Milosť posledného miesta

Milosť posledného miesta

Niečo Vám vážení čitatelia týchto riadkov napíšem o jednej zo špeciálnych Božích milostí, ktorú mi ráčila Prozreteľnosť darovať. Navonok to vyzerá ako hrozne smutná tragédia. Z pohľadu zhora ide o veľký Boží Dar. R. 1990 som bol vysvätený na katolíckeho kňaza. Predtým...

preèítajte si viac
Apokalyptická doba

Apokalyptická doba

"Teraz stojíme pred konečnou konfrontáciou medzi Cirkvou a anticirkvou, medzi evanjeliom a anti-evanjeliom, medzi Kristom a antikristom. Táto konfrontácia leží v plánoch Božej Prozreteľnosti; je to skúška, ktorú musí podstúpiť celá Cirkev a najmä poľská cirkev. Je to...

preèítajte si viac
špeciálne dvojité misie

špeciálne dvojité misie

Ohlasovať evanjelium treba nie iba novopohanom a ateistom ale aj  takzvaným “kresťanom” ktorí  berú vieru “lážo – plážo” Tí, čo predstierajú že veria v Krista čiže akožekresťania   sú oveľa ťažšia misijná práca ako neznajbohovia a náboženskí...

preèítajte si viac
Postrehy inteligentov

Postrehy inteligentov

Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi, až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života a nakoniec aj spoľahlivými kompletnými bytosťami Ak by sme nedodržali toto poradie, budeme stavať nie chrám, ale naklonenú...

preèítajte si viac
Etikoterapia

Etikoterapia

„Potrat to vyrieši“ Vyrieši, ale s akými následkami... Oslobodí nás od desaťtisíc povinností, a tisícov eur, ktoré sú dieťaťu dlžní dať jeho rodičia. Gynekogilotína túto prirodzenú hypotéku splatí. A okamžite. Ale vezme sa iná, neprirodzená. Tiesne z nej im budú verné...

preèítajte si viac

obludárium

Vakcínam, pri výrobe ktorých boli použité bunkové línie z potratených detí, majú zdravotníci a otcovia rodín odvážne so sv. vierou ODPOROVAŤsv. Ján Pavol II. 2005, príklad tzv. ortodoxie a katolíckeho ideálu Vakcíny, o ktorých odborníci prehlásili, že sú dobré, /aj...

preèítajte si viac
z kňazského denníka

z kňazského denníka

Ja nie som dôležitý Pri návšteve Poľska pápež Ján Pavol II. povedal skandujúcemu davu mladých, ktorí opakovali nahlas zostaň s nami, zostaň s nami: „Ja nie som dôležitý. Dôležitý je Kristus. A ten ostáva s Vami.“ Hľa, aký krásny človek. Hoci bol...

preèítajte si viac

Zaujímavosti

z našich dejín Patristická encyklopedie Franko Vťazoslav Sasinek: Dejepis Slovákov ostatné diela Jonáš Záborský História ostatné diela Ľudový katechizmus z r. 1907 Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) K.H.Borovský Epištoly kutnohorské Socrates :...

preèítajte si viac

do hlbín posvätnej vedy

Umučenie Pána Ježišavo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o pravej úcte ku Panne Márii Svatá Kateřina Sienská:Dialog s Boží Prozřetelností Rozprava o dokonalosti z 381 listov sv....

preèítajte si viac