Etikoterapia

Etikoterapia

„Potrat to vyrieši“ Vyrieši, ale s akými následkami... Oslobodí nás od desaťtisíc povinností, a tisícov eur, ktoré sú dieťaťu dlžní dať jeho rodičia. Gynekogilotína túto prirodzenú hypotéku splatí. A okamžite. Ale vezme sa iná, neprirodzená. Tiesne z nej im budú verné...

preèítajte si viac
Apokalyptická doba

Apokalyptická doba

Proroctvá svätcov a mystikov ANTIKRIST Yves Dupont co nesmíte věďet Pyramída moci „Ale keď Antikrist zdevastuje všetko na tomto svete, bude kraľovať tri roky a šesť mesiacov a bude sedieť v jeruzalemskom chráme; a potom Pán vyjde z neba v oblakoch... pošle tohto...

preèítajte si viac
art for sale

art for sale

autor: Ľudovít Fullarok: 1962materiál: glazovaná keramikaveľkosť: 240 x 690 cm Michelangelo : Posledný súd, skica / na predaj, vzácne/ Gallery of Pali -...

preèítajte si viac

Zaujímavosti

Rozhovor s otcom Elpidiosom Vagianakisom o značke Antikrista pasionisti - ctitelia Pánovho utrpenia Lorenzo Scupolli : Duchovný boj životy svätých Špirko: Cirkevné dejiny I. dejiny sv.spovede Kráľovská presnosť Toto robte na moju pamiatku Podstatné veci Sv.ruženec je...

preèítajte si viac

do hlbín posvätnej vedy

o pravej úcte ku Panne Márii Svatá Kateřina Sienská:Dialog s Boží Prozřetelností z 381 listov sv. Kataríny I., II., III. sv. Terézia Benedikta z kríža sv. Gregor Veľký - skvelé kázne sv. Bernad pápežovi Eugenovi III Denník sv. Faustíny Kowalskej sv. Benedikt Regula...

preèítajte si viac
špeciálne dvojité misie

špeciálne dvojité misie

Ohlasovať evanjelium treba nie iba novopohanom a ateistom ale aj  takzvaným “kresťanom” ktorí  berú vieru “lážo – plážo” Tí, čo predstierajú že veria v Krista čiže akožekresťania   sú oveľa ťažšia misijná práca ako neznajbohovia a náboženskí...

preèítajte si viac
Na čom ozaj záleží?

Na čom ozaj záleží?

   Láska a poznanie               je to, na čom záležíKto nezobral hľadanie pravdy vážne, začne šaškovať a skončí ako starý blázon InfoAko je to správne veriť?Nebyť pokrytcom. Nebyť zbabelcom. Nebyť neľudským. Nešaškovať ako infantil.Orthodoxia Správna teória...

preèítajte si viac

inšpektor histórie

Obsah Inšpektora histórie Sebareflexia tisícročia od pápeža Františka 7x Moja vina za 2OOO r.histórie kresťanstva sv. Jána Pavla II. Souhrn chyb nesvatého vedení církve Sedem hriechov cirkvi Bola exkomunikovaná, ale je aj svätá: Mary Mac Killop Slávny...

preèítajte si viac
cudne či čudne

cudne či čudne

Chvála Cudnosti Reflexie k teológii tela Naozaj šťastní sú čistého srdca,  to oni uvidia Boha.    Mt  5,8 Výraz agapé, ktorý sa v Novom zákone často vyskytuje, značí obetavú lásku niekoho, kto sa usiluje len o dobro druhého;...

preèítajte si viac
Duchovná práca

Duchovná práca

Duchovná práca alebo veda svätých I. AdoráciaII. Trpezlivé nesenie si krížaIII . Sv. ruženecIV. Posväcovať umŕtvovanímV. „Pranie“ úzkostí na svojom teleVI. Ničenie vírusov v požehnanej samoteVII. My pomenujme, On liečbu dokončíVIII. Dávať zmysel nezmyselnémuIX....

preèítajte si viac