Tam kde pôsobia statoční Metodovia zákonite vyčíňajú aj podlí Vichingovia

Niekoľko príkladov doráňaných z prvej línie v boji proti lži

KTO BOL PRÍČINOU ZRUŠENIA JEZUITOV?

Neznamená obrátený kríž sv. Petra náhodou, že všeličo v kresťanstve bolo,

je a bude v stave obetovania sa nebu, ale hore nohami? / divné, neprirodzené, sociopatické…/

smutné príklady klerikov, opitých už pozemskou mocou a geopoliticky aj eticky kvalitne dezorientovaných

/ T. Halík, R.Bezák, J.Tiso, klerické „Radošínske naivné divadlo Pacem in terris /

proroctvá o Posledných časoch cirkvi

Spoluzakladateľ gloria.tv Don Reto Nay je tiež prenasledovaný: ako žurnalista za slobodu slova, aj ako katolícky kňaz za napomínanie nesebareflexnej korupcie v matke cirkvi

Osobne pápežom Františkom odvolaný

najodvážnejší biskup č.1 v USA Joseph Strickland z Texasu

k povinnému očkovaniu: „Skôr mi budete musieť vziať život, než by ste ma prinútili urobiť niečo,

čo je nemorálne!“

žiada verejné pokánie od Joe Bidena za jeho nekatolícke postoje

„Každý kresťan musí odsúdiť rúhanie na Svetovom ekonomickom fóre a Veľký reset!“

„Všetci sa musíme pripraviť na biele mučeníctvo

vyzval katolíkov a biskupov, aby odmietli pápežovo požehnávanie homosexuálnych párov

To, čo vychádza z Vatikánu, je schizmatické.“

Katolícki teológovia a proroci sa nezhodujú v tom, ktorý chrám to bude,

v ktorom bude sedieť Antikrist a predstavovať sa ako boh.

USA: Diecéza La Crosse odvolala kňaza za kritiku správania sa biskupov počas koronakrízy

francúzka dominikánka Sr. Maria Ferréol vyhodená kardinálom z rádu

po 34 r. zasväteného života

abbe Migne suspendovaný arcibiskupom v 19 st. za patristické veľdielo

biskup proti texaskej karmelitánke

V roku 374 Ursin za pomoci krivého svedectva žido-kresťana Izáka dostal pápeža Damasa dokonca pred súd pre obvinenia, ktoré sa podľa legendy týkali toho, že takmer 70 ročný sa dopúšťal cudzoložstva. Od rímskeho prefekta mu skutočne hrozilo odsúdenie, keby nezasiahol cisár Gracián. Ten Damasa oslobodil, Ursina vyhnal do Kolína a Izáka do Španielska. Damas potom záležitosť ešte predložil cirkevnému snemu, aby sa o jeho nevine mohli všetci presvedčiť. Snem po vyšetrení vyhlásil,že všetko obvinenie bolo vymyslené Ursínom proti pápežovi a nejestvujú nijaké dôkazy…a žid Izak za krivé obvinenie bol poslaný do vyhnanstva aj s Ursínom…

Kardinál Burke: Obmedzovanie tradičnej omše a Traditionis custodes má opačný efekt.

Všade vo svete vidím nárast priaznivcov tradície

člen Opus Dei „prípad Gaztelueta“ ODSÚDENÝ PRED SÚDENÍM biskup Satué zmenil pravidlá prípadu, teraz jednoducho považuje Martíneza za „vinného“ a chce ho obsedantne vylúčiť z Opus Dei. Bol súdom oslobodený


„Jejich mlčení o pandemickém podvodu je totožné s mlčením o apostazi katolické hierarchie,“ píše arcibiskup Viganò. A mravní odpovědnost, která na ně doléhá, zůstane nesmazatelnou skvrnou, za niž se budou muset zodpovídat Bohu, lidem a dějinám.


(LifeSiteNews) „Před třemi lety jsem byl jedním z prvních – a určitě prvním biskupem – který odsoudil podvody s pandemií a očkováním. Argumenty, které se dnes ukazují jako pravdivé a opodstatněné, jsou vyjádřeny kritickými otázkami a nemorálností experimentální genové léčby, k jejíž výrobě byly a jsou používány potracené plody. Napsal jsem také dva otevřené dopisy Kongregaci pro nauku víry, které zůstaly bez odpovědi.
V konzervativních kruzích byli tací, kteří zašli tak daleko, že na mě osobně zaútočili a uchýlili se k neprokázaným a zjevně nepravdivým tvrzením lékařky, která pracovala se svým manželem pro BigPharma.
Vyjádřil jsem své zděšení nad mlčením biskupů, kněží a farářů, nad mnoha řeholními pracovníky zapojenými do nemocnic a nad servilní horlivostí, s níž se katolická hierarchie přizpůsobila šíleným a zločinným zdravotním předpisům a Bergogliově propagaci séra. Byl jsem veřejně urážen v televizi a v médiích, zatímco moji bratři biskupové mlčeli. Tváří v tvář zločinu proti lidskosti, který se před našima očima odehrává již tři roky se souhlasem a povzbuzováním Bergoglia, bych si myslel, že mnozí pastýři by našli odvahu pozvednout svůj hlas a připojit se k mému odsouzení plánu na vylidnění světa, který uskutečňuje Světové ekonomické fórum. Nadace Billa a Melindy Gatesových, Rockefellerova nadace, WHO a OSN, zatímco finanční prostředky těchto zločinců byly také předány Vatikánu, čímž se Bergoglio proměnil v prodejce vakcín a podporovatele klimatických podvodů, které se nyní stalo „magisteriem“ s Laudate Deum a s „amazonskou a synodální církví“.
Nemo propheta in sua patria. Ale jestliže se dnes někteří kněží vzdávají důkazům a žádají katolické novináře, aby říkali pravdu o nepříznivých účincích, zajímalo by mě, s jakým klidem dosud umlčovali své svědomí a zda se jejich mlčení a ustrašené mlčení – jako mlčení lékařů, policejních sil, soudců, učitelů a guvernérů – dnes nezměnilo v bázlivý protest jen proto, že vidí, že se blíží zúčtování, a bojí se více o svou vlastní pověst než o svou vlastní pověst zdraví miliard lidí, kteří byli podrobeni očkování produktem, o kterém se od počátku vědělo, že je nebezpečný a dokonce smrtelný.
Jejich mlčení o pandemickém podvodu je totožné s mlčením o odpadlictví katolické hierarchie. A mravní odpovědnost, která na ně doléhá, zůstane nesmazatelnou skvrnou, za niž se budou muset zodpovídat Bohu, lidem a dějinám.
arcibiskup Carlo Maria Viganò

Mal jej vyznať lásku pri spovedi.

Po 9 rokoch zbavený falošného osočenia

Súd vo Francúzsku odsúdil pár, ktorý falošne obvinil kňaza z pedofílie
05. 03. 2019

Francúzsko 5. marca (RV CZ) Podľa denníka Le Figaro uložil v pondelok súd v Baye na severu Francúzska trojmesačné väzenie podmienečne a 500 eur pokuty manželskému páru, ktorý falošne obvinil miestneho kňaza z pedofílie.
V marci minulého roka manželia Maria-Jeanne a Jean-Louis Martinoví informovali políciu a cirkevných predstaviteľov, že kňaz, ktorý už 20 rokov vedie miestny exercičný dom, sexuálne obťažoval ich štyri vnúčatá. Miestny biskup kňaza zosadil z funkcie a zakázal mu kontakt z neplnoletými. Prokuratúra potom začala vyšetrovanie, ktoré konštatovalo, že obvinenia sú neopodstatnené. Prokurátor sa však neuspokojil iba s očistením kňaza z obvinenia, ale zažaloval manželov Martinových zo lživých výpovedí. Počas vyšetrovania sa ukázalo, že títo ľudia prenajímali od cirkvi byt a s riaditeľom rekolekčného domu viedli spor o výšku nájomného. Ako pomstu preto vykonštruovali falošné obvinenie z pedofílie.

koalícia podivuhodne odstavených katolíckych kňazov

Pápež bol zle informovaný. Trapas storočia, 2018. Urobil však nápravu, keď sa mu vyjasnilo, povedal:

“ Celý ten systém čílskej biskupskej konferencie bol elitársky a a ocitol sa v epicentre ututlávania podvodov. A dokonca aj ničenia dôkazov“ …. čiže kriminalita im nebola cudzia? A kryli sa navzávom?!

Všetkých 34 čílskych biskupov podalo demisiu. od 32 min

Pápež bol zradcami viery dezinformovaný.

Situáciu zmenilo šetrenie razantného arcib. Charlesa Sciclunu z Malty

Kvôli covid pasom dala celá Macronova ochranka výpoveď

toto je príklad statočnej kolegiality, ktorá žiaľ taká nie je v matke cirkvi

pomoc obetiam v cirkevnom prostredí

taliansky kňaz a teológ odstavený za kritiku pápeža

Vyhostený páter z Pobrežia Slonoviny z Opus Dei

Kostarika: Kňaz suspendovaný z dôvodu slávenia riadnej formy omše v latinčine ad orientem

švajčiarsky gardista Pierre-André Udressy vyhodený z práce kôli nútenému očkovaniu Člen Švajčiarskej gardy: „Povinná vakcína – neľudský škandál!“


Vatikán, 18.10.2021 (LifeSiteNews) – Člen Švajčiarskej gardy, ktorý stratil zamestnanie po odmietnutí očkovania, napísal 8. októbra otvorený list vatikánskym úradníkom s protestom voči protikatolíckej povinnej vakcinácii. Gardista Pierre-André Udressy je jedným z troch gardistov, ktorí stratili prácu vo Vatikáne a museli sa vrátiť do Švajčiarska, lebo odmietli vakcínu. Povinnosť očkovania označili ako „škandalóznu a nehumánnu“. Gardista píše:

„Koľkí z mojich milých kolegov sa nešťastne podriadili medicínskemu zásahu, ku ktorému nedali plný súhlas, nútení silou, aby znova dosiahli slobodu? Pre mňa je zásadné rozhodne brániť slobodu človeka! Prečo by som sa mal nútiť do niečoho, o čom viem, že je absurdné? Kto by ma mohol prinútiť?“
Verný katolík má morálnu povinnosť vyhýbať sa medicínskych zásahom, ktoré majú spojenie s potratom, ako sú experimentálne vakcíny proti covidu. Kongregácia pre náuku viery jasne stanovuje, že proti nedovoleným vakcínam pripravovaným z buniek potratených ľudských plodov sa treba postaviť: ‚Dať sa zaočkovať nie je morálnou povinnosťou a preto to musí byť dobrovoľné. Tí, ktorí očkovanie z výhrad vo svedomí odmietajú, musia sa usilovať o to, aby sa inými prostriedkami a svojím správaním vyhýbali tomu, aby sa stali prenášačmi vírusu‘.
Mám ja ako katolík, ktorý sa riadi Magistériom Cirkvi, povinnosť bojovať proti vakcíne vo Vatikáne??? Keď človek číta citované dokumenty, musí si odpovedať áno! Z môjho pohľadu je Vatikán je nielen autoritatívny, ale zrádza verných katolíkov a oficiálnu náuku Cirkvi. Encyklika sv. Jána Pavla II. ‚Evangelium vitae‘ učí: ‚Lekári, zdravotnícky personál, ako aj osoby, ktoré riadia zdravotnícke zariadenia … majú mať zaistenú možnosť odmietnuť účasť na plánovaní, príprave a uskutočňovaní činov, namierených proti životu. Kto sa odvoláva na námietky svedomia, nemôže byť vystavený nielen trestným sankciám, ani žiadnemu inému následnému právnemu, disciplinárnemu, hmotnému či profesionálnemu postihu‘, ( E V 74).“

Vzhľadom na túto náuku sa Udressy s ľútosťou vyjadruje o postoji, ktorý Cirkev zaujala a uvádza:

„Čo je ešte desivejšie, je zanedbávanie života tam, kde by sa život mal brániť! V takej dramatickej situácii by ľudia neočakávali nič iné ako duchovnú podporu, v takej kríze im iba viera môže umožniť prijať túto situáciu. Situácia je iste ťažká na zvládnutie – sú tu hrozby vlád – ale na mnohých miestach to samé cirkevné autority ignorujú a práve oni odmietajú poskytovať duchovnú pomoc ľuďom v núdzi. A práve Vatikán v tom bol vzorom!“

Udressy označuje schválenie očkovania Vatikánom ako „najväčší škandál“ a na záver konštatuje:

„Hierarchia dospela k tomu, že potláča duchovnú a sviatostnú podporu a opúšťa ľudí v núdzi. Isté je, že v toto všetko, čo prežívame, nemá v sebe nič ľudské a už vôbec nie kresťanské a je skutočne neúnosné pozorovať ako sväté mesto Vatikán dospelo až do tohto bodu! Nech sv. Michal archanjel láskavo chráni a obraňuje Sväté mesto!“
Gardista iste nie je so svojím názorom sám.
„Hlas krvi nenarodených detí kričí k Bohu z potratom poškvrnených vakcín. Takže musíme proti tomu protestovať a začať nové hnutie v medicíne, ktoré nebude mať nijaké spojenie, ani to najvzdialenejšie s tými to zločinmi,“ uviedol napr. biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu.

Pápež vyzval technologických gigantov – firmy Big Tech – aby urýchlili cenzúru rôznych fake news, nenávistných prejavov, konšpiračných teórií a politickej manipulácie“ a „v mene Boha“ požiadal, aby „technologickí giganti urobili rázny koniec ich šíreniu“.
Uviedol to v 38-minútovom videovom posolstve v sobotu na Svetovom stretnutí ľudových hnutí – iniciatívy pápeža, ktorá má za cieľ podporovať sociálnu spravodlivosť na celom svete. …
Vyzval aj všetky veľké farmaceutické laboratóriá, aby „poskytovali ľuďom vakcíny proti covidu ako gesto humanity“ … a povedal:
„Musíme prispôsobiť sociálno-ekonomické modely tak, aby mali ľudskú tvár, lebo mnohé modely ju stratili. Pandémia odhalila sociálne nerovnosti, ktoré postihujú národy. Technika bude dobrým nástrojom dobra, ktoré dovoľuje dialóg ako je tento a mnohé iné veci, ale nikdy nemôže nahradiť spoločenstvo, v ktorom môžeme byť zakorenení a ktoré zabezpečuje, že náš život bude plodný.

Kňazi a veriaci podporujú biskupa Daniela F. Torrésa, podivne odvolaného za obhajobu výhradu svedomia v očkovaní??

Arecibo, Portoriko:

12.3.2022 (LifeSiteNews) 028 364 – Portorikánci vyjadrili obrovskú podporu vernému biskupovi, ktorého náhle odvolal pápež František po tom, čo bránil slobodu svedomia pri očkovaní. Kňazi, veriaci aj iní kresťanskí predstavitelia sa postavili za biskupa Daniela Fernándeza Torresa, ktorý bol vyhodený z Diecézy Arecibo bez kánonického procesu minulú stredu. Po jeho odvolaní veriaci a viacerí kňazi pripravili v stredu vešpery, modlili sa ruženec, spievali hymny a ďakovali mu za jeho vedenie diecézy.Facebookovú stránku diecézy zaplavili stovky vyjadrení podpory biskupovi a mnohí vyjadrili šokovanie z rozhodnutia pápeža. Tu je niekoľko z nich:„Nie je možné, aby jediný biskup, ktorý nezatvoril brány kostolov, musel prechádzať takým niečím! Prenasledovanie niekoho, kto korektne koná je neuveriteľné! My sme s vami, otec biskup Daniel na 100%! Nech vás Boh ochraňuje viac ako kedykoľvek s týchto smutných časoch!“„Moje srdce je zlomené z toho strašného a neuveriteľného oznámenia našej diecézy. On bol verný, chápavý, pokorný, úctivý biskup – pravý vodca Cirkvi v ťažkých časoch!“„Toto je tragické. Je mi to tak veľmi ľúto!“ napísal populárny teológ a katolícky spisovateľ Fernando Casanova a získal asi 400 súhlasných lajkov.Demonštrácia na podporu biskupa sa koná v nedeľu pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa s podporou ochrancov života.Španielska petícia vyzývajúca Františka, aby vrátil biskupa Fernándeza Torresa do úradu mala do soboty už 8000 podpisov a petícia LifeSiteNews dosiahla do piatka až 10 000 podpisov.Vatikán v stredu uviedol, že pápež „uvoľnil“ biskupa z pastorácie Diecézy Arecibo – no úplne bez uvedenia dôvodov.Biskup sa vyslovil, že bol k tomu nútený pre obvinenie z „neposlušnosti pápežovi a nedostatočného spoločenstva“ s biskupmi krajiny.„Nevedie sa proti mne nijaký proces, ani ma formálne z ničoho neobvinili. Jednoducho jedného dňa mi apoštolský delegát ústne oznámil, že Rím ma žiada, aby som odstúpil! Ja som to odmietol. Moje odvolanie prišlo po tom, čo som odmietol podpísať list šiestich biskupov v auguste, ktorí žiadali povinné očkovanie kléru a zamestnancov cirkvi, ako aj povolenie omší iba pre zaočkovaných. List sa odvolával na pápeža a tvrdil, že je povinnosťou dať sa zaočkovať.“Biskup Fernández Torres však vydal vyhlásenie, že katolíci môžu odmietnuť očkovanie, ak majú výhrady vo svedomí a povolil kňazom podpisovať takéto výnimky z náboženských dôvodov.„Rešpektovanie svedomia človeka je tiež katolícka náuka!“ zdôraznil biskup. …‘Bol morálnym vodcom celej krajiny’Kresťanskí predstavitelia celej krajiny ostro kritizovali náhle odvolanie biskupa Fernándeza Torresa, ktorého si ctia nielen katolíci, ale rovnako všetci kresťania v krajine.Katolícka senátorka Portorika kontaktovala aj apoštolského delegáta arcibiskupa Ghaleba M. Abdallu Badera, no nedostala odpoveď ani len na telefonát. … A povedala:„Odvolanie biskupa Torresa je poľutovaniahodné a šokujúce. A to biskupa, ktorý uznáva slobodu svedomia a koná v súlade s Magistériom Cirkvi! Biskup bol aj kľúčovým vodcom ochrancov života a rodiny, spájal katolíkov aj iných kresťanov na ostrove. Stal sa viac ako biskup – bol morálnym vodcom celej krajiny! Dosiahol jednotu ochrancov života, prirodzenej rodiny a zastával sa ochrany základných ľudských práv ako je náboženská sloboda.“Biskupa ocenil aj protestant Mario Rosario, vedúci združenia Pre život a rodinu, opísal ho ako „biskupa celého Portorika“ a povedal:„Odvolanie biskupa Torresa je nesmiernou bolesťou. Je to nespravodlivosť a je potrebné, aby pravda vyšla najavo.“ …Podobne sa vyjadrili aj mnohé ďalšie osobnosti krajiny a vyjadrovali svoju veľkú vďačnosť biskupovi. …‘Týrajú môjho otca!’Biskupa bránia aj mnohí kňazi. Vo štvrtok páter Javier Avilés z Diecézy Arecibo vyhlásil na videu:„Budeme naďalej prinášať ľuďom všetko, čo nás naučil náš otec biskup Daniel! Ďakujeme, otec biskup, že ste sa odvážili konať, keď všetci ostatní biskupi našej Cirkvi sa absolútne neozvali! Biskup Fernández Torres stál vždy tvárou v tvár k našej milovanej Cirkvi, tvárou k pravde nášho Pána Ježiša Krista! Chcem sa poďakovať biskupovi Danielovi, lebo bol ku mne vždy ako otec! Teraz týrajú môjho otca a preto ja musím svojho otca brániť! Ak si myslia, že odstránením otca biskupa Daniela niečo vyriešia, tak je mi ľúto – musím ich sklamať! Nevyriešia! Pretože všetko, čo biskup Daniel urobil, všetko, čo nás biskup Daniel naučil – v tom všetkom my budeme pokračovať!“

Bez obáv, že sa pomýlim môžem potvrdiť, že Cirkev prežíva ťažké časy.“

Pápež sa ospravedlnil kňazom krivo obvineným zo sexuálnych deliktov

Vatikán 7. augusta (RV CZ) Pápež František prijal minulý mesiac (12. 7.) v Dome sv. Marty troch španielskych kňazov z diecézy Granada (Román, Francisco a Manuel), aby sa im ospravedlnil za krivé obvinenia zo sexuálnych deliktov, ktoré proti nim bolo vznesené pred štyrmi rokmi a z ktorého boli oslobodení vlani v marci pred štátnymi úradmi.
Na jeseň 2014 totiž pápež František dostal list od 24-ročného muža, v ktorom ich obvinil zo sexuálnych deliktov, ktorých sa mali na ňom dopustiť, keď bol miništrantom vo farnosti Juan María de Vianneimeno. Pápež ho telefonicky kontaktoval a vyzval ho, aby všetko oznámil príslušným úradom, polícii a arcibiskupovi Franciscovi Martinéz Fernándezovi, ktorému za týmto účelom sám napísal.

Granadský arcibiskup pár dní na to vykonal verejný úkon kajúcnosti – vrhol sa na podlahu vo svojej katedrále a prosil domnelú obeť o odpustenie. Španielska štátna televízia TVE informovala o prípade, ktorý bol vzápätí pomenovaný ako „kauza Romanones“, a odvysielala k tomu zábery otca Romána, ako práve slúži omšu. Polícia kňaza zatkla a arcibiskup zverejnil (15. 10. 2014) mená a suspenziu troch obvinených kňazov: P. Román Martínez Velázquez de Castro, P. Francisco José Martínez Campos a P. Manuel Morales Morales.

K prípadu sa pápež dokonca sám verejne vyjadril pri tlačovej konferencii počas návratu zo Štrasburgu (25. 11. 2014). Španielsky novinár Alonso Martínez Javier Maria sa vtedy pápeža spýtal, „ako vnímal správy o prípade v Granade, ktorý v istom zmyslle pomohol vyniesť na svetlo“. „Dostali sa ku mne a prečítal som si ich. Zavolal som dotyčnej osobe a povedal som: Zajtra choď za biskupom, napísal som biskupovi, aby začal pracovať a vyšetrovať. Ako som to vnímal? S veľkou bolesťou, s obrovskou bolesťou. Pravda je však pravda, a nesmieme ju skrývať,“ odpovedal vtedy pápež František.

Po takmer tri roky trvajúcom procese, počas ktorého boli traja menovaní kňazi vláčení v médiách ako zločinci, ich v marci 2017 súd v plnom rozsahu oslobodil. V novembri (29. 11. 2017) z nich bol Arcibiskupským úradom v Granade sňatý aj cirkevný trest suspenzie. Meno údajnej obete a údajného svedka, odsúdeného na zaplatenie súdnych trov z konania, médiá nikdy nezverejnili okrem iniciál D. V. On sám po rozsudku nevyužil možnosť odvolať sa na Najvyšší súd, ani nebol obvinený z krivého svedectva. O pápežskej audiencii trom španielským kňazom falošne obvineným z pederastie informovali iba sekulárne médiá, napríklad španielske a americké.

Nie je to však po prvýkrát, čo pápež prijal obete falošného obvinenia zo sexuálnych deliktov. Tento rok v júni sa pápež František počas generálnej audiencie stretol s Tomaszom Komendom, odsúdeným v Poľsku za sexuálny delikt a vraždu neplnoletej, ktorých sa nedopustil, v dôsledku mylnej expertízy súdneho znalca. Tomasz Komenda strávil vo väzení osemnásť rokov. Mesiac po svojom „zázračnom“ prepustení bol zásluhou pápežského almužníka prijatý so svojimi rodičmi Petrovým nástupcom.

zosmiešňovaný a skartovaný lekár v ČR MUDr. Ján Hnízdil

List kňaza Franka Pavoneho / škandalózne laicizovaného / pápežovi

Drahí bratia a sestry, plánujem mnohé aktivity na r. 2023 aj akcie ako Pochod za život v marci a pripravujem správu za r. 2022. … Chcem uviesť zopár slov k informácii z druhej ruky o mojom laicizovaní zo strany Vatikánu. Nuž toto plánovali biskupi mnohé roky, neviedli sme dialóg, bola to jednostranná reč o „zneužívaní“ čohosi. … Rôzni biskupi tlačili na môjho biskupa Patricka Zureka v Diecéze Amarillo, aby zablokoval moju službu.
Odkedy mi kardinál John O’Connor povolil v r. 1993 úplne sa venovať službe záchrany nenarodených bola to moja jediná prosba autoritám.
Vatikán ma tiež rôzne podporoval napriek protestom amerických biskupov a vyhlásil jeho tresty voči mne za neplatné! …
Moja prosba zostáva – nechajte ma slúžiť nenarodeným! Niektorí nazývajú „neposlušnosťou“, že od toho nechcem upustiť! Ja to nazývam, vernosť! …
Tých, ktorí sú proti mne, sa pýtam: „Ktorú časť mojej práce nemám robiť?“ …
Majú to byť pramene, ktoré dávame kňazom na kázne o ochrane života? Je to moja práca pastoračného riaditeľa v Ráchelinej vinici, kde sa uzdravujú ženy po potratoch? Alebo v Silent No More, (Už nemlčíme), kde poskytujeme príbehy o potratoch, odpúšťaní a uzdravovaní? Robili sme príliš veľa duchovných cvičení, vydávali príliš veľa svedectiev? …
Alebo možno práca, ktorú robíme priamo vo Vatikáne? Pýtajte sa Svätého Otca na pomoc, ktorú dávame misii OSN alebo nasprávy Štátnemu sekretariátu o práci „Kňazov za život“?
Alebo je to moja obhajoba náuky Cirkvi o politickej zodpovednosti? Bolo zvolených príliš mnoho ochrancov života? … Čo mám prestať robiť?
Proti tomu, čo sa teraz stalo, bojujem už roky. Celému tomu procesu chýba transparentnosť a zdravý rozum. Všetko je dokumentované, ja nemám čo skrývať. …Vyzývam zodpovedných – sadnime si a prejdime transparentne celú moju históriu nech posúdia sami.
Svätý otec, pápež František,
Osobne ste ma povzbudzovali v mojej práci v rozhovoroch, najmú v práci s uzdravovaním. Vaša Svätosť, chcem pokračovať slúžiť ako verný kňaz a líder ochrancov života. Môžete mi to dovoliť pod biskupom, ktorý ma podporí a aj mnohí veriaci chápu, že to je rozumné riešenie. …
Tým našim biskupom, ktorí ma podporujú, ďakujem. Tým, ktorí sa na tomto podieľali verejne či skryto hovorím, že podnikneme proti tomu všetky kánonické postupy a občianske akcie, aj verejnú komunikáciu s veriacimi. … Priatelia, ďakujem vám za podporu! Ja som ako otvorená kniha a budem vždy úprimne hovoriť aj naplno ďalej pracovať na tom, čo robím už 30 rokov. …
Táto práca bude mať úspech nie kvôli biskupom alebo Vatikánu, ani kvôli mojej kňazskej vysviacke, ale pre ľudský záväzok vás a mňa brániť životy najbezbrannejších detí – nenarodených! Nech sú chránené a nech pokračujeme a dosahujeme víťazstvo nad potratom!
So srdečným pozdravom o. Frank Pavone, riaditeľ hnutia „Kňazi za život“

Arcibiskup Viganò žiada podporovať prenasledovaných kňazov
Varuje tiež pred ‘epochálnym stretom’ v Cirkvi

USA, Dubuque, Iowa (LifeSiteNews) 2021 – videové posolstvo „Koalícii vyradených verných kňazov“:
„Takmer celý klérus a spoločenstvo Katolíckej cirkvi sa ukázalo ako spojenec nepriateľa. Pozývam verných laikov, aby podporovali kňazov, ktorí sú obeťami prenasledovania a zneužívania kánonického práva a hnaní do podzemnej cirkvi.“
Bývalý apoštolský nuncius vo Washingtone tak komentoval zhromaždenie viac ako 800 katolíkov v americkom Dubuque, v štáte Iowa, ktorí sa zišli 22. septembra, aby podporili neprávom odvolaných kňazov v USA.
„Sú to kňazi, ktorí jednoducho zostali verní hlásaniu pravej viery a pravej kompletnej náuky Cirkvi a pokúšali sa odporovať zneužívaniu moci zblúdilých biskupov a poskytovali podporu nevinným verným kňazských služobníkom svätej Matky Cirkvi.“
Jeden z týchto hrdinských kňazov páter James Altman hovoril o vážnej kríze zasahujúcej Cirkev a povedal, že katolícka hierarchia zlyhala vo vážnom záväzku svojho apoštolského poslania a najmä na Západe je do veľkej miery skorumpovaná.
Arcibiskup Viganò:
„Zrada týchto prelátov viedla epochálnemu stretu v Cirkvi. Títo biskupi ako súčasť tajnej cirkvi sa úplne podriadila tajnému štátu. Táto zrada si vyžaduje odvážnych kňazov a laikov. Čelíme vojne so zlom, epochálnemu stretu, v ktorom naši generáli nielen že nevedú armádu, ale v podstate prikazujú zložiť zbrane a bezpodmienečne sa podriadiť a odstraňujú odvážnych bojovníkov a trestajú najlojálnejších veliteľov. Celý personál Katolíckej cirkvi sa ukázal ako spojenec nepriateľa a je sám nepriateľom tých, ktorých by mal brániť, je nepriateľom Krista a tých, ktorí mu slúžia a oslavujú ho pod jeho vlajkou.“ … Odstránením tiary z hlavy mystického Tela a jeho námestníka urobili z Cirkvi istý druh parlamentnej republiky v mene kolegiality a synodality. Náš Pán Ježiš Kristus už nie je uznávaný ako Kráľ národov! Už nie je dokonca uznávaný ani ako Kráľ svojej Cirkvi, v ktorej cieľ – oslava Boha a spása duší – bol nahradený oslavou človeka s dôsledkom zatratenia duší.“
Arcibiskup potom opísal zvrátenosť v morálke vedúcej k tomu, že predošlé zlá sa vyhlásili za „cnosti“. Všetky súčasné akcie modernistickej cirkvi, zasahujúce diecézy sú charakterizované zvrátením toho, čo sa doposiaľ učilo a nám odovzdávalo:
„Veľká apostáza bola predpovedaná vo Svätom písme a nemala by nás zastihnúť nepripravených. Katolíci musia mať v prvom rade nadprirodzený pohľad, ktorým dokážu pochopiť, že súčasné udalosti dovolil Boh. A Cirkev nikdy nemôže byť premožená svojimi nepriateľmi,“ povzbudil arcibiskup. Poukázal na Zjavenie sv. Jána a na schválené súkromné zjavenia a povedal:
„Koniec časov je potrebný, aby sa nakoniec oddelilo zrno od kúkoľa a tak sa nám ukázalo, kto stojí s Kristom a kto proti nemu. Utrpenie verných katolíkov je aj spravodlivým trestom za storočia nevernosti katolíkov a časti hierarchie. Tie korenili v odklone od morálky a náuky Cirkvi a v kompromisoch so sekulárnou mentalitou a s nepriateľmi nášho Pána.“
„V rámci moderného prenasledovania a smerovania do podzemnej cirkvi vyhlasujú verných katolíkov za bláznov alebo chorých a verných kňazov zbavujú úradu a ich pastoračnej služby v Cirkvi.
Je naším právom nielen neposlúchať nelegitímne príkazy, ale aj ozývať sa a formovať iniciatívy na ochranu obetí pred vlkmi v ovčom rúchu. … Ak ste verní bratia v Kristovi, tak si budete navzájom pomáhať a vítať u seba prenasledovaných kňazov, ponúkať im ubytovanie a pripravíte domáci oltár, okolo ktorého sa môžete schádzať s priateľmi. …“
„Modlitby k Božiemu majestátu na príhovor Kráľovnej nebies a obety povedú k obráteniu nepriateľov Cirkvi. … Zasväcujme seba, svoje rodiny, spoločenstvá, národ a svätú Cirkev Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a tak privedieme Najsvätejšiu Trojicu k súcitu a ukončeniu tejto strašnej pohromy a trestu, alebo aspoň k jeho skráteniu a urýchleniu víťazstva Kráľa kráľov nad satanom – nepriateľom ľudského pokolenia,“ povedal na záver arcibiskup Viganò.

biskup proti texaskej karmelitánke

Prohlášení ctihodné matky převorky
a kapitola

Klášter Nejsvětější Trojice
bosé karmelitky
5801 Mt. Carmel Drive
Arlington, Texas 76017

Srpna 18, 2023

+Pochválen buď Ježíš Kristus: nyní i navěky!

V posledních měsících byl náš klášter obecně a naše matka převorka zvláště vystaveni bezprecedentnímu vměšování, zastrašování, agresi, soukromému i veřejnému ponižování a duchovní manipulaci, což je přímý důsledek postojů a ambicí současného biskupa z Fort Worthu vůči naší ctihodné matce převorce, nám samotným a našemu majetku. Byli jsme zaskočeni. Od našeho založení byly naše vztahy s naším biskupem vždy srdečné a synovské. Každý biskup měl vždy naši láskyplnou důvěru. Nikdy by nás nenapadlo, že by naše vztahy s biskupem mohly být jiné.

Naše synovská důvěra však byla zneužita osobním i veřejným chováním člověka, který se při sledování svých blíže nespecifikovaných osobních cílů nebojí křičet na jeptišky nebo je ponižovat v soukromí i na veřejnosti, když protestují, že jejich práva byla ignorována, který neváhá porušit jejich posvátnou ohradu prostřednictvím svých úředníků. a jejichž jednání s ohledem na osobní majetek a soukromí je více než vážně sporné.

Pokud jde o pomluvy, které byly zveřejněny, kapitula využívá této příležitosti, aby vyjádřila svou plnou důvěru v osobní a morální integritu své matky převorky a v její vedení.

Jsme karmelitky: modlitba a pokání jsou podstatou našeho života, ne politika a mocenské hry. Nemůžeme si dovolit investovat své duchovní nebo materiální zdroje do zbytečných sporů s autoritami, jejichž agendy jsou nám naprosto cizí a jejichž prostředky k ovlivnění výsledků našich odvolání jsou mimo vše, čemu se můžeme rovnat.

Naší povinností před Bohem je zajistit, aby tento Karmel byl pokojným domem modlitby, v němž každá mniška a novic může žít své povolání v pokoji a celistvosti, ke spáse své duše ke slávě všemohoucího Boha a k budování jeho lidu.

Proto, protože spása našich duší je naší první povinností před Všemohoucím Bohem, abychom ochránili integritu našeho mnišského života a povolání před vážným nebezpečím, které hrozí neustálým zneužíváním, kterému jsme vystaveni, prohlašujeme tímto tímto prohlášením, že ve svém svědomí již neuznáváme autoritu a nemůžeme s ní mít žádné další vztahy. současnému biskupovi z Fort Worthu nebo jeho úředníkům a zakázat jemu nebo kterémukoli z jeho úředníků nebo zástupců vstupovat na náš klášterní majetek nebo mít jakýkoli kontakt nebo styky s klášterem nebo kteroukoli z jeho jeptišek nebo novicek. Nikdo, kdo nás zneužívá tak, jak to učinil současný biskup z Fort Worthu, nemá právo na naši spolupráci nebo poslušnost.

Pro naši vlastní duchovní a psychologickou bezpečnost a spravedlnost musíme zůstat nezávislí na tomto biskupovi do té doby, než bude litovat zneužívání, kterému nás vystavil, osobně se za to omluví naší komunitě a přijme náležité veřejné zadostiučinění. Pokud ten den nikdy nenastane, doufáme a modlíme se, aby se jeho nástupce v pravý čas stal Bohem daným nástrojem nápravy a uzdravení, které je nyní spravedlivě zapotřebí.

Za těchto okolností musíme jasně prohlásit, že zůstáváme naprosto věrni nauce katolické Církve a prohlásit, že za papeže a biskupa z Fort Worthu, ať už jsou dnes nebo kýmkoli v budoucnosti, ať už jsou dnes kýmkoli nebo kýmkoli budou, se budeme v tomto klášteře vždy modlit, zvláště v mešním kánonu.

Bezpochyby můžeme očekávat mnoho rétoriky o opaku, možná dokonce sankce, ale s nikým nerušíme společenství. Pouze konstatujeme, že zneužívání, kterému jsme byli vystaveni, je tak těžce nespravedlivé a nesnesitelně destruktivní pro povolání, které jsme přijali před Všemohoucím Bohem, že ve svědomí nelze s tímto zneužíváním spolupracovat. To není odmítnutí žádného článku katolické víry nebo mravů. Spíše je to konstatování, že za těchto zvláštních a zvláštních okolností, ve svědomí před Všemohoucím Bohem, nemůžeme dovolit, aby tento diecézní biskup pokračoval ve svém urážlivém chování vůči nám.

Kromě toho je kapitula rozhodnuta, aby od nynějška lépe vzdávala všemohoucímu Bohu slávu, která mu náleží, a aby hlouběji vstoupila do kontemplace jeho posvátných tajemství, slavila posvátnou liturgii – svatou mešní oběť, božské oficium, svátosti, svátosti a další obřady – podle starších forem římského ritu podle tradičních zvyklostí bosých karmelitánů.

Musíme dát jasně najevo, že toto rozhodnutí není reakcí na zneužívání, které se na nás obrátilo, i když očekáváme, že to povede k ještě většímu zneužívání ze stejného zdroje. Spíše se jedná o pozitivní poznání, které se v naší komunitě v průběhu času vyvinulo, že: „To, co předchozí generace považovaly za posvátné, zůstává posvátné a velké i pro nás, a nemůže to být najednou zcela zakázáno nebo dokonce považováno za škodlivé. Sluší se nám všem, abychom zachovali bohatství, které se rozvinulo ve víře a modlitbě církve, a dali jim náležité místo. (Benedikt XVI., 7. července 2007) Věříme, že to platí zejména o těch, jejichž povoláním je kontemplativní život, včetně nás, a věříme, že je to něco dobrého, co můžeme a máme dělat pro církev v naší době.

Naše klášterní kaple je a zůstane otevřena všem, kteří se v dobré víře chtějí modlit nebo se účastnit liturgických obřadů, které slavíme, bez ohledu na jakékoli protesty, které by v tomto ohledu chtěli vznést ti, kteří nás uráželi.

Zcela spoléháme na Prozřetelnost všemohoucího Boha, který je naším jediným Soudcem a naší útěchou v tomto čase zkoušky, aby nám poslal dobré kněze, aby zajistili náš liturgický a svátostný život a aby nám skrze štědrost Jeho věřícího lidu posílali materiální almužny, které potřebujeme, abychom pokračovali ve věrnosti svému povolání v těchto vskutku mimořádných okolnostech a formovali mladé ženy, které k nám přicházejí v našich krásných a svátostných životech. tradiční život modlitby a oběti před Pánem.

Omlouváme se všem členům naší rodiny a přátel, kteří mohou být rozrušeni nedávnými událostmi nebo tímto prohlášením. Nechceme způsobit utrpení nebo pohoršení. Skutečnost je však taková, že máme-li být věrni svému povolání, máme-li žít, nemáme jinou možnost. Prosíme vás o pochopení a modlitby a ujišťujeme vás všechny, dokonce i ty, kteří s námi nesouhlasí, o svých vlastních.

Kéž se karmelitánští svatí a mučedníci přimlouvají za nás všechny!

+Pochválen buď Ježíš Kristus: nyní i navěky!

Africký kňaz: Biskupi a kardináli musia verejne korigovať mnohé herézy pápeža Františka

Len mimochodom poznamenajme, že omyl svätého Petra bol oveľa menej závažný ako mnohé Františkove omyly, ktoré útočia na manželstvo, rodinu a sviatosti. Prečo kolégium kardinálov a kolégium biskupov stále nesplnilo poučenie, ktoré nám zanechala kresťanská tradícia, svätý Augustín a svätý Tomáš Akvinský: „ak by existovalo nejaké nebezpečenstvo pre vieru, predstavení by mali byť pokarhaní podriadenými, dokonca aj na verejnosti“

Ó, drahí otcovia, 5. septembra 2016 František s biskupmi pastoračnej oblasti Buenos Aires uviedol, že „záväzok žiť v zdržanlivosti [čistote]“ je „možnosťou“. Kedy sme videli pápeža urobiť takéto vyhlásenie? Nikdy. 10. decembra 2018 František spolu s kardinálom Luisom Franciscom Ladariom Ferrerom, SJ a arcibiskupom Giacomom Morandim prijal prax hysterektómie (odstránenie maternice), keď stav maternice nepredstavuje žiadne súčasné ani budúce nebezpečenstvo pre zdravie plodná žena, ktorá má sexuálny styk a keď skupina lekárskych expertov potvrdí, že všetky jej deti zomrú pred narodením. Kedy sme videli pápeža akceptovať takúto prax? Nikdy. Dňa 21. decembra 2018 František povedal, že „svätým sa človek nerodí, stáva sa ním, a to platí aj pre „Pannu Máriu“. Kedy sme videli, že pápež odmietol pôvodnú svätosť Márie? Nikdy. 4. februára 2019 František vyhlásil, že „pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev… sú múdrou Božou vôľou“. Kedy sme videli pápeža urobiť také vyhlásenie, ktoré pripisuje Božej pozitívnej vôli existenciu náboženstiev praktizujúcich zlo alebo hriech (modlárstvo, ľudské obete, prostitúcia atď.)? Nikdy. 21. októbra 2020 František povedal ľudstvu, že „to, čo musíme urobiť, je zákon o občianskom spolužití“ pre homosexuálne vzťahy. Kedy sme videli pápeža urobiť takýto návrh ľudstvu? Nikdy. 15. septembra 2021 František splnomocnil všetkých verejne propotratových katolíckych politikov, aby prijali Najsvätejšiu Eucharistiu bez toho, aby museli odmietnuť ich propagáciu interrupcií. Kedy sme videli pápeža dať takéto splnomocnenie? Nikdy. 18. decembra 2023 František požiadal kňazov, aby vykonali „požehnania pre páry v nepravidelných situáciách a pre páry rovnakého pohlavia“. Kedy sme videli pápeža predniesť takúto žiadosť kňazom? Nikdy.

Ó, drahí otcovia, mohli by sme povedať, že mlčanie kolégia kardinálov a kolégia biskupov je spoluvinníkom negatívnych dôsledkov spôsobených Františkovymi omylmi za posledných osem rokov? Mnohí kresťania (vrátane mňa) si myslia, že ide skôr o meditatívne ticho než o spoluvinu. Myslia si, že kolégium kardinálov a kolégium biskupov si chceli dať čas na pozorovanie a analýzu Františkových chýb a že zareagujú oficiálne a verejne skôr, ako odíde z tohto sveta. Títo kresťania preto živia nádej, že naši kardináli a biskupi čoskoro dospejú ku kolegiálnemu rozhodnutiu o všetkých omyloch argentínskeho pápeža, v akte lásky, ktorý mu pomôže verejne priznať svoje chyby a prosiť Boha a Boží ľud o odpustenie. Je to o to potrebnejšie, keď už môžeme predvídať, že Františkov konkrétny rozsudok bude brať do úvahy mnohé škandály, ktoré vytvoril, a slová Pána v Starom zákone [2].a Nový zákon [3]ktoré pozývajú pastierov duší k veľkej zodpovednosti a vážnemu obráteniu a pokániu v prípade ťažkých chýb. Pamätáme si tiež, že kánon 1752 Kódexu kánonického práva povedal, že „spásu duší, ktorá musí byť vždy najvyšším zákonom v Cirkvi, treba mať pred očami“ a že kánon 747 pripomína povinnosť hlásať pravdu. im: Salus animarum suprema lex ! Preto sú dnes pre spásu duší absolútne nevyhnutné dve akcie, dobro pápeža Františka a dobro Cirkvi…

Katolíci, ktorí „zostanú verní“ počas utrpenia Cirkvi,

uvidia zmŕtvychvstalého Spasiteľa

Na pôde rehole klaretínov v Ríme vzniklo vôbec prvé centrum právnej pomoci pre obete i obvinených zo sexuálneho zneužívania. Nazýva sa Auribus a jedným z jeho cieľov je pomôcť, aby v týchto prípadoch zvíťazila spravodlivosť, a nie falošné obvinenia bez konkrétnych dôkazov.

Prečo nefunguje na Slovensku projekt Auribus?

Lebo milujeme udania a falošné obvinenia?

Tragické klamstvo v slovenského vedenia RKC ,

že katolíci nemajú právo pri násilnom očkovaní

na výhradu vo svedomí,

a horrornásledky z toho

Sv. Ján z Kríža film Temná noc Výstup na horu Karmel Plameň lásky básne

Někdo Ti uvěří (nekdotiuveri.cz)