Človek je bio

psycho 

sociálno

duchovná bytosť.

Na zdravie… a na ktoré? najpodstatnejšie je to zraku neviditeľné

  V Biblii sa pomenúvajú veci podstatné  presne. Je to  správne milovanie samého seba, milovanie blížneho tak ako seba a milovanie Boha nadovšetko. Ak nie sme ako občania ľudsko – právne naladení a   vhodnými  povinnosťami usmernení , ako  ľudia slušne vychovaní a dozretí či  ako duchovné bytosti správne informovaní a formovaní v týchto troch oblastiach, vzniká nerovnováha.        Preto Vám odporúčam prioritnú starostlivosť  o zdravie spirituálne

čo sa snaží inkarnovať Vyšší inštitút kresťanskej kultúry?  

Svojimi činmi sa meníme na anjelov,

nečistých duchov alebo  na čertov   

inteligentná spiritualita je určite tá, ktorá smeruje jednoznačne ku nebu s víziou katolíckeho ideálu, ALE má popritom pochopenie aj pre všetky stupne neideálneho vývoja

Inteligenčný Quocient Emocionálna Inteligencia  Spirituálny IQ+EI = nový človek

  „Keby si aj celý svet získal, ale svoju dušu by si tým  poškodil,  život sa Ti neoplatil žiť“

“ S každým z Vás má Boh osobitný plán. Modlite sa, aby ste ten plán spoznali.

A buďte mu verní“.

sv. Ján Pavol II

 poctivá spiritualita?

očisťovanie

dať svoje ego pod vládu pravého Mesiáša,  jednoznačne chcieť plniť osobný Boží plán, bedliť

posväcovanie

vážne veci začať brať vážne, odpochabenie sa od povrchnosti, boj proti zlozvykom, modlitba

 

zjednocovanie

Iba z Božou pomocou skladať aj veľmi náročné skúšky, zniesť pokorne aj krivdu, niesť si aj svoj kríž

Cieľ správneho spirituálneho snaženia je žiť do hĺbky sv. krst. 1.skrotiť svoje divoké ego 2. posvätiť svoje telo 3.byť správne užitočný aj iným 4. dať sa do služieb plánov Božieho Kráľovstva.

„Kresťan je človek slobodný od seba samého“ Benedikt XVI. 

Tá najvyššia forma komunikácie medzi nami ľuďmi je etika. Až potom bude medzi ľuďmi nepokrytecká etiketa

Správne spirituálne dohotovený človek je stelesnením vyššieho inštitútu kresťanskej kultúry

!

Kdo je pravý rytier ducha?

ten, čo bojuje voči temnotám vnútra a vyslobodí princeznú dušu zo zatatia temných síl  

čo sa nám deje, má aj hlbší zmysel

Bedlite