kapitalizmu; túžba po slobode mladých ľudí ako zámienka ku poškodeniu ich intelektu a vôľe, rozbitie tradičnej rodiny rozvodom, zrušenie materstva antikoncepciou či potratmi a úder na samotný koncept autority; koniec sovietskeho bloku a satelitných krajín bol zámienkou pre šírenie liberalizmu a konzumu a morálnej korupcii ľudí, poznamenaných sedemdesiatročnou komunistickou diktatúrou, ktorej tvrdá opozícia voči Novému svetovému poriadku je dôvodom nedávnych a neustálych útokov na prezidenta Putina.

Veľký reset zahŕňa aj cirkev

Tejto dlhej sérii veľkých resetov organizovaných rovnakou elitou sprisahancov sa nepodarilo uniknúť ani katolíckej cirkvi. V prípade Druhého vatikánskeho koncilu to tiež vidíme: väčšie pochopenie liturgie ako zámienku pre zničenie apoštolskej omše, vymazanie posvätného jazyka a zneužitia obradov. A túžba po jednote s heretikmi a schizmatikmi bola zámienkou, s ktorou sa začal koncilový ekumenizmus, ktorý položil ideologické základy súčasného odpadlíctva. Demokratizácia cirkvi, v mene údajnej väčšej účasti laikov, slúžila len ako zámienka k postupnému podkopávaniu pápežskej moci a parlamentarizacii moci biskupov, dnes obmedzenú na obyčajných vykonávateľov rozhodnutí biskupských konferencií.

Klamstvá rôznych Great Reset

Ako všetky podvody, aj tie, ktoré vymyslí diabol a jeho služobníci, sú založené na falošných sľuboch, ktoré nikdy nebudú dodržané, výmenou za ktoré dávame určité dobro, ktoré nám nikdy nebude vrátené. V Edene viedla vyhliadka na to, že „budete ako bohovia“, k strate priateľstva s Bohom a vylúčenia z večnej spásy, ktoré dokázala napraviť iba vykupiteľská obeť nášho Pána. Revolúcia proti katolíckym monarchiám bola dosiahnutá prísľubmi nižším triedam, ktoré nikdy neboli dodržané, ponúknuť im prosperitu a oslobodenie od daní: a tí, ktorí uverili tie podvody, uvideli, ako sa ich svet zrútil, a stali sa oveľa utlačovanější ako predtým. Priemyselná revolúcia bola prijatá, pretože sľubovala nové pracovné miesta v továrňach,

S pandémiou nám postupne nahovorili, že izolácia, blokovanie, masky, zákaz vychádzania, streamovanie omší, diaľková výučba, inteligentné práce, prostriedky na zotavenie, vakcíny, zelené covidpasy nám umožnia, aby sme sa dostali z núdze, a vo viere v tieto lži sme sa vzdali práv a životného štýlu, ktorý, ako nás varujú, sa nikdy nevráti: „Už nič nebude ako predtým“. „Nový normál“ bude aj naďalej predstavovať ústupok, na dosiahnutie ktorého prijmeme zbavenie sa slobody, ktorú sme považovali za samozrejmosť, a budeme ďalej robiť kompromisy, bez toho aby sme pochopili absurditu nášho dodržiavania a obscénnosť požiadaviek tých, ktorí nám velia, dávajú nám toľko absurdných objednávok, aby sme skutočne podstúpili úplnú abdikáciu rozumu a dôstojnosti. V každom kroku ďaľšie otočenie skrutky, ďalší krok smerom ku priepasti: ak sa nezastavíme v tejto trase smerom ku kolektívnej samovražde, nikdy sa nevrátime.

Teda lož. Lož, ktorú tiež v Svätom písme odsudzujeme: keby had povedal Adamovi a Eve, že keď budú jesť ovocie stromu, stratia nesmrteľnosť a všetky dary, ktoré im Boh dal, zostali by sme stále v Edene. Čo však môžeme očakávať od toho, kto je „vrahom od počiatku“ (Jn 8,44), „klamárom a otcom lži“ (tamtiež)? A nebolo to vďaka klamstvám a falošným svedkom, keď bol náš Pán odsúdený, obvinený Sanhedrinom, že vraj nabádal neplatiť dane cisárovi? Nebol to podvod a vydieranie kňazov, čo prinútilo Piláta, aby dal ukrižovať Božieho Syna, keď sa mu vyhrážali, že ak ho uzná za nevinného, stavia sa tým sa proti rímskemu cisárovi?

Veľký reset je posledným krokom pred novým svetovým poriadkom

Je našou povinnosťou odhaliť klam tohto veľkého resetu, pretože ho možno pripísať všetkým ďalším útokom, ktoré sa v celej histórii pokúšali zrušiť dielo vykúpenia a ustanoviť tyraniu Antikrista, pretože ku tomuto majú v skutočnosti tendenciu ísť architekti Veľkého resetu: Nový svetový poriadok – v značnej zhode s koncilovom Novus Ordo – prevracia božský vesmír a šíri pekelný chaos, v ktorom všetko, čo civilizácia počas tisícročí pracne budovala s inšpiráciou Milosti, bolo prevrátené a zvrátené, skazené a vyhladené.

Je nutné, aby každý z nás pochopil, že to, čo sa stane, nie je výsledkom nešťastného sledu náhod, ale ide podľa diabolského plánu – v tom zmysle, že za tým všetkým je zlý – ktorý v priebehu storočí sleduje jediný cieľ: zničiť dielo stvorenia, zrušiť vykúpenie a zrušiť každú stopu dobra na Zemi. A na dosiahnutie tohto cieľa je posledným krokom vytvorenie synarchie, v ktorej bude vládnuť niekoľko anonymných tyranov, smädných po moci, oddaných kultu smrti a hriechu, nenávisti k životu, cnosti a kráse, pretože im vadí veľkosť toho Boha, proti ktorému aj dnes vreští svoje pekelné Non serviam. Členmi tejto prekliate sekty nie sú len Bill Gates, George Soros alebo Klaus Schwab, ale aj tí, ktorí po stáročia sa sprisahali v tieni utajenia, aby zvrhli Kristovo kráľovstvo: Rothschildovci, Rockefellerovci, Warburgovci aj tí, ktorí prišli dnes spojení s vodcami cirkvi, zneužívajúci morálnu autoritu pápeža a biskupov k presvedčeniu veriacich, aby boli očkovaní.
Skorumpované autority sú nevyhnutným predpokladom Veľkého resetu

Spolu s vedomím kriminálnej lži celého systému musíme vziať na vedomie korupciu autority a zlyhania sociálneho, politického a náboženského modelu zrodeného z revolúcie. Moderná demokracia sa opäť ukázala byť podvodom, ktorým chceli zbaviť Krista Kráľa a jeho vládu nad jednotlivcami i nad spoločnosťou, pod zjavnou zámienkou, že ľuďia majú vraj moc, ktorej sa v skutočnosti zmocnili protikresťanské elity. Keď sa tvrdí, že autorita nevychádza z Boha, ale spočíva v ľuďoch; keď náboženstvo nie je považované za transcendentný nadprirodzený princíp, ale za imanentnú amorfnú sentimentálnosť / pocitovosť bez tvaru/ alebo variant antropológie; keď morálka stratí puto s večným zákonom vpísaným Bohom do ľudskej prirodzenosti a prispôsobí sa móde, nič nebráni vládcom vládnuť v nečestnosti a sledovaní konkrétnych záujmov, pretože už neexistuje dobro a zlo, odmena a trest, nebo a peklo. Všetko je potom založené na zvrátenom poňatí v licencii skorumpovanej slobody: človek môže bez váhania zradiť, ukradnúť, zabiť, klamať, bez strachu z Boha, ktorý v iných časoch dokázal potlačiť náš sklon k zlu, ak nie pre lásku Stvoriteľa a Vykupiteľa, prinajmenšom zo strachu pred trestom, ktorý by naše pochybenia nevyhnutne postihol.

Stojíme pred politickou triedou bez ideálov, v ktorej bolo všeobecné dobro najprv nahradené politickými programami, na základe ktorých bol získaný súhlas, a dnes prostým zotročením od tých, ktorí nás ovládajú, záujmom tých, ktorí ich volia, zaplaťte im a vyžadujte od nich absolútnu poslušnosť k príkazom Nového svetového poriadku. Došli sme k bodu, že aj hlasovanie, ktoré bolo kedysi vyvrcholením a najvyšším prejavom demokracie, je považované za protivné pozlátko, ktoré je potrebné poskytnúť, iba ak sú si zodpovední istí, že ich môžu obrátiť vo svoj prospech, a že tam, kde je vyjadrenie iné, to je možné upraviť alebo ignorovať: kolosálny volebný podvod amerických prezidentských volieb je toho vynikajúcim príkladom.

Ak sa však politici a svetoví vodcovia podriaďujú globalistickej elite a nesledujú dobro občanov, sociálny pakt zlyhá a autorita, o ktorej sa domnievajú, že im patrí, je stratená, pretože nemá žiadnu ratifikácii zhora – pretože princíp a nadprirodzené puto autority boli zrušené – a ani zdola. A to nie je nič iné ako neslávne známa diktatúra a nenávistná tyrania. Tyrania, ktorú nemožno zvrhnúť odvolaním sa na revolučné princípy, ktoré ju určili, ale návratom k poznaniu, že „neexistuje žiadna autorita okrem tej od Boha“ (Rim 13: 1) a že „sekularizmus“ štátu je rúhaním, pretože popiera suverénne práva Stvoriteľa a Vykupiteľa nad tými, ktoré celkom jasne stvoril a vykúpil.

Kríza autority, ktorá zahŕňa tiež hierarchiu

Táto autorita, ktorá bola od francúzskej revolúcie uchmatnutá Pánovi tým, že je prisúdená vôľi ľudu, zostala v cirkvi akosi nedotknutá, a ešte pred šesťdesiatimi rokmi bolo hlásané Kristovo kráľovstvo nielen nad jednotlivcami, spoločnosťou a národmi, ale hlavne samo nad sebou, uznávalo nášho Pána za hlavu mystického tela a pápeža za svojho vikára na zemi. Druhý vatikánsky koncil zmenil Kristovo kráľovstvo na eschatologický kľúč a cirkev sa tak stala obeťou rovnakého demokratického podvodu, do ktorého takmer pred dvoma storočiami upadla občianska spoločnosť. Oslabením náuky o hriechu, prispôsobením sa morálkou situácie, uznaním legitimity omylu a falošných náboženstiev sa katolícka cirkev zbavila svojich vlastných rúk, a redukuje sa na to, že musí prosiť o moc a legitimitu mocných tohoto sveta, ktorých príkazom sa podrobila. Nie je náhodou, že Bergoglio vyradil medzi tituly minulosti titul „Kristovho námestníka“: ak je Cirkev nahradená mimovládnou organizáciou, ktorá káže zelenú teológiu, propaguje inkluzívny kapitalizmus Rothschildovcov a organizuje spolu s Anthony Faucim konferencie o vakcínach, ktokoľvek jej predsedá, nevykonáva autoritu v mene Krista , ale nakoniec bude obyčajným bábkovým komplicom v rukách Bábkára:
Tí, ktorí strhávajú na seba štátnu moje miesto na zemi, moje
miesto, moje miesto, ktoré sa uvoľnilo
pred Božím Synom,
urobili z cintorína moji stoku
krvi a zápachu; čím perverznosť,
ktorá padla odtiaľto hore, ustúpi.
(Bod XXVII, 22 a nasl.).

Za túto krízu autority – ktorá zahŕňa v podstate aj duchovnú moc – je potrebné pripočítať veľkú zodpovednosť takzvaných umiernených, ktorí sa zdajú byť dobrovoľne alebo nedobrovoľne piatou kolónou v sociálnom tele. Medzi nich musíme zahrnúť takmer všetkých zástupcov parlamentnej opozície – predovšetkým taliansku – a zo strán tzv. stredopravicu. Dokonca aj tí, ktorí kritizujú nelegitímne a protiústavné pravidlá prijaté súčasnými vládami pod zámienkou pandémie, nespochybňujú ani v najmenšom ideologické základy liberalizmu, ktorý sa dnes spojil s komunizmom v spojenectve kedysi nemysliteľnom. A tieto základy sa nespochybňujú, pretože sú zdieľané.

Chyba „umiernených“

Rovnakú chybu odsúdenia účinkov, bez toho aby si uvedomovali príčiny a bojovali proti nim, robia konzervatívni katolíci, ktorí, aj keď chápu odpadlíctvo vodcov hierarchie za vlády Bergoglia, a neodvážia si pripustiť, že ak sa pripojili k úcte Pachamama, bolo to možné len vďaka Dignitatis Humanae , čarodejnice z Astany, dôslednej aplikácii Nostra Aetate a nemeckej synodálnej cesty – to znamená deklarácii rozkolu bez jeho oficiálneho odsúdenia Apoštolskou stolicou – je logickým záverom Gaudium et spes. A nie je nutné preukazovať, do akej miery nie sú koncilové dokumenty ničím iným než cirkevným prekladom kontextu revolučných a slobodomurárskych princípov.

Vieme však, že lož je znakom diabla, charakteristickým znakom jeho služobníkov, znakom nepriateľov Božích a cirkevných. Boh je pravda, Božie slovo je pravdivé a sám Boh požaduje: hovoriť pravdu, kričať ju zo striech, odhaliť podvod a jeho tvorcu je posvätným dielom a katolík – ako každý, kto si naďalej zachováva minimum dôstojnosti a cti – sa tejto povinnosti nemôže vyhýbať.

odozva dobrých

Každý z nás bol chcený, dômyslene vytvorený, aby vzdal slávu Bohu a bol súčasťou veľkého plánu Prozreteľnosti. Od večnosti nás Pán povoláva, aby sme s ním zdieľali dielo vykúpenia, spolupracovali na spáse duší a na víťazstvo dobra. Každý z nás dnes má možnosť zvoliť si, či sa postaví na stranu Krista, alebo proti Kristovi, či bude bojovať za dobrú vec, alebo sa stane spolupáchateľom činov neprávosti. Božie víťazstvo je úplne isté, rovnako ako odmena, ktorá čaká na tých, ktorí si vyberú miesto vedľa Kráľa kráľov; a istá je porážka tých, ktorí slúžia Nepriateľovi, je isté ich večné zatratenie.

Chcete stratiť zvrchované dobro, ktoré pre vás bolo pripravené, len aby ste žili potichu, nevynikali z davu, zo zbabelosti, z ľudských ohľadov, vymenili večnosť za zjavné a prchavé dobro? Vyzývam vás, aby ste boli svedkami Krista, odvážnymi stúpencami Pravdy a dobra: v laviciach parlamentu, na nemocničných oddeleniach, na stoličkách škôl a univerzít, pri oltári a kazateľnici, v práci, v dielni, v obchode, v rodine, vo vašom každodennom nasadení a áno: dokonca aj v bolestiach a skúškach. Buďte hodnými dedičmi svätých, ktorí vás predchádzali, pamätajte, že sa budete zodpovedať pred Pánom za svoje mlčanie, za svoju spoluúčasť, za svoju spoluprácu so zlom: pokiaľ uniknete odsúdeniu od ľudí, nemožno uniknúť súdu Božiemu.

Proti tejto vzdorujúcej a odpadlíckej generácii možno bojovať s prispením každého: od lekára, ktorý po zvážení nakoniec odmietne škodlivé terapie uložené ubližujúcimi protokolmi, až po policajta, ktorý odmieta uplatňovať nelegitímne pravidlá; od poslanca, ktorý hlasuje proti nespravodlivým zákonom, až po sudcu, ktorý započal žalobný spis pre zločiny proti ľudskosti; od profesora, ktorý učí študentov myslieť samostatne, až po novinárov, ktorí odhaľujú podvody a konflikty záujmov mocných; od otca, ktorý obraňuje svoje deti pred očkovaním, po syna, ktorý chráni staršieho rodiča, bez toho aby ho opustil; od občana, ktorý sa domáha práva na prirodzenú slobodu, k remeselníkovi či majiteľovi reštaurácie, ktorý neprijíma útlak tých, ktorí mu bránia v otvorení obchodu; od deda, ktorý varuje svojich vnukov pred nebezpečenstvom diktatúry a ktorý sa nedá zviesť módou tých, ktorí majú vplyv.

Vráťme Kristovi Kráľovi korunu, ktorá mu bola revolúciou strhnutá
Až sa táto fraška zrúti – pretože sa neúprosne a čoskoro sa zrúti – všetci sa zaviažte s obnovenou horlivosťou vrátiť nášmu Kráľovi tú korunu, ktorú mu Jeho nepriatelia strhli. Nechajte nášho Pána vládnuť vo vašich dušiach, vo vašich rodinách, vo vašich komunitách, v štáte, v práci, v škole, v zákonoch a na súdoch, v umení, v informáciách, vo všetkých oblastiach súkromného i verejného života. Kiež s ním vládne aj naša Najsvätejšia Matka a Kráľovná, Mária Najsvätejšia, ktorá nás mnohokrát varovala pred nebezpečenstvom a trestami, ktoré čakajú svet, pokiaľ nebude robiť pokánie a neobráti sa. Vládni Ježišu Kriste vo svätej Cirkvi a vyžeň nehodných, smilníkov a žoldnierov!
Pretože len tam, kde vládne Kristus, existuje skutočný mier a skutočná harmónia: pax Christi v Regno Christi. K nemu, začiatku a konci všetkých vecí, Alfa a Omega nech stúpa vrúcna modlitba každého z nás aj od ľudskej rodiny, aby nás zachoval vo svojej milosti, posilňoval nás v čnostiach urobil z nás odvážnych svedkov evanjelia, aby bolo možné dosiahnuť večnej blaženosti v nebi.

  • Carlo Maria Vigano, arcibiskup
  1. mája 2021
    In Festo Ss.mæ Trinitatis