špeciálne dvojité misie

špeciálne dvojité misie

Ohlasovať evanjelium treba nie iba novopohanom a ateistom ale aj  takzvaným “kresťanom” ktorí  berú vieru “lážo – plážo” Tí, čo predstierajú že veria v Krista čiže akožekresťania   sú oveľa ťažšia misijná práca ako neznajbohovia a náboženskí...

preèítajte si viac
Na čom ozaj záleží?

Na čom ozaj záleží?

   Láska a poznanie               je to, na čom záležíKto nezobral hľadanie pravdy vážne, začne šaškovať a skončí ako starý blázon InfoAko je to správne veriť?Nebyť pokrytcom. Nebyť zbabelcom. Nebyť neľudským. Nešaškovať ako infantil.Orthodoxia Správna teória...

preèítajte si viac

inšpektor histórie

Obsah Inšpektora histórie Sebareflexia tisícročia od pápeža Františka 7x Moja vina za 2OOO r.histórie kresťanstva sv. Jána Pavla II. Souhrn chyb nesvatého vedení církve Sedem hriechov cirkvi Bola exkomunikovaná, ale je aj svätá: Mary Mac Killop Slávny...

preèítajte si viac
cudne či čudne

cudne či čudne

Chvála Cudnosti Reflexie k teológii tela Naozaj šťastní sú čistého srdca,  to oni uvidia Boha.    Mt  5,8 Výraz agapé, ktorý sa v Novom zákone často vyskytuje, značí obetavú lásku niekoho, kto sa usiluje len o dobro druhého;...

preèítajte si viac

Duchovná práca alebo veda svätých I. AdoráciaII. Trpezlivé nesenie si krížaIII . Sv. ruženecIV. Posväcovať umŕtvovanímV. „Pranie“ úzkostí na svojom teleVI. Ničenie vírusov v požehnanej samoteVII. My pomenujme, On liečbu dokončíVIII. Dávať zmysel nezmyselnémuIX....

preèítajte si viac
Spirituálna diagnostika

Spirituálna diagnostika

DUCHOVNÁ PRÁCA alebo veda svätých I.Adorácia II. Trpezlivé nesenie si kríža III . Sv. ruženec IV. Posväcovať umŕtvovaním V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote VII. My pomenujme, On liečbu dokončí VIII. Dávať zmysel nezmyselnému IX....

preèítajte si viac
Tmavé kúty

Tmavé kúty

Žijeme apokalyptickú dobu Padlí anjeli končia na tejto planéte svoje vyčíňanie Kôň ktorý zdochýna, ten najviac kope Mnohí duchovne žijúci ľudia cítia útoky temných síl Neveriaci nevedia o ničom. Spia totiž sladko… príšerné vrieskanie z...

preèítajte si viac
vývoj náuky aj u pápežov

vývoj náuky aj u pápežov

Vakcínam, pri výrobe ktorých boli použité bunkové línie z potratených detí, majú zdravotníci a otcovia rodín odvážne so sv. vierou ODPOROVAŤsv. Ján Pavol II. 2005, príklad tzv. ortodoxie a katolíckeho ideálu Vakcíny, o ktorých odborníci prehlásili, že sú dobré, /aj...

preèítajte si viac
inšpirácie

inšpirácie

Ak niekto robí inak ako hlása, evanjelium Ježišovo ho pomenúva pokrytcom. Je to náboženský podvodník. To je ten, kto berie Božie Meno v skutočnosti nadarmo. Ten čo hreší slovami je až v druhej kategórii etickej nahnitosti. Ak niekto nežije tie správne zásady, ktoré mu...

preèítajte si viac