Etikoterapia

Etikoterapia

„Potrat to vyrieši“ Vyrieši, ale s akými následkami... Oslobodí nás od desaťtisíc povinností, a tisícov eur, ktoré sú dieťaťu dlžní dať jeho rodičia. Gynekogilotína túto prirodzenú hypotéku splatí. A okamžite. Ale vezme sa iná, neprirodzená. Tiesne z nej im budú verné...

preèítajte si viac

Origenes

Pozor na svedkov Pravdylebo aj keď ich mnohorako prizabijú či až zabijúoni zvyknú po čase ožiť a nečakane „vstať zmŕtvych“ Duša má pochopiť, či sú jednotlivé jej pohnútky dobré, alebo zléa jednotlivé úmysly správne alebo nesprávne,a pokiaľ sú správne, či sa rovnomerne...

preèítajte si viac
blog

blog

Kňazi robotníci a kňazi manekýni I. Kňazi robotníci a kňazi manekýni II. List slovenskému danovi brownovi II. Pred koncom sveta... O zákernosti pornografie Priateľky a milenky kňazov Vernosť a nevernosti Svätý Valentín Boj proti...

preèítajte si viac

optika CMV

Nemyslite si však, že váš boj za základné práva sa tu končí: Útok je celosvetový a každý z nás si musí byť vedomý hrozby, ktorá teraz visí nad každým z nás. Toto nie je zrážka, v ktorej môžeme spoločného nepriateľa poraziť iba ľudským úsilím: je to epochálny boj, v...

preèítajte si viac

Milosť posledného miesta

Niečo Vám vážení čitatelia týchto riadkov napíšem o milosti tzv. Posledného miesta. Ak by som mal odhaliť niečo z môjho životného príbehu, tak by to bola láska k Pravde, Dobru a Kráse, čo mi dáva hlbší zmysel a svätú radosť zo života. Pracujem celý život na tom,aby...

preèítajte si viac
z kňazského denníka

z kňazského denníka

Ja nie som dôležitý Pri návšteve Poľska pápež Ján Pavol II. povedal skandujúcemu davu mladých, ktorí opakovali nahlas zostaň s nami, zostaň s nami: „Ja nie som dôležitý. Dôležitý je Kristus. A ten ostáva s Vami.“ Hľa, aký krásny človek. Hoci bol...

preèítajte si viac
Apokalyptická doba

Apokalyptická doba

Pretože Kniha zjavení je plná symbolov a alegórií a neobmedzuje sa iba na jednu historickú udalosť, jeden výraz Bohom zjaveného Slova, napríklad 'znamenie šelmy', sa môže skutočne vzťahovať na viac než jednu interpretáciu. Kardinál Ratzinger (pápež Benedikt XVI.)...

preèítajte si viac

Zaujímavosti

Rozhovor s otcom Elpidiosom Vagianakisom o značke Antikrista znak šelmy od dona Gobbiho pasionisti - ctitelia Pánovho utrpenia Českí mučeníci doby husitskej Lorenzo Scupolli : Duchovný boj životy svätých Špirko: Cirkevné dejiny I. dejiny sv.spovede Kráľovská presnosť...

preèítajte si viac

do hlbín posvätnej vedy

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o pravej úcte ku Panne Márii Svatá Kateřina Sienská:Dialog s Boží Prozřetelností z 381 listov sv. Kataríny I., II., III. sv. Terézia Benedikta z kríža sv. Gregor Veľký - skvelé kázne sv. Bernard...

preèítajte si viac