Hierarchický rekurz podľa kán, 1733 až 1739 CIC 83

J. E. Mons. JCDr. S. Zvolenský, PhD.

Arcibiskup metropolita

Špitálska 7

814 92 Bratislava

Prosba o prešetrenie rozhodnutia diecézneho administrátora

Vaša Excelencia, obraciam sa na Vás s prosbou, aby ste ako metropolita,

pod ktorého patrí naša Banskobystrická diecéza a ako sudca Najvyššieho

tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorá sa stará o správne vysluhovanie

spravodlivosti v Cirkvi, aby ste láskavo dali prešetriť moje odvolanie

z pastorácie z 5.9.2012. Posúďte sám, či nebola vykonané až zarážajúco.

V júli som bol zastupovať kolegu v nemocnici v Martine na jeden týždeň.

Istá J.R. z Martina ma po asi hodinovom rozhovore o mesiac na to obvinila

na Biskupskom úrade z viacerých a iba zlých vecí, ktoré boli krivým svedectvom.

Kôli tomuto podnetu ma náš terajší diecézny administrátor Mons. M. Bublinec

zbavil kňazského pôsobenia ako blesk z jasného neba a uprostred služby

v nemocnici. Dopustil sa viacerých vážnych chýb, ktoré sa robiť nemajú. Napr.

neukázal mi zápisnicu o vypočutí, písomne ma nenapomenul, unáhlene vydal

znevažujúci dekrét. Vôbec nebola predvolaná rehoľná sestra Paula, ktorá

v Martinskej nemocnici rozdáva Najsv. Eucharistiu, ktorá bola priamym

svedkom toho rozhovoru, ale iní, vraj dôveryhodní štyria svedkovia, ktorí tam

vôbec neboli. Rozviazali so mnou nedôstojne pracovný pomer po 22 r. služby

ktorú som sa snažil konať s láskou i vďakou s vernosťou Bohu i nášmu pápežovi.

Som evidovaný od 1.10. na úrade práce ako nezamestnaný. Viackrát mi bol

ponúkaný, akoby až nanucovaný, jednoročný pobyt v kláštore pod dohľadom

psychiatra. Odmietol som ho, lebo na psychicky chorého sa mi hrať nepatrí.

Prepáčte, že opisujem tieto nepríjemné veci na svojho ordinára, ale iba sa

snažím oprávnene brániť.

Veľmi ma prekvapilo, že tak silno negatívnym rečiam pán administrátor uveril,

a že ma unáhlene a nemilosrdne ako kňaza odstavil. Právnik z Biskupského

úradu ma ani nevidel. Obvinili ma z vážneho porušenia troch kánonov,

ktoré som nemal ani v úmysle porušiť.

Myslím si, a prosím Vás o prešetrenie, že v tomto prípade sa vážne

zo strany nadriadených porušili kánony CIC 220, 1390/ 2/ a 1339/3/.

Tiež článok 50 Ústavy SR o prezumpcii neviny , čl.19,1 a čl. 17,7.

Akoby vôbec nebrali vážne cirkevné i občianske záležitosti podriadeného.

Otec arcibiskup, pekne Vás prosím o záchranu svojho kňazstva a ochranu

povesti, lebo ma spustili ako Jeremiáša do cisterny, kde nepatrím.

Aj o rady, ako mám v tejto nepríjemnej situácii postupovať, aby som zachoval

pravidlá matky cirkvi, lebo ich chcem zachovať v prvom rade.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Vďaka Ti, Sv. Panna Mária Sedembolestná a Matka kňazov za ochranu.

V Podlaviciach, 3.10. 2012, / zaslané doporučene, na meno/

/Písomná odpoveď žiadna. Povinnosťou metropolitu bolo dať vec prešetriť.

Vinníkov napomenúť a dohliadnuť, aby škody boli nahradené.

Nekonanie bolo bezprávie a spôsobilo ďalšiu lavínu neprávostí./

17.6.2013 ma biskup prijal druhý krát. A už nikdy viac. Oznámil divným hlasom, že mám byť mimo služby roky. Nebol na to žiaden dôvod. V liste z januára 2013 mi tvrdil, že ma rád vráti do pastorácie, ak splním 5 správnych bodov pokánia. Pol roka som ich teda plnil. Pri tomto stretnutí sa mi ale vyjasnilo, že o žiadne pokánie on vlastne záujem nemá. Bol to podvod od začiatku. Chcel ma ako kňaza zničiť. A išiel na to sofistikovane ako agent tajných služieb. Tak som mu to priamo aj povedal. Aj že tie roky sú od neho ukrutnosť. Vraj nevie o žiadnej práci pre mňa. Antiotcovstvo vhodné už na olympijskú nomináciu. Farizejsky ma aj “ ráčil požehnať“...

Mám tú česť byť prenasledovaným katolíckym kňazom novodobým biskupom z Nitry „Wichingom“. Je to veľká česť, ak prenasledovanie prišlo prirodzeným a nie nafingovaným spôsobom.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo nebeské, povedal nám Pán Ježiš.

To, čo sa nám zdá divné či až hrozivé z pozemského pohľadu, môže byť z pohľadu nebeského cenný poklad.

Po 22.r. neodfláknutej práce ešte 7 rokov toľkých milostí.

Najkrajší dar ku 30. výročiu kňazstva 17. júna 2020

Vážený pán biskup /V Banskej Bystrici, 2. marec 2014/

Trest ktorý ste mi udelili je neprimerane veľký.
Iba mlčať by bol z mojej strany už prejav masochizmu.

Komorník Benedikta XVI. Paoletto „Palinko“ spôsobil Jeho Svätosti veľký podraz
a celoplanetárne pohoršenie. Roky mu kradol ako straka dôverné dokumenty aj
súkromnú korešpodenciu, podhodil ich novinárovi, ktorý cez tlač vydieral
pápežských spolupracovníkov, že keď neodstúpia, tak … Bol odsúdený cirkevným
súdom vo Vatikáne na jeden a pol ročné väzenie. Po roku bol vraj už omilostený
a pracuje v nemocnici. Za donebavolajúcu drzosť…
Škótsky kardinál O´Brian sa verejne priznal, že udržiaval viacero intímnych
vzťahov zo svojimi kňazmi. Bol za to poslaný do kláštora v Ríme
na niekoľkomesačné pokánie. Za sexuálne zvrhlosti…
V roku 2001 sa v našej diecéze stalo asi najväčšie pohoršenie v jej histórii.
Kňaz Štefan , ktovie v akom ošiali, umlátil k smrti istého horára, zapálil ho a
pred každým tvrdil, že si „na nič nepamätá.“ Dostal 13 r. väzenia, kde aj umrel.
Boli toho plné médiá a celoslovenské zdesenie. Tento kňaz nebol suspendovaný,
ale preložený do kňazského domova až do rozsudku. Za vraždu…
V jednom z našich miest kázal kaplán a postavila sa žena, ktorá mu nahlas vytkla
že čo tu on káže, veď dal potratiť ich dieťa. Slúži v pastorácii a trest žiaden…
Keďže sa to u nás neraz preháňa s milosrdenstvom a bagatelizujú sa aj
zločiny, na druhej strane sa za malé prehrešky udeľujú neprimerané
tresty. Asi aby bola nastolená akože „rovnováha“?
Váš predchodca v úrade mi do očí povedal, že mám byť mimo službu tri mesiace.
Žili sme vedľa seba 22 rokov, a ani raz ma nenapomenul či slovne či písomne
že by som konal niečo zlé. Čestné slovo. Ani nikto z veriacich, ktorým som slúžil
nevyslovil slovo, že by som spôsobil tzv. pohoršenie. Ani o.biskup Rudolf.
Ten, kto Vám to povedal, a nepovedal to mne, čo je jeho elementárna povinnosť
ako kresťana, ma vedome očiernil. Je to pravdepodobne on, kto ma niekoľkokrát
osočil aj v likvidačnom dekréte,

na ktoré bez povolenia metropolitu vôbec nemal ani oprávnenie / + 5 ďalších prepustených kňazov diec.BB v r.2012/ Rakovina klerikalizmu a učebnicovo „príkladná“. Ostatným doktori tieto strašné rany nevidia? Nik tu v SR nemá odvahu sa ich dotknúť? Viete že ignorovaním týchto faktov sa stávate spolupáchateľmi tohoto už mafiánstva?

Kán. 428 – § 1. Keď je stolec uprázdnený, nemá sa nič meniť.
§ 2. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, sa zakazuje robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek ujmu pre diecézu alebo biskupské práva; zvlášť sa im zakazuje aj komukoľvek inému, či už osobne alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty diecéznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť


Prepáčte, ale ktosi sa vrhol na moju kňazskú a ľudskú intimitu, a moje
nebránenie sa by bolo už prejavom patologickej zbabelosti.
Alebo aj toho, že vlastne identitu katolíckeho kňaza ani nemám.
Vy ste neurobil dobre, že ste týmto špinavým rečiam založeným na udaniach,
a nie na bratskom napomenutí, uveril. A tiež že trestáte iba jednostranne.
Bývalý gen. vikár Marián Bublinec urobil pri mojom prepustení z kňazskej
služby amatérske „údery pod pás“, ktoré som mu do očí aj písomne oznámil.
Iba tak prezradil, že ho nevedie láska ale zlosť a asi aj pomsta.
V dekréte ma okrem iného osočil ako toho, kto sa vraj „nechce polepšiť“,
a komunikáciou s Vami zámerne spôsobil, že z tri mesiace sa vygradovali na roky
trestu. Kyjakom po hlave, dýku do chrbta a hodiť brata cez palubu… A poďme si
hneď potom pripraviť prednášku o kráse Najsvätejšej Trojice…To takto??
Pri vyhodení z práce, bez normálneho poďakovania za 22 r. službu,mi 20. 9.2012
nariadil prečítať asi dvojstranový dokument, zoznam vykonštruovaných
„zločinov“, ako dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorý
som odmietol podpísať a povedal som im priamo, že ide o neprávosť.
Na obhajobu a prečítanie zápisnice o obvinení vraj „nebol už čas“.
Bol mi niekoľkokrát ponúkaný pobyt v kláštore v Podolínci
s pobytom u lekára psychiatra, čo som odmietol, lebo to porušuje našu ústavu
čl.17. aj normálnu ľudskú dôstojnosť. Na druhý deň mi zavolal d.p. riaditeľ Bú
V. Farkaš, aby som to doniesol, kde bol tento dokument zničený, a bol mi daný
dokument iný, ktorý som použil na úrade práce. Tam nebol „zločin“ ani jeden.
Vraj sme sa dohodli. Vôbec sme sa nedohodli.
Bola to séria klamstiev. /Jn 8,44/ A sú o tom dôkazy.
Takéto správanie je nezákonné a katolíckou morálkou zakázané.
Radšej som o tom mlčal. Budem Vám povďačný, ak mi to pomôžete nezverejniť.
Vašou povinnosťou je ho za tieto úmyselné fauly napomenúť. Ani sa mi osobne
neospravedlnil. Bolo to veľmi unáhlené. Také chovanie je znevažovanie. /Jn 8,49/
Napľuť na iného a hodiť aj kameňom je síce v Novom zákone,
ale je v protiklade so Sv. Duchom evanjelia.
Predpokladám, že Vám to zatajil. Vaše rozhodnutia tieto jeho zlé skutky kryjú.

«Katolícka cirkev nikdy nepodporovala a nikdy nebude podporovať porušovanie

ľudských práv alebo akúkoľvek formu nespravodlivej diskriminácie voči ľudskej

osobe» kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj

Prepáčte, ale ak nezmeníte svoje rozhodnutie, som vo svedomí povinný tieto
farizejské a neetické spôsoby oznámiť Vašim nadriadeným, v rámci interného
fóra a tzv. napomenutia medzi 6.očami.
Neprimeranosť Vášho trestu pociťujem aj v tom, že sa mi tými „rokmi“ trestu
nanucuje laický stav. Som klerik, a poslanie byť svätým laikom v Božom diele
som doteraz nedostal. Je podľa našej viery laikovi nanucovať trestom zasvätený
stav či opačne? Je normálne robiť z kňaza šoféra či z lekára elektrikára?
Jednou z Vašich povinností je napomáhať kňazom aby nestrácali svoju identitu!
Starať sa o svojich kňazov ako o synov. Vaša starosť voči mne nie je otcovská.
Vás nezaujíma kvalita pokánia, ale iba kvantita dĺžky času?
Ak si myslíte že toto je katolícke, tak teda nie je! Je to odfláknuté…
Tí čo ma stretajú si asi myslia, že som asi musel vykonať niečo ultra desivé, keď
som dostal tak závažné a dlhé tresty, napr. horšie než vyššie uvedené prípady.
Štvrtým listom Vás žiadam, a snažím sa, aby boli všetky úctivé, ale ako kňazovi
ste mi nedali absolútne žiadnu možnosť sa prejaviť.
Pokánie, ktoré sa snažím
toľké mesiace robiť máte úplne za nič?
Toto nie je podľa katolíckej viery. Ani spravodlivé, ani milosrdné.
Vďaka za zamyslenie. Myslím, že nad podstatnými vecami.

 Požehnaný pôstny čas. 
              S bratskou úctou

Excelencia, píšem Vám vysvetlenie i bratské napomenutie „medzi 6.očami“./V Banskej Bystrici 24.3.2015/

Chcel som tak učiniť s hlavným radcom z prezidentskej kancelárie p.Liškom osobne.

Pápež Benedikt XVI. v roku kňazov dal ďalší misijný rozkaz: „Kňazi, evanjelizujte internet!“

Sme povinní poslúchať pápeža. Svojím kňazom to pekne pripomeňte a povzbuďte ich v tom… A usmernite nás ak by sme v niečom vybočili z Božích plánov. Zakazovať kňazovi evanjelizáciu digitálneho kontinentu je proti príkazu pápeža, ktorý nebol pápežom Františkom odvolaný.

Slobodný vysielač je internetové rádio. Nehrám sa na to, že ma niekto z KBS poveril, ale robím si iba povinnosť kresťana. O katolíckej Cirkvi hovorím v zásade pozitívne, ak spomeniem niečo negatívne tak pripomeniem, že to sú judášstva, ktoré vieru zrádzajú. Treba hovoriť aj o tom, nie iba že všetko je v poriadku. Niektoré veci treba po ignorovaní bratského napomenutia aj verejne pranierovať. Je to jedna z povinností katolíckych médií. Keďže sa to tam roky tak nedeje, problém si nájde riešenie na iných miestach, ktoré spravujú ľudia dobrej vôle. Ako to bolo v dejinách často.

Musím Vám pripomenúť aj tieto nepríjemné skutočnosti, ktoré sa dejú v banskobystrickej diecéze.

 1. Uprostred pastoračnej služby som bol udaný, nenapomenutý medzi 4. a 6.očami, viacnásobne osočený, kôli tomu vyhodený z práce, oklamaný, že už nie je čas sa pozrieť na zápisnicu z toho udania, oklamaný do očí vraj mám byť mimo službu tri mesiace, osočený v odvolacom dekréte vraj sa nechcem polepšiť, vraj som zneužil kňazskú moc, vraj som spáchal delikt, čiže ťažký hriech na úrovni kriminálneho činu, ktorý sa nestal. Spomenuté tresné činy proti pravde a láske osobne kryjete a ponechávate nevyšetrené a vinu vrháte len na toho, kto bol takto temnými silami napadnutý. Títo delikventi sa tešia úcte a mne ponúkate stále väčšie pohanenie. Žiadal som niekoľkokrát, aby to bolo legálne vyšetrené. Vás osobne, pár listami, potom Diecézny cirkevný súd, Metropolitný tribunál a príslušnú Kongregáciu pre klérus vo Vatikáne a za dva a pol roka to nikto zatiaľ nevyšetril. Z kongregácie mi prišla iba otázka, či nechcem byť laikom, čo som nežiadal, ani po tom netúžim. Včera mi pán riaditeľ charity po príchode od Vás oznámil, že iné z Vatikánu ani nemám čakať. Prepáčte, ale mám povinnosť sa brániť. A Vy máte povinnosť to riešiť. Vedome to vyše dvoch rokov odmietate. Potrebujete obetného baránka? Ale veď tým už je Kristus. My už nemáme povinnosť nechať sa zdeptať. On to urobil za nás. Preto asi požiadam o prešetrenie tejto záležitosti J. exc. pána prezidenta SR alebo ombundsmana, pretože som aj občan SR. Povinnosti voči spoločnosti som si konal tak ako som vedel, a teraz potrebujem, aby sa zastal niekto mojich práv, pretože boli hrubo porušené, a nikto s nadriadených v cirkvi kde patrím, svojho člena spravodlivo neháji.
 2. Toto je nelegálny a vážny stav v našej cirkvi a treba na to verejne upozorniť?
 3. Toto je zjavná neprávosť, ktorá byť v katolíckej Cirkvi nesmie.
 4. Som iba stále viac trestaný a spoločensky znemožňovaný. Nemôžem sa na to iba nemo prizerať, lebo katolícka viera ani zdravý rozum mi to prikazuje niečo s tým robiť. Dajte pozor, aby keď si na to niekto posvieti, aby ste sám nemal s tým problémy, lebo sa porušila aj Ústava a zákony SR. A podľa zákonov štátu aj neoznámenie trestného činu niekoho je trestné. V liste pánu hlavnému radcovi píšete, že vraj moja žiadosť o anuláciu suspenzie a o prešetrenie odchodu z kňazskej služby bola kongregáciou zamietnutá v novembri 2014 a pýtam sa prečo som o tom nebol Vami upovedomený? Vy súhlasíte s deliktami, ktoré boli pri mojom prepustení?? Chcete ma ako kňaza úplne zlikvidovať?

A to v cirkevnom roku zasväteného života?

 1. Dostal som od Vás úlohu, aby som robil pokánie. A tak ho robím, ako viem. Keďže deliktom a ťažkým hriechom som sa v živote vyhýbal, preto vo svedomí cítim, že trest, ktorý mi je ukladaný je neprimerane veľký a dlhý. Toto je 7.list, ktorým Vás prosím o milosrdenstvo, a od Vás dostávam iba ďalšie vyhrážky a stupňujúce sa tresty. Napomínam Vás, že je to v hrubom rozpore s učením katolíckej Cirkvi. Aj zo zdravým rozumom. Za nič ani za žiadnu dobrú snahu som nebol doteraz Vašou excelenciou pochválený, ale hľadá sa už štvrtá zámienka na to, ako mi trest umelo iba predlžovať a stupňovať. Predpis cirkvi hovorí jasne, že ani potrestaný klerik nemá čo žobrať! Jeden z Vašich klerikov, ktorého ste vo svojom srdci už asi odpísal a laicizoval, čo je prekročenie Vašich kompetencií, už niekoľko mesiacov žobre, aby žil dôstojne, lebo nemá iný zdroj obživy. Pápež František nedávno verejne pripomenul, že ponižovanie v trestaní je zakázané. Kánonické právo prikazuje kánonickú miernosť. Žiadam Vás o primeraný príjem, aby som mohol dôstojne žiť. Misionárskej a charitnej práce je dosť.
 2. Ako jednu z úloh som dostal nájsť si zamestnanie. Bol som na sto miestach osobne a a na vyše sto pracovných ponúk som reagoval písomne. Ponúkal som sa na uvoľnené miesto sociálneho pracovníka na charite, ale Vami to bolo zakázané, vraj to nie je vhodné. Miesto dostala osoba, ktorá má druhú prácu a teda aj druhý finančný príjem. Je tam iná osoba, ktorá má okrem tejto práce aj veľký policajný dôchodok. Riaditeľa robí niekto, kto spravuje okrem charity ešte dve farnosti. Toto nazýva pápež Pavol VI. pohoršujúcim a krikľavým delením moci. Jeden je preťažený a iný nepovšimnutý. Je nás v tomto meste šesť tisíc nezamestnaných. Ak peniaze, ktoré sú určené pre charitu alebo pre núdznych idú aj na nadbytočné platy zamestnancom, vzhľadom na toľkú nezamestnanosť v spoločnosti , nemravne použitými peniazmi. Vy ste za to ako prezident diecéznej charity zodpovedný. Robíte si takto posmech z nás nezamestnaných? Pripomínam Vám, že si ho tak robíte aj z trpiaceho Krista v chudobných. Myslíte si, že toto je primerané správanie katolíckeho biskupa? Musíme Vám to pripomenúť, lebo nevieme, či tu zajtra budeme. Je to jednoznačne proti sociálnemu učeniu cirkvi, a bratsky Vás úctivo napomíname v tejto záležitosti, aby ste v spomínaných troch bodoch urobil nápravu, lebo tým škodíte aj sebe, aj nám nezamestnaným , aj charite , aj katolíckej Cirkvi. Pre našu spoločnosť je to odstrašujúci príklad. Veriaci vo vnútri cirkvi sú zo spomínaných vecí zarazení a veľmi smutní. Určite je vo Vašich možnostiach to toho vniesť poriadok a trocha radosti.

Našou povinnosťou je Vás vážne na to upozorniť. Žiadame Vás o nápravu hore uvedených záležitostí a uvedenie do normálneho stavu v súlade s učením katolíckej Cirkvi.

„Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ Ježiš Kristus

Láska k Bohu sa prejavuje tak, že sa snažíme zachovávať jeho prikázania. A láska ku cirkvi sa prejavuje podobne.

Pozdravujú Vás obyvatelia Domu núdznych.

Váž.
Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Kancelária verejného ochrancu práv 
                           Grösslingová 35 
                           P. O. Box 1 
                           820 04  Bratislava 24 

Prosba o ochranu pred závažným porušovaním práv občana SR / 7.11. 2017/

Obraciam sa na Vás s prosbou o právnu ochranu mojej osoby. Som katolíckym kňazom, ktorý bol daný mimo pastoračnú službu vykonštruovaným administratívno trestným procesom, /špeciálne zavedený do praxe pápežom Benediktom XVI v januári 2011/ ktorý sa používa iba vo výnimočných prípadoch pre klerikov obvinených z pedofílie, z čoho som vďaka Bohu obvinený vôbec ani nebol. A zneužite tohto procesu voči mne bolo nezákonné a zámerné.
V roku 2012 ma po 22 r. službe nezákonne prepustil zo zamestnania vtedajší administrátor a dočasný správca banskobystrickej diecézy a pritom hrubo porušil predpisy kanonického práva lebo nemal na také konanie právo.
Nezákonne ma posielal aj na psychiatrické vyšetrenie a porušil tak aj Ústavu SR čl.17. Použil pri tom falošné obvinenia, sfalšoval dokumenty tým, že skartoval dohodu o vykonaní práce, ktorú som odmietol ako nezákonne vyrobenú podpísať a podsunuli mi na druhý deň inú. Tá prvá bola plná falošných obvinení a tej druhej nebolo obvinenie ani jedno. Nedal mi ani prečítať zápisnicu o falošnom obvinení, ktorú mi ukázali až v r. 2016.
Dodnes nemám pôvodnú dohodu o ukončení pracovného pomeru , ktorú pred dvoma svedkami podpísal zástupca diecézy, lebo nový biskup nebol ešte vymenovaný.
Prípis o odpracovaných 22.rokoch čo mi nanútili, mi bol podsunutý ako náhražka za nezákonne podpísanú zmluvu, ktorú vyslovene protizákonne skartovali.
Ústava SR (17/7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu
Kódex kanonického práva / CIC 83/
Kán. 428 – § 1. V čase, keď niet ešte sídelného biskupa, nemá sa nič meniť. § 2. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, zakazuje sa robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek ujmu pre diecézu alebo biskupské práva; zvlášť sa zakazuje im a dôsledne aj všetkým ostatným či už osobne, alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty diecéznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť.
Povinnosťou Biskupského úradu bolo mi poskytnúť cirkevného právnika a odborné právne poradenstvo. Nestalo sa tak dodnes.
Vo fiktívnom a nezákonnom procese na tzv. laicizáciu, čiže konečné prepustenie z kňazského stavu/ akoby vyradenie dôstojníka z armády/ sedel pri mne dve hodiny jeden z kňazov, ktorý ma tam vraj mal obhajovať, ale nikto sa ho na nič nepýtal. Bola to nedôstojná fraška dopredu rozhodnutá a postavená na neprávosti.
Domáhal som normálneho súdneho procesu na čo mám ako člen cirkvi právo, a tri krát som písomne predvolal na cirkevný tribunál v Banskej Bystrici tých, čo proti mne krivo svedčili a dopustili sa trestného činu nepravdy a trestného činu ohovárania /Tr.z. 373/, aby teda aj dokázali čo tvrdia, lebo to je ich povinnosť podľa kánona CIC 1526.
Kán. 1526 – § 1. Bremeno dokazovania pripadá tomu, kto niečo tvrdí
Tresný zákon SR
• 373 Ohováranie Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Normálny súdny proces mi nebol doteraz umožnený.
Ale v nezákonne uvalenom administratívno trestnom procese ich mimo mojej osoby vypočuli v r. 2016 a oni ma obvinili ešte ťažšími obvineniami ako to bolo v r.2012. Pán inštruktor procesu mi zaslal list, v ktorom falošne tvrdí že dokazovanie bolo ukončené. Pravda je taká, že dokazovanie žiadne ani nebolo. Bol to ukážkový výsmech z práva a dôstojnosti človeka v presnom protiklade s Ústavou SR aj učením a zákonmi katolíckej cirkvi.
Počas tohto trápneho procesu som skúšal podať aj žiadosť, tzv. Sporovú žalobu, kde bolo povinnosťou cirkevného súdu I.inštancie zistiť, či sa mi stala škoda a mali mi pomôcť mi ju vymôcť. Hodili tú žiadosť do koša s absolútnym nezáujmom a odhovárali ma porušovať zákon.
kán. 128 Ktokoľvek nezákonne právnym úkonom, ba akýmkoľvek iným úkonom spôsobeným úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobil inému škodu, je povinný spôsobenú škodu nahradiť.
Kán. 1729 – § 1. Poškodená stránka môže v samom trestnom súdnom konaní predložiť podľa normy kán. 1596 sporovú žalobu o náhradu škôd, ktoré jej boli spôsobené deliktom        
§ 2. Zákrok poškodenej stránky, o ktorom sa hovorí v § 1, ak sa nevykonal na prvom stupni trestného súdneho konania, sa viac nepripúšťa.
Počas dva a pol r. ma nechali bývať v nedôstojnom prostredí/ V Dome núdznych medzi bezdomovcami, napr. s vrahom na jednej izbe, alebo vo vedľajšej izbe sa strašne hrešilo/, nechali ma rok a pol žobrať, ponižovali ma aj tak, že ma vraj nemôžu zamestnať, a rok som musel pracovať inde bez pracovnej zmluvy/ V liste do prezidentskej kancelárie v BB, kde som žiadal o právnu pomoc, tvrdili, že vraj je o mňa nadštandartne postarané. Biskup surovo zaklamal, čím sa sám usvedčil, vraj je už o mne aj vo Vatikáne rozhodnuté a to ani ten hanebný adm.trestný proces ani nezačal. Mne napísal že vraj som urobil veľké pohoršenie. O tom nevie nik z mojich známych, veriacich, čo som im slúžil, ani ja. Do očí mi to za 27 r. čo som kňaz nepovedal nik. A na cirkevnom súde nebolo treba nič dokazovať. Výsmech z práva, z Vatikánu, z kresťanskej viery, aj z trpiaceho človeka…
Kán. 220 – Nikomu nie je dovolené nezákonne poškodiť dobrú povesť, ktorú niekto má, ani porušiť právo akejkoľvek osoby na ochranu vlastného súkromia.
Kán. 1350 – § 1. Pri ukladaní trestov klerikovi treba vždy dávať pozor na to, aby mu nechýbalo to, čo je potrebné na slušné materiálne zabezpečenie
Kán 1390 
§ 2. Kto cirkevnému predstavenému poskytne iné osočujúce udanie o delikte alebo ináč poškodí dobrú povesť druhého, môže byť potrestaný spravodlivým trestom, nevynímajúc cenzúru.
§ 3. Osočovateľ môže byť prinútený, aby poskytol aj primerané zadosťučinenie.
Kán. 1391 – Spravodlivým trestom podľa závažnosti deliktu môže byť potrestaný:

 1. kto vyhotoví falošný verejný cirkevný doklad alebo pravý zmení, zničí, ukryje alebo falošný či zmenený používa;
 2. kto používa iný falošný alebo zmenený doklad v cirkevnej veci;
 3. kto vo verejnom cirkevnom doklade tvrdí nepravdu.

Keďže týmito aj ďalším neľudským konaním porušili ľudské práva občana SR, prosím Vás pani ombudsmanka o pridelenie seriózneho právnika, ktorý prešetrí spomínané nezákonné činnosti pracovníkov Biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Počas 5. Rokov som dal vec zatiaľ bezvýsledne vyšetriť asi 40 listami kompetentným inštitúciám. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec telefonicky či písomne zaujímal, terajšie vedenie Biskupského úradu Banská Bystrica objektívne šetrenie vytrvalo ignoruje.
Prosím Vás o seriózne preskúmanie spomínaných vecí, zdokumentovanie týchto škandalóznych porušovaní cirkevných aj ústavných práv. A váhou svojej spoločenskej autority o odoslanie týchto materiálov apoštolskému nunciovi Vatikánu v Bratislave. Alebo o iniciovanie seriózneho občiansko – súdneho sporu, ak by záležitosť nebola vyšetrená ani nunciom. Lebo sa tu jedná o nie malé veci.
Vedenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici , nám. SNP 19, bez škrupúľ zanedbáva svoje pracovné povinnosti a šikanuje toho, kto sa snaží o čestnú obhajobu svojich občianskych a stavovských práv.
Ústava SR
Čl.19
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena
Čl.46
(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom
Čl.50
(2) Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Vatikánska zmluva so Slovenskou Republikou z r. 2000 deklaruje, že Kódex kanonického práva a zákony SR sa vzájomne rešpektujú a majú rovnakú právnu účinnosť.
Článok 1 1. Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len ”zmluvné strany”) sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy uplatňovať vo svojich vzájomných vzťahoch. 2. Zmluvné strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.
Článok 2 1. Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len ”Katolícka cirkev”) a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí.
Kôli neprešetrovaniu som bol vec nútený nahlásiť Polícii SR pred ukončením trojročnej lehoty. Odpovedali mi z Okresnej, Krajskej i Generálnej prokuratúry , že vraj ide o občiansko – právny spor a že to vyšetrovanie má pokračovať v inej inštitúcii. Možno aj Špeciálnej prokuratúre keďže katolícky kňaz podlieha ochrane CIC 83, ktorý je aj medzinárodným právom.
Prípad som dal zákonite vyšetriť týmto kompetentným inštitúciám: Biskupskému úradu v BB, Diecéznemu a Metropolitnému cirkevnému súdu v BA, metropolitovi SR v BA, Kongregácii pre klérus v Ríme, apoštolskému nunciovi v SR, prezidentovi SR, Inšpektorátu práce v BB, Polícii SR. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec zaujímal, terajší vraj otec biskup v Banskej Bystrici vyšetrovanie vedome a vytrvalo hatí. Asi preto, lebo nemá čisté svedomie. Tým však už trestuhodne porušuje zákony SR aj kanonického práva.
Zámerne tak spôsobuje pošliapavanie elementárnych ľudských práv o slušnosť sa snažiacemu občanovi SR, poškodzovanie dobrého mena, psychické týranie a zhoršenie zdravotného stavu a sociálnu likvidáciu svojho podriadeného. Toho iba tresce a páchateľov trestných činov kryje.
Bol som už zúfalý a na pokraji psychického zrútenia z tohto 5.r. cynizmu, nemilosrdnosti a aj nespravodlivosti. Mojou povinnosťou je bojovať proti takej neľudskosti a ďakujem Vám ak mi v tom napomôžete. Myslím, že je to vo Vašej kompetencii.

Tá naša „ombudsmanka“ poslala asi za 3 mesiace pár okopírovaných fráz. Pomoc absolútne žiadna. Tá obhajuje „statočne ako levica“páchateľov bezprávia. Ako občan SR som z jej neetickej nadpráce zhrozený.

Tretí krát odpoveď z Bú, vraj som urobil nejaké veľké pohoršenie, o ktorom mi 
doteraz /koniec mája 2020/ nik nepodal žiaden deliktný dôkaz. Vraj je o mňa medzi bezdomovcami 
na charite v BB nadštandartne postarané/ bez príjmu, bez práce.../ 
A vraj je o mojom osude už rozhodnuté aj vo Vatikáne. Všetko ťažké a bezohľadné klamstvá. 
Vo Vatikáne nevedeli o tom ešte nič.                                  

Úbohý súdruh biskup… / Zaslané 2 x, v r. 2017 a v pôstnej dobe r. 2020/
Oznamujem Vám vo Vašom živote po evanjeliu pre Vás asi najdôležitejšie informácie. Vari Vám podstatne napomôžu aj ku životnej orientácii aj spáse vlastnej duše.
V júni 2017 ste mi cez p. oficiála poslal laicizačný dokument, ktorý som odmietol podpísať lebo bol svätokrádežne vyhotovený. Vašou povinnosťou bolo obnoviť cirkevný súdny proces. Vedome ste tak dodnes neučinil. Miesto toho ste zverejnil, vraj som Vatikánom laicizovaný v Acta curie. Poškodil ste dobré meno nielen mojej osobe, ale aj pápežovi Františkovi, BB diecéze aj sebe. Je to jasný a ďalší protiprávny čin. Tých vážnych už zločinov, ukutých v dielni Vašej osobnej nenávisti voči tomu, kto sa snaží hovoriť pravdu a snaží sa správať slušne, máte na svedomí viac:
Zinscenovanie vykonštruovaného administratívno – trestného procesu voči kňazovi, ktorý ani nebol obvinený z pedofílie, hoci tento proces je iba pre takto či podobne hrešiacich kňazov…
Nevyšetrenie udaní a osočení v trvaní 7 rokov
Manipulatívneho a nezákonného premiestnenia kňaza do kláštora a na psychiatriu
Nevyšetrenie nezákonného prepustenia zo zamestnania
Nezákonného skartovania dokumentu Vášho predchodcu
Nepostaranie sa o prácu a živobytie prosiaceho klerika
Neposkytnutie seriózneho právnika a obhajcu napadnutému kňazovi až diabolsko silnými osočeniami
Vytrvalé a opakované ignorovanie akejkoľvek prosby klerika v ozajstnej núdzi
Až somársky zaťaté iba negativizovanie všetkého, o čo sa jeden kňazov v živote snažil
A verné porušovanie Božích zákonov , kánonov CIC 83 aj Ústavy SR

Keďže celkom vedome páchate kriminálnu činnosť, a toho, kto Vás na tieto hrozivé skutky s úctou upozorňuje jednoznačne prenasledujete a poslali ste ho aj do vyhnanstva, vyzývam Vás v mene Ježiša Krista, presvätej Panny a Matky, všetkých mučeníkov a svätých, aby ste sa spamätali, a dali sa okamžite na pokánie! Hraničí to s hriechami proti Duchu Svätému. Inými klamstvami napadnutého kňaza ste ešte aj osočili, že pokánie robiť ani nezačal, 3 x písomne a bez dôkazov, že vraj urobil veľké pohoršenie a že už nie je ani kňazom. To ma prečo nútite svätokrádežne klamať !!! ???
Vy sa nehanbíte pozrieť sa ráno do zrkadla?
Veď je to verná služba , ale otcovi lži…
Smietku v oku iného vidíte,
a brvná v tom vlastnom nebadáte?
Keďže mám nie podozrenie, ale istotu, že ide u Vašej osoby o vedomé páchanie trestnej činnosti, a nielenže za spomenuté veci ste priamo zodpovedný, ale pane, Vy vôbec ani nejavíte znaky ľútosti nad tým???
Opustite úrad sídelného biskupa banskobystrického, a prestaňte potupovať biskupskú stolicu. Začnite robiť ozajstné pokánie. Odporúčam Vám niektorý z prísnejších kláštorov. Raz sa spomínaný a Vami zavinený bordel uprace, a nebude to o 600 rokov.
Píšem Vám včas aj preto, lebo si rád plním povinnosti a aby pre Vás nebolo neskoro.
Aj aby ste sa neprepadol od hanby, keď sa oslávenému Ježišovi budete pozerať do tváre. Lebo trpiaceho Ježiša v inom človeku, napr. vo mne, či v iných Vami ale veľmi neprimerane potrestaných kňazoch , vidieť Vy veru ozaj vytrvalo nechcete. Alebo nie ste schopný ani elementárnej empatie?
A veľká vďaka za ozajstné vyznamenania, ktoré ste mi ráčili udeliť.

Odpoveď žiadna. Kto mlčí, ten svedčí?

Ale to neriešite už závažné poškodzovanie samého seba, „exelencia“...

Akú svätosť to doporučujete? S príkladom od kardinála Adolfa Bertrama

čo o Hitlerovej vojne prehlásil, že išlo o svätú vojnu a čo dal vyzváňať od „šťastia a božieho požehnania“ po zbombadovaní Waršavy a obsadení Francúzka na všetkých kostolných zvonoch vo veľkonemeckej ríši ??? !!!

Nevadí Vám, že robíte aj verejné veľké pohoršenie?

A ostatní kolegovia biskupi, Vy s týmto nezákonným postupom 7. r. súhlasíte?

Mons.Giacomo Guido Ottonello
Apoštolský nuncius SR
Nekrasovova 17
811 04 Bratislava

20.9.2017 a v r. 2020 som úctivo po 2. x. žiadal o pridelenie cirkevného právnika z Kongregácie pre klérus
Vaša excelencia

Nech Vás Pán žehná vo Vašej pozícii apoštolského nuncia na Slovensku.


V roku 2012 som bol po 22 rokoch pastorácie v Banskobystrickej diecéze odvolaný z úradu.
Príčinou bolo udanie a osočenie mojej osoby. Dal som veci vyšetriť príslušným cirkevným inštitúciám,
ale  dodnes prípad nebol vyšetrený. Po 5.rokoch mi diecézny biskup Mons. M.Chovanec nanútil
laicizáciu, ktorú som odmietol podpísať, lebo vo svedomí jasne cítim kňazské povolanie. Ani si ma
nezavolal, aby mi vysvetlil, prečo mám byť v stave laika. Žiadal som tri krát normálny cirkevný súd,
ktorý by vec objasnil, ale tento proces mi nebol umožnený. Miesto neho som bol vmanipulovaný do
administratívno – trestného procesu/ podľa právnej úpravy J.Sv. Benedikta XVI. z januára roku 2011/,
ktorý sa používa ako urgentný proces iba pre kňazov obvinených z pedofílie. A z tohto trestného
činu som nebol ani obvinený. To som sa dozvedel od jedného katolíckeho biskupa z Veľkej Británie.
Čiže tento trestný proces bol vykonštruovaný a nezákonne vykonaný. Niečo ako atentát na kňaza.
Obraciam sa na Vás s prosbou o pridelenie môjho prípadu niektorému z odborných cirkevných
právnikov, ktorý by vec objektívne prešetril, lebo to čo urobili na cirkevnom súde v Banskej Bystrici
bola svätokrádež. Modlím sa za obrátenie tých, čo to spôsobili.
Prosím Vás o osobnú audienciu, kde Vám budem musieť oznámiť aj iné vážne porušenia cirkevného
práva a hrubej neúcty ku Vatikánu a kňazskému stavu na území Slovenskej Republiky.
Vďaka Vám o ochranu božích aj cirkevných zákonov.
Aj za ochranu kňazských povolaní i kňazskej dôstojnosti.

Odpoveď žiadna. Pochopil som to správne vdp.nuncius, že Vás absolútne nezaujíma páchanie svätokrádežnej trestnej činnosti na území Slovenska?

Prepáčte, ale nerozumiem Vášmu absolútnemu nezáujmu. Myslíte si, že som žartoval?