Láska a poznanie

               je to, na čom záleží

Kto nezobral hľadanie pravdy vážne, začne šaškovať a skončí ako starý blázon

Info

Ako je to správne veriť?

Nebyť pokrytcom. Nebyť zbabelcom. Nebyť neľudským. Nešaškovať ako infantil.

Orthodoxia

Správna teória

Pravoverné učenie

Zdravá spiritualita

 

Orthopraxia

Správna aplikácia  Inkarnovanie do praxe  Aplikovaná etika

Orthopédia

Priame kráčanie 

Vybrať si správny smer 

Správna voľba z možností

 

6 je číslo človeka . Kto neráta s milosťou Božou, a ponára sa iba do hlbín seba, nevykúpeného človeka,  zmení sa na 3 x zneľudštenú beštiu, kto uctieva iba a len nespiritualizované vášne, nedokončené teórie či nižšie  sklony a pudy

666

iba svoj názor iba svoju skúsenosť  iba svoj národ iba pozemský život  iba svojské interpretácie biblie iba svojské pravidlá iba svoje ego  iba svoju neomylnosť iba svoju kariéru iba svojich kamarátov iba svoju sektu iba svoje polobludy  iba svoju cestu  iba svoju malodušnosť

Ak sa niekto sýti bez Ducha Svätého, bude si rozvíjať aj  nemierne túžby. Po moci, po jedle, po nezodpovednom ponáraní sa do tela, po alkohole, po peniazoch či po darebáctve. Čím to v nejakej oblasti bude preháňať, tým sa v tejto oblasti aj sám vytrestá. Až príde do štádia, kedy bude po dlhoročnom prekrmovaní sa hladný ako vlk. A presne v tej oblasti, kde to preháňal. A bude trhať ovce. Až kým ho nezastaví vo vyčíňaní ugrilovaný obetný baránok.

falošné ja

aký budem mať prospech    môj úspech je najdôležitejšií na iných nezáleží strašne sa nudím  poďme sa zabávať     uži si naplno      telá treba odhaliť  porno  nám podchladenie pozahrieva skromnosť je hlúposť   koľko to zarobím?  veriaci sú hlupáci  patrím ku elite  dlabem na všetko

správne to aj dokončím

Správanie do dospelosti Poznanie do hĺbky   Milovanie do čistoty Záujmy do vkusu  Hodnoty do absolútna  Spiritualitu do ľudskosti Komunikáciu do etiky  Vieru do svedectva     Telo do jemnosti       Život do počúvania pravej radosti 

pravá identita

práca musí mať aj vyšší zmysel      do vzťahu neidem s hocikým  neadorujem modly  hľadám pravdu  iba poctivá spiritualita  vyhlľadávam pokoj  neuznávam otroctvo  netáram, ale radím iným to, čo žijem  stop závislostiam chránim život

Kto Ti ubližuje, ten Ťa prosí asi o pomoc

Správne žije ten, kto nezraňuje, ale mnohoraké rany lieči. Nebojí sa ich diagnostikovať ani sa ich dotýkať. Kto neprešiel krst ohňom,  nebol zranený alebo nie je ešte doliečený, ten sa radšej vo svojom bunkri schováva…

Celý svet je nemocnica, škola, výchovný ústav aj laboratórium. Veľa prítomného etického zla a chorob sú  tu preto, aby sme ich dotkli jeho rán. Z dostrašeného stavu sa odvážili byť rytiermi a záchranármi. Správny pobyt tu je dohotoviť sa na anjelov.  Tí najodvážnejší z nás, mučeníci za pravdu a spravodlivosť, obetní baránkovia ugrilovaní neviestkármi v tzv. veľkom súžení od sveta, môžu byť v nebi vysoko ako  cherubíni, serafíni či archanjeli

“ Hlad je nie iba po chlebe, ale aj po láske. Smäd je nie iba po vode, ale po správnej odpovedi. Väzenie je nie iba kriminál, ale aj fanatizmus, egoizmus či ateizmus“