Etikoterapia

Etikoterapia

„Potrat to vyrieši“ Vyrieši, ale s akými následkami... Oslobodí nás od desaťtisíc povinností, a tisícov eur, ktoré sú dieťaťu dlžní dať jeho rodičia. Gynekogilotína túto prirodzenú hypotéku splatí. A okamžite. Ale vezme sa iná, neprirodzená. Tiesne z nej im budú verné...

preèítajte si viac
niečo aj o mne

niečo aj o mne

   magister teológie                                       Pavel Pakoš                                                  športovec, umelec,filozof, moderátor, kňaz, fandiaci najviac asi mystike svätých človek, čo sa chce dohotoviť na správnu a pravú podobu, chce sa...

preèítajte si viac
špeciálne dvojité misie

špeciálne dvojité misie

špeciálne dvojité misie Ohlasovať evanjelium treba nie iba novopohanom a ateistom ale aj  takzvaným “kresťanom” ktorí  berú vieru “lážo – plážo” Tí, čo predstierajú že veria v Krista čiže akožekresťania   sú oveľa ťažšia misijná práca ako...

preèítajte si viac
Na čom ozaj záleží?

Na čom ozaj záleží?

   Láska a poznanie               je to, na čom záležíKto nezobral hľadanie pravdy vážne, začne šaškovať a skončí ako starý blázon InfoAko je to správne veriť?Nebyť pokrytcom. Nebyť zbabelcom. Nebyť neľudským. Nešaškovať ako infantil.Orthodoxia Správna teória...

preèítajte si viac
Marta Robinová

Marta Robinová

50 rokov nejedla a nepila, žila len z eucharistie Marta Robinová (1902-1981) je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20.storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti – na jej tele sa pritom objavovali krvácajúce stigmy...

preèítajte si viac

inšpektor histórie

Obsah Inšpektora histórie Sebareflexia tisícročia od pápeža Františka 7x Moja vina za 2OOO r.histórie kresťanstva sv. Jána Pavla II. Souhrn chyb nesvatého vedení církve Sedem hriechov cirkvi Bola exkomunikovaná, ale je aj svätá: Mary Mac Killop Slávny...

preèítajte si viac
cudne či čudne

cudne či čudne

Chvála Cudnosti Reflexie k teológii tela Naozaj šťastní sú čistého srdca,  to oni uvidia Boha.    Mt  5,8 Výraz agapé, ktorý sa v Novom zákone často vyskytuje, značí obetavú lásku niekoho, kto sa usiluje len o dobro druhého;...

preèítajte si viac
Duchovná práca

Duchovná práca

Duchovná práca alebo veda svätých I. AdoráciaII. Trpezlivé nesenie si krížaIII . Sv. ruženecIV. Posväcovať umŕtvovanímV. „Pranie“ úzkostí na svojom teleVI. Ničenie vírusov v požehnanej samoteVII. My pomenujme, On liečbu dokončíVIII. Dávať zmysel nezmyselnémuIX. Čím...

preèítajte si viac
Spirituálna diagnostika

Spirituálna diagnostika

DUCHOVNÁ PRÁCA alebo veda svätých I.Adorácia II. Trpezlivé nesenie si kríža III . Sv. ruženec IV. Posväcovať umŕtvovaním V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote VII. My pomenujme, On liečbu dokončí VIII. Dávať zmysel nezmyselnému IX....

preèítajte si viac
Anna Katarína Emmerichová

Anna Katarína Emmerichová

Poklady viery Je toho mnoho, čo bolo ľudstvu z neba zjavené. Spoľahlivé svedectvo máme v biblických 4.evanjeliách. A okrem nich sme dostali mnohé ďalšie poznatky a detaily, napr. v mimoriadnych  videniach u blahoslavenej  Anny Kataríny Emmerichovej Thomas...

preèítajte si viac
Tmavé kúty

Tmavé kúty

Žijeme apokalyptickú dobu Padlí anjeli končia na tejto planéte svoje vyčíňanie Kôň ktorý zdochýna, ten najviac kope Mnohí duchovne žijúci ľudia cítia útoky temných síl Neveriaci nevedia o ničom. Spia totiž sladko… príšerné vrieskanie z...

preèítajte si viac