Etikoterapia

Etikoterapia

„Potrat to vyrieši“ Vyrieši, ale s akými následkami... Oslobodí nás od desaťtisíc povinností, a tisícov eur, ktoré sú dieťaťu dlžní dať jeho rodičia. Gynekogilotína túto prirodzenú hypotéku splatí. A okamžite. Ale vezme sa iná, neprirodzená. Tiesne z nej im budú verné...

preèítajte si viac
blog

blog

blog na HS Kňazi robotníci a kňazi manekýni I. Kňazi robotníci a kňazi manekýni II. List slovenskému danovi brownovi II. Pred koncom sveta... O zákernosti pornografie Priateľky a milenky kňazov Vernosť a nevernosti Svätý Valentín Boj proti...

preèítajte si viac

optika CMV

Arcibiskup C.M. Viganó. prorok + nahnevkaný infantil? Jeho plusy a mínusy , od 32 min 32 sec Arcikacír či prorok? články na PP V stredu 11. mája 2022 sme sa dozvedeli, že úrady v Hong Kongu zatkli kardinála Josepha Zena. Zatknutie a vyšetrovanie vykonala špeciálna...

preèítajte si viac

Milosť posledného miesta

Niečo Vám vážení čitatelia týchto riadkov napíšem o jednej zo špeciálnych Božích milostí, ktorú mi ráčila Prozreteľnosť darovať. Nie vždy som rozumel, čo sa odo mňa žiada. Vďaka Ti Ocko za ňu. Aj Presvätej Panne Márii. Po 10 r. , 20 9. 2022 už tomu rozumiem. Pri...

preèítajte si viac
z kňazského denníka

z kňazského denníka

Ja nie som dôležitý Pri návšteve Poľska pápež Ján Pavol II. povedal skandujúcemu davu mladých, ktorí opakovali nahlas zostaň s nami, zostaň s nami: „Ja nie som dôležitý. Dôležitý je Kristus. A ten ostáva s Vami.“ Hľa, aký krásny človek. Hoci bol...

preèítajte si viac
Apokalyptická doba

Apokalyptická doba

Pretože Kniha zjavení je plná symbolov a alegórií a neobmedzuje sa iba na jednu historickú udalosť, jeden výraz Bohom zjaveného Slova, napríklad 'znamenie šelmy', sa môže skutočne vzťahovať na viac než jednu interpretáciu. Kardinál Ratzinger (pápež Benedikt XVI.)...

preèítajte si viac

Zaujímavosti

z našich dejín Patristická encyklopedie Franko Vťazoslav Sasinek: Dejepis Slovákov ostatné diela Jonáš Záborský História ostatné diela Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) K.H.Borovský Epištoly kutnohorské Socrates : Cirkevní dějiny Duše jako...

preèítajte si viac

do hlbín posvätnej vedy

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o pravej úcte ku Panne Márii Svatá Kateřina Sienská:Dialog s Boží Prozřetelností z 381 listov sv. Kataríny I., II., III. sv. Terézia Benedikta z kríža sv. Gregor Veľký - skvelé kázne sv. Bernard...

preèítajte si viac