Umučenie Pána Ježiša
vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej

Anny Kataríny Emmerichovej

o pravej úcte ku Panne Márii

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností

Rozprava o dokonalosti

z 381 listov sv. Kataríny I., II., III. IV.

sv. Terézia Benedikta z kríža

sv. Gregor Veľký – skvelé kázne

sv. Bernard pápežovi Eugenovi III

Denník sv. Faustíny Kowalskej

sv. Benedikt Regula

Origenes summa diel

Origenes: O princípoch

Nástupci apoštolů Petra a Pavla v Římě sv. Ireneus z Lyonu

rady sv. Hieronyma, list ku 1600 r. výročiu

sv. Hieronym De viris ilustribus seu catalogus de scriptoribus ecclesiasticis

sv. Ľudovít Mária Grignion: O pravej úcte ku Panne Márii

Tři knihy O pannách : Sv. Ambrož, biskup milánský

sv. Ambróz O pokání

Dionýz Aeropagita – O nebeskej hierarchii

Svatý Jan z Damašku O P R A V É V ĺ Ř E

listy sv. Hildegardy

sv. Terezka z Lisieux: Dejiny duše

svatá Terezie od Dítěte Ježíše – video dokument

Kázne o Piesni piesní
Svätý Bernard z Clairvaux

Výstup na horu Karmel sv. Ján z Kríža Temná noc

sv. Augustín: Boží štát

bl. Angela z Foligna : O SVETLE NEPRÍSTUPNOM A O LÁSKE BEZ MEDZÍ.

Sv.Tomáš Akvinský, TEOLOGICKÁ SUMMA

SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ – SUMMA PROTI POHANŮM

sv. Robert Bellarmine: Katechizmus

Sv. Róbert Bellarmín – O laikoch, čiže o štátnej moci

sv. František Saleský Filotea Nevedení k životu zbožnému

Catholic controvesy

sv. Ignác z Loyoly Duchovný denník

Adoramus Te

Moravia Ma

J.A. Komenský O sobě

Jan Hus mučeník svedomia . O církvi , text rozbor Postilla , Dcerka,

Reč o míru , O sedmi smrtelných hříších, o jeho učení a procese

Opus Dei

myšlienky sv. matky Terezy

Svatá Terezie od Ježíše: Hrad v nitru

svatá Teresie Ježíšova KNIHA 0 ZAKLÁDÁNÍ

sv. Edita Steinová

Ze spisů svaté Markéty Marie Alacoque

Naše světla – životy svätých

Zjavenie Svätej Brigity Švédskej a proroctva

ct. Mária z Agredy: Mystické Mesto Božie

J.A.Komenský LABYRINT SVETA A RAJ SRDCE

T. Kempenský Nasledovanie Krista cz

kard J.H. Newman

Garrigou-Lagrange, Reginald, OP.: Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej

Duchovné bohatstvo ukryté v knihách

Hugolín Gavlovič : Valaská škola mravúv stodola

patristika

Špirko : Patrológia

V.Soloviev – Rusko a Všeobecná cirkev

Rady a výroky svatých otců

o pravom Ženíchovi a pravej neveste

o kríži so sv. Katarínou Sienskou

Výbor z díla bl.Hyacinta M.Cormiera

československí klasici

dominikánska knižnica

zaujímavé knihy

Kristoterapia

Dobré katolícke knihy

Ráček- Církevní dějiny

ANTIKRIST Yves Dupont

katolícke knihy a dokumenty

Raniero Cantalamessa

Documenta Catholica Omnia

Sacra PaginaZjevení